Strona główna BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO

W DEGIRO możesz mieć pewność, że twoje inwestycje są bezpieczne. DEGIRO używa oddzielnego podmiotu powierniczego do przechowywania aktywów, co oznacza, że są całkowicie oddzielone od aktywów DEGIRO. Jedynym zadaniem podmiotu powierniczego jest administrowanie i zabezpieczanie inwestycji. Zgodnie z prawem nie może wykonywać żadnych działań komercyjnych. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy coś się stanie DEGIRO, twoje inwestycje nie będą traktowane jako aktywa odzyskiwane wobec wierzycieli DEGIRO, ale pozostaną w ochronie podmiotu powierniczego.

DEGIRO nie jest bankiem, ale firmą inwestycyjną. Bank może wykorzystywać pieniądze, które klienci przechowują za jego pośrednictwem, do własnych celów biznesowych, pożyczek na rzecz osób trzecich i innych inwestycji. Jeśli coś pójdzie źle, twoje pieniądze zostaną utracone. Dlatego ryzykujesz w banku. Ponieważ jest to realne ryzyko, dostępny jest system gwarancji depozytów. Ponieważ DEGIRO nie jest bankiem, DEGIRO nie może wykorzystywać pieniędzy, które posiada od swoich klientów na własne inwestycje. Wszystkie przepływy pieniężne odbywają się za pośrednictwem oddzielnego podmiotu. DEGIRO natychmiast wymienia (w sposób ciągły) pieniądze, które przekazujesz do jednego z funduszy gotówkowych. Fundusze gotówkowe to fundusze inwestycyjne, których celem jest, przy jak najmniejszym ryzyku, osiągnięcie zysku, który jest nieco niższy od normalnej rynkowej stopy w danej walucie. Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestycji w fundusze gotówkowe. Nie przechowujesz pieniędzy w DEGIRO. Pieniądze, które DEGIRO otrzymuje od Ciebie, są natychmiast inwestowane w fundusz gotówkowy. Wartość funduszu gotówkowego może się zmieniać, podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji. Jeśli nie chcesz inwestować lub inwestować mniej w fundusz gotówkowy, możesz zainwestować wartość swoich inwestycji w fundusz gotówkowego w inne wybrane instrumenty finansowe. Możesz też dać DEGIRO instrukcje, aby zarezerwować pieniądze z powrotem na twoje konto bankowe. Wszystkie aktywa w ramach Funduszy gotówkowych są przechowywane oddzielnie przez niezależną jednostkę powierniczą, a zatem nie stanowią żadnego ryzyka w przypadku bankructwa DEGIRO.

Obowiązuje Holenderski Program Ochrony Inwestorów (Beleggerscompensatiestelsel), ponieważ DEGIRO jest licencjonowaną firmą inwestycyjną upoważnioną przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) do świadczenia usług inwestycyjnych.
Program ten chroni indywidualnych klientów do 20 000 EUR. Informacje na temat holenderskiego programu ochrony inwestorów można znaleźć w języku angielskim na stronie internetowej De Nederlandsche Bank (Dutch Central Bank).

DEGIRO to licencjonowana firma inwestycyjna z siedzibą w Holandii i jako taka podlega nadzorowi finansowemu Niderlandzkiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (AFM) i Holenderskiego Banku Centralnego (DNB).
Aby zobaczyć naszą licencję, sprawdź rejestr AFM .
DEGIRO wykonuje licencjonowane usługi inwestycyjne za granicą z Niderlandów w ramach tzw. "Paszportu MiFID" lub "reżimu transgranicznego świadczonego przez MiFID".

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.