Przechowywanie niezainwestowanych pieniędzy na Rachunku Gotówkowym

Naszym klientom zostanie zaproponowane nowe rozwiązanie do przechowywania pieniędzy. Osobiste konto gotówkowe z numerem IBAN zostanie bezpośrednio połączone z Państwa rachunkiem inwestycyjnym DEGIRO.

Ochrona Państwa niezainwestowanych pieniędzy.

Do tej pory, kiedy zostajecie Państwo klientem DEGIRO, składacie zlecenie stałe, aby zainwestować swoje niewykorzystane pieniądze w Fundusz Rynku Pieniężnego (MMF)

Stopniowo zastąpimy tę konfigurację osobistym kontem gotówkowym na Państwa nazwisko w banku flatexDEGIRO. Państwa pieniądze będą wtedy przechowywane na oddzielnym osobistym koncie bankowym z osobistym numerem IBAN. Oznacza to, że Państwa pieniądze są również zabezpieczone do 100 000 EUR, zgodnie z odpowiednim Niemieckim Systemem Gwarancji Depozytów (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Państwa nowe Konto Gotówkowe zostanie bezpośrednio połączone z istniejącym rachunkiem inwestycyjnym DEGIRO. Nie ma możliwości wykorzystania tego Rachunku Gotówkowego dla innych celów bankowych. Można go używać tylko do przechowywania pieniędzy, aby były łatwo dostępne dla inwestycji na Państwa koncie DEGIRO.

Porównanie zmian

Poprzednia konfiguracja|
Niezainwestowane środki pieniężne przechowywane w Morgan Stanly Liquidity Fund eller Fundshare Cash Fund
Rodzaj Fundusz Rynku Pieniężnego MMF
Nowa konfiguracja
Niezainwestowane środki pieniężne przechowywane w Rachunki Gotówkowe (flatexDEGIRO Bank)
Rodzaj konto bankowe (IBAN)

Stopniowe rozwijanie dostępności Rachunku Gotówkowego

Możliwość przechowywania pieniędzy na osobistym rachunku pieniężnym w flatexDEGIRO Bank będzie stopniowo udostępniana klientom DEGIRO. Podczas tej zmiany możliwe jest, że nowi klienci najpierw skorzystają z rozwiązania Funduszu Rynku Pieniężnego MMF do przechowywania niewykorzystanych środków pieniężnych, a później uzyskają dostęp do rozwiązania osobistego Rachunku Gotówkowego

Kiedy Twoje konto gotówkowe będzie dostępne

Gdy tylko konto gotówkowe EUR stanie się dla Państwa dostępne, poinformujemy o tym Państwo drogą e-mailową. Aby otworzyć swoje Konto Gotówkowe, wystarczy wypełnić formularz online, który zostanie udostępniony na platformie transakcyjnej po zalogowaniu. Wypełnienie formularza zajmuje tylko kilka minut

Co się stanie z FRP?

Wraz z wprowadzeniem Rachunków Gotówkowych stopniowo zrezygnujemy z rozwiązania FRP do przechowywania niezainwestowanych pieniędzy. Oznacza to, że w przyszłości nie będziecie już mógli Państwo automatycznie przechowywać swoich pieniędzy w FRP za pomocą zlecenia stałego. Dokładne terminy i szczegóły tej zmiany będą komunikowane z Państwem drogą e-mailową.

Zastąpimy FRP dla wszystkich walut o czym poinformujemy Państwo kiedy dostępne będą Konta Gotówkowe w określonych walutach.

Należy pamiętać, że 45 dni po umożliwieniu Państwu otwarcia Rachunku Gotówkowego nie będziemy już rekompensować ujemnych odsetek FRP zgodnie z polityką kompensacji DEGIRO.

Porównanie zmian

Poprzednia konfiguracja|
Niezainwestowane środki pieniężne przechowywane w Morgan Stanly Liquidity Fund eller Fundshare Cash Fund
Rodzaj Fundusz Rynku Pieniężnego MMF
Nowa konfiguracja
Niezainwestowane środki pieniężne przechowywane w Rachunki Gotówkowe (flatexDEGIRO Bank)
Rodzaj konto bankowe (IBAN)

"Gdy tylko Rachunek Gotówkowy będzie dla Państwa dostępny, poinformujemy o tym Państwa e-mailem"

Ujemne stopy procentowe i kompensacje

Korzystanie z Rachunku Gotówkowego jest bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem bankowym do przechowywania niezainwestowanych środków pieniężnych, które są powiązane z Państwa rachunkiem inwestycyjnym DEGIRO. Wszystkie pieniądze przechowywane na Państwa Rachunku Gotówkowym mogą być wykorzystane bezpośrednio w obrocie papierami wartościowymi, a także depozytu zabezpieczającego na rachunku inwestycyjnym DEGIRO.

Podobnie jak w przypadku obecnego Funduszy Rynku Pieniężnego, Rachunki Gotówkowe mają wadę, a mianowicie możliwość ujemnego oprocentowania. Na początku będziemy oferować tylko Rachunki Gotówkowe w EUR. Oprocentowanie oferowane przez flatexDEGIRO Bank dla Rachunku Gotówkowego w EUR wynosi obecnie -0,50% (lipiec 2021). W przypadku Kont Gotówkowych w USD i GBP nie ma obecnie ujemnej stopy procentowej.

• W odniesieniu do ujemnych odsetek na Rachunku Gotówkowym, DEGIRO zaoferuje politykę kompensacji zbliżoną do polityki kompensacji FRP. Ujemne odsetki na Rachunku Gotówkowym są częściowo kompensowane przez DEGIRO niezobowiązująco w następujący sposób:

  • Rekompensata zostanie przyznana tylko za pierwsze 2500 EUR w gotówce na Rachunku Gotówkowym w Państwa walucie bazowej (EUR). Ujemne odsetki od kwot wyższych od wspomnianej kwoty nie będą rekompensowane.

    Przykład

    Posiadacie Państwo na swoim Rachunku Gotówkowym 3000 EUR, z oprocentowaniem -0,50% w skali rocznej. Ujemne odsetki w wysokości 12,50 EUR wypłacone w wyniku pierwszych 2500 EUR na koncie rekompensowane są przez DEGIRO. Państwo ponosicie natomiast 2,50 EUR z tytułu ujemnych odsetek od pozostałych 500 EUR.

  • Jeśli natomiast wydaliście Państwo 350 EUR lub więcej z tytułu opłat transakcyjnych w okresie 60 dni, rekompensata zostanie przyznana za pierwsze 100 000 EUR w zasobach pieniężnych na Rachunku Gotówkowym w Państwa walucie bazowej (EUR). Będzie to sprawdzane na początku każdego miesiąca.

    Przykład

    Posiadacie Państwo na swoim Rachunku Gotówkowym 50 000 EUR, z oprocentowaniem -0,50% w skali roku. Jednak w ciągu 60 dni wydaliście Państwo ponad 350 EUR na opłaty transakcyjne. 250 EUR poniesione w wyniku ujemnych odsetek jest następnie rekompensowane przez DEGIRO.

Nie ma żadnych kosztów otwarcia, zamknięcia oraz innych kosztów związanych z prowadzeniem Rachunkami Gotówkowymi.

O flatexDEGIRO

DEGIRO jest częścią grupy flatexDEGIRO, jednej ze 160 największych niemieckich firm notowanych na SDAX. Wizją grupy do 2025 r. jest obsługa ponad 3 milionów klientów w całej Europie i wykonywanie co najmniej 100 milionów transakcji rocznie. Możecie Państwo przeczytać więcej o naszej współpracy z flatex klikając.

Aktywa Państwa ubezpieczone są w ramach niemieckiego ustawowego systemu gwarantowania depozytów. FlatexDEGIRO Bank chroniony jest przez system rekompensat dla niemieckich banków prywatnych (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). System gwarancji depozytów chroni do 100 000 EUR na klienta. Więcej informacji na temat systemu rekompensat dla niemieckich banków prywatnych można znaleźć tutaj

DEGIRO B.V. połączyło się z flatexDEGIRO Bank AG na początku 2021 r., tworząc największego w Europie brokera wykonywczego dla zleceń online z własną licencją bankową.

FlatexDEGIRO Bank AG jest pod nadzorem niemieckiego regulatora rynków finansowych BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Klikając tutaj uzyskacie Państwo więcej informacji na temat BaFin.

Często Zadawane Pytania

Jak tylko otworzycie Państwo swoje konto gotówkowe (flatex) z unikalnym numerem IBAN, nie będzie już możliwości wpłacania środków pieniężnych na konto bankowe Stichting DEGIRO, ale zamiast tego na swój nowy osobisty IBAN z flatexDEGIRO Bank. Numer ten oraz dalsze instrukcje będziecie mogli Państwo znaleźć po zalogowaniu się do platformy inwestycyjnej. Jeśli przypadkowo dokonaliście Państwo przelewu na konto bankowe Stichting DEGIRO, środki te zostaną Państwu zwrócone.

Ponieważ wpłaty i wypłaty będą dokonywane z Państwa rachunku gotówkowego w banku flatexDEGIRO, nie będzie już możliwe podłączenie dodatkowego rachunku bankowego. W związku z tym będziecie mógli Państwo używać tylko swojego obecnego głównego konta bankowego dla wpłat i wypłat. Możecie Państwo zmienić swoje główne konto bankowe maksymalnie trzy razy w ciągu 12 miesięcy. Więcej instrukcji znajdzicie Panstwo na swojej platformie inwestycyjnej. Jeśli przypadkowo dokonaliście Państwo przelewu na konto bankowe Stichting DEGIRO, środki te zostaną zwrócone.

W przypadku walut, dla których nie oferujemy jeszcze Rachunków Gotówkowych, będziecie nadal Państwo korzystać z FRP. O tym kiedy Konta bankowe dostępne będą w innych walutach poinformujemy Państwo droga e-mailowa.

Nie ma żadnych kosztów związanych z prowadzeniem Rachunku Gotówkowego lub wpłacaniem/wypłacaniem pieniędzy. Należy pamiętać, że konto w EUR podlega ujemnemu oprocentowaniu w wysokości -0,50%. Prosimy również o zapoznanie się z tym dokumentem z przeglądem opłat i usług Rachunku Gotówkowego. Więcej informacji na temat rekompensaty za ujemne odsetki można znaleźć powyżej na tej stronie w sekcji „Ujemne stopy procentowe i rekompensata

Nie, można go tylko używać do przechowywania pieniędzy, aby były łatwo dostępne dla inwestycji na Państwa koncie DEGIRO

Nie będzie to możliwe. Wraz z wprowadzeniem Rachunków Gotówkowych stopniowo zrezygnujemy z rozwiązania FRP dla przechowywania niezainwestowanych pieniędzy.

Oznacza to, że w przyszłości nie będziecie Państwo już mógli automatycznie przechowywać swoich pieniędzy w FRP za pośrednictwem zlecenia stałego. O szczegółach i dokładnym terminie poinformujemy Państwa osobnym e-mailem. Jeśli nadal chcecie Państwo utrzymać niezainwestowane pieniądze w celu daleszego obrotu na swoim koncie DEGIRO, wystarczy wypełnić formularz online i otworzyć Konto Gotówkowe.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.