Strona główna INWESTOWANIE Z DEGIRO

INWESTOWANIE Z DEGIRO

DEGIRO korzysta z usług depozytariuszy, na rachunkach których przechowywane są papiery wartościowe klientów DEGIRO. Depozytariusze posiadają dwa rodzaje rachunków: lending i non-lending. Papiery wartościowe przechowywane na rachunkach typu lending mogą być przedmiotem wypożyczenia na rzecz stron trzecich (np. funduszy inwestycyjnych). W takim wypadku blokowane są środki gotówkowe podmiotu, który pożycza te papiery wartościowe, w kwocie przewyższającej wartość pożyczonych papierów wartościowych co zapewnia bezpieczeństwo całej operacji. Drugim rodzajem rachunków są rachunki typu non-lending, na których przechowywane papiery wartościowe nie mogą być przedmiotem wypożyczenia. Operacje wypożyczania papierów wartościowych nie wpływają na możliwości wykonywania transakcji przez klientów.

DEGIRO wymaga zabezpieczenia w wysokości 15% wartości instrumentu bazowego w przypadku niezabezpieczonej pozycji w instrumencie pochodnym. Obecnie prowadzone sa prace mające na celu wprowadzenie konta "Day Trader", dla którego obowiązywać będą niższe wymogi odnośnie depozytu zabezpieczającego dla operacji intra-day.

Tak, oczywiście. Aby korzystać z możliwości inwestowania w kontrakty terminowe, musisz posiadać konto typu „Aktywny” lub „Trader”. Konto takie możesz wybrać po zalogowaniu się w serwisie. W zakładce Produkty i Giełdy dostępna jest lista giełd na których możliwe jest inwestowanie w kontrakty terminowe

W DEGIRO można składać różnego typu zlecenia. Wykaz obecnie dostępnych typów zleceń znajduje się na stronie Produkty i Giełdy. Więcej informacji na temat różnego typu zleceń zawiera Centrum dokumentów.

Jeżeli jesteś nieusatysfakcjonowany z usług DEGIRO, możesz wysłać email na reklamacje@degiro.pl

Poniższa lista wskazuje giełdy z oferty DEGIRO, na których można zawierać transakcje krótkiej sprzedaży. Należy pamiętać, że ta lista ma charakter orientacyjny i zmiany mogą być wprowadzone w dowolnym momencie.

Możliwe, że DEGIRO nie oferuje krótkiej sprzedaży dla określonego papieru wartościowego, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie, na której DEGIRO co do zasady oferuje tę usługę. Możliwe, że nie można pożyczyć danego papieru. W takim przypadku w momencie składania zlecenia otrzymasz wiadomość wyjaśniającą to odrzucenie.

Athens Stock Exchange not checked
Australian Securities Exchange not checked
Bolsa de Madrid checked
Borsa Italiana S.p.A. checked
Börse Frankfurt checked
Budapest Stock Exchange not checked
Euronext Amsterdam checked
Euronext Brussel checked
Euronext Lisbon checked
Euronext Paris checked
Hong Kong Stock Exchange not checked
Irish Stock Exchange checked
Istanbul Stock Exchange not checked
London Stock Exchange checked
NASDAQ, NYSE, NYSE MKT (AMEX), NYSE Arca not checked
OMX Copenhagen checked
OMX Helsinki checked
OMX Stockholm checked
Oslo Stock Exchange checked
Prague Stock Exchange not checked
Singapore Exchange not checked
SIX Swiss Exchange checked
Tokyo Stock Exchange not checked
Toronto Stock Exchange not checked
Toronto Ventures Exchange not checked
Vienna Stock Exchange checked
Warsaw Stock Exchange not checked
Xetra checked

Zgodnie z nową dyrektywą (MiFID II) emitenci ETF oraz instrumentów pochodnych są zobowiązani do dostarczenia dokumentacji w języku kraju, w którym znajduje się kupujący. Ma to na celu lepszą ochronę i informowanie kupujących. Wiele zagranicznych wystawców nadal pisze te dokumenty w ich własnym języku. Produkty te nie będą mogły być kupowane na naszej platformie, począwszy od 2 stycznia, do momentu spełnienia wymagań językowych. 

Których produktów będzie to dotyczyć? 
Dotyczy to zagranicznych funduszy ETF i instrumentów pochodnych, w przypadku, których nie dostarczono dokumentacji w języku polskim. Na przykład ETF z Vanguard lub iShares. 

Jak długo to potrwa?
Będzie się to różnić w zależności od produktu i zależy wyłącznie od stron wydających. Jak tylko dostępna będzie dokumentacja w języku polskim, produkty będą ponownie dostępne na naszej platformie. 

Czy mogę nadal posiadać lub sprzedawać te produkty?
Tak, zmiana uniemożliwia jedynie zakup tych produktów na naszej platformie. Posiadanie lub sprzedawanie ich będzie działać tak jak wcześniej i pozostanie możliwe. 

Czy nadal mogę kupować te ETF-y i instrumenty pochodne u innych podmiotów?
Ponieważ jest to wynikiem zmiany prawodawstwa europejskiego, wszystkie strony wydające w Europie muszą spełnić to żądanie. Dla Państwa, jako klientów z polski wszyscy brokerzy w Polsce będą mogli oferować te produkty tylko wtedy, gdy dokumentacja będzie dostępna w Języku polskim. .

W serwisie DEGIRO można inwestować na prawie wszystkich światowych giełdach. Aby zapoznać się z wykazem giełd, na których można inwestować, należy przejść na stronę Produkty i giełdy.

Obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem rachunków walutowych. Do momentu wprowadzenia rachunków walutowych klienci zainteresowani zakupem instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych mogą skorzystać z usługi AutoFX (automatyczny zakup waluty obcej przed dokonaniem transakcji) lub samodzielnie zakupić walutę obcą poprzez platformę transakcyjną. Prowizje dotyczące korzystania z AutoFX i manualnej wymiany walut dostępne są w dokumencie Opłaty i Prowizje. Każdorazowo przed zakupem instrumentów denominowanych w walutach obcych klienci informowani są o efektywnym kursie walutowym, który zostanie zastosowany.

DEGIRO nie wysyła klientom deklaracji PIT-8C. Klienci maja możliwość rozliczenia się z Urzędem Skarbowym bazując na raporcie podatkowym udostępnianym przez DEGIRO.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.