Strona główna PRZELEW PIENIĘDZY

PRZELEW PIENIĘDZY

Zaloguj się do WebTrader i kliknij przycisk "Wpłata/wypłata środków". Następnie wybierz opcję "Przelew środków z rachunku inwestycyjnego na rachunek przeciwstawny". Podaj kwotę, którą chcesz przelać.

DEGIRO może przetwarzać płatności, tylko z zarejestrowanych rachunków bankowych (IBANów). Płatności otrzymane z niezarejestrowanego IBAN-u zostaną zwrócone do nadawcy. Aby zapewnić optymalną obsługę naszych klientów, DEGIRO oferuje teraz możliwość rejestracji dodatkowego nr IBAN. Dodatkowy nr IBAN musi być zarejestrowany na imię i nazwisko posiadacza rachunku w DEGIRO. Wypłaty z Twojego konta DEGIRO można przetworzyć tylko na rachunek IBAN, z którym konto zostało zarejestrowane początkowo. Aby zmienić IBAN, na który chcesz otrzymywać wypłaty, skontaktuj się z obsługą.

Prosimy mieć na uwadze, iż możesz dodać IBAN złotówkowy, bądź polski IBAN denominowany w EURO.

Aby dodać IBAN prosimy wysłać na : klienci@degiro.pl maila o treści:

Proszę o dodanie dodatkowego IBANU, tylko do wpłat:

Zawrzyj również poniższe dane:

 • IBAN
 • BIC banku
 • Nazwa użytkownika

 • Aby dodać dodatkowy IBAN, musisz zidentyfikować ten IBAN, przelewając z tego konta depozyt (min 1 PLN). Płatność może zostać zrealizowana za pośrednictwem manualnego transferu (z poziomu Twojego banku online).

  Pamiętaj, iż DEGIRO udostępnia dwa numery rachunku, jeden do dokonywania przelewów w EURO drugi do przelewów złotówkowych. Szczegóły najdziesz po zalogowaniu na swojej platformie.

  W celu wypłaty PLN na Twoje konto bankowe, należy uprzednio dokonać konwersji manualnej z EUR do PLN (w zakładce ZLECENIA klikając na opcję WYMIANA WALUT). Po dokonaniu wymiany walut, możesz wypłacić środki określając sumę PLN jaką chcesz przelać na swoje konto bankowe.

  Pragniemy przypomnieć, iż konwersja między parą walut PLN i EUR zachodzi po średnim kursie, bez dodatkowych opłat.

  Po zaksięgowaniu Twoich środków gotówkowych, pojawią się one na Twojej platformie transakcyjnej, jako PLN i dopiero w godzinach nocnych zostaną przekonwertowane do EUR. (Złotówki będą wyświetlane w wolnej przestrzeni jako wartość EUR, natomiast nie zasilą pozycji EUR FRP) Prosimy mieć na uwadze, iż nie jesteś w stanie zainwestować złotówek- produkty mogą być kupowane tylko z poziomu EUR. Z uwagi na powyższe, możesz poczekać aż konwersja środków do EUR dokona się samodzielnie w godzinach nocnych lub możesz też dokonać jej samodzielnie w zakładce ZLECENIA klikając na opcję WYMIANA WALUT. (Konwersja środków dokonuje się w obu przypadkach po średnim kursie, bez dodatkowych opłat).

  DEGIRO działa na modelu margin opartym na strukturze portfela, co ma służyć ustaleniu ryzyka dla całego portfela inwestycyjnego.

  Do obliczenia ryzyka opcji DEGIRO wykorzystuje model wyceny. Kategoria instrumentu finansowego wskazuje, jakie ryzyko jest charakterystyczne dla konkretnego produktu finansowego. Akcje są podzielone na kategorie od A do D. W przypadku akcji z kategorią A ryzyko Zdarzenia w wysokości 62,50% ma zastosowanie dla profilu Trader. W profilu Active ryzyko zdarzenia wynosi 83,75% dla długiej i krótkiej pozycji w kategorii A. Poniżej znajduje się przegląd kategorii i ryzyk:

  Trader
   ABCDEFGHIJno category
  Long62,50%81,25%99,00%99,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%99,00%99,00%
  Short62,50%125,00%250,00%375,00%6,25%12,50%18,75%25,00%31,25%375,00%375,00%
  Active
   ABCDEFGHIJno category
  Long83,75%83,75%99,00%99,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%99,00%99,00%
  Short83,75%125,00%250,00%375,00%83,75%83,75%83,75%83,75%83,75%375,00%375,00%

  Należy pamiętać, że w przypadku profilu Active, gdy produkt jest bezpośrednią pochodną indeksu (na przykład AEX future), stosowane są procenty margin profilu Trader. W przypadku kategorii A byłoby to 62,50% kategorii E 6,25% itd. W przypadku ETF-ów śledzących indeks taka sytuacja nie występuje.

  Więcej informacji na temat sposobu zarządzania ryzykiem przez DEGIRO znajduje się w dokumencie Instrukcja ryzyka portfela inwestycyjnego.

  Środki gotówkowe mogą być przesłane tylko z rachunku bankowego podanego podczas rejestracji. Z uwagi na fakt, iż walutą bazową polskiej platformy jest EUR środki gotówkowe, jakie zostają przesłane w PLN zostają po średnim kursie, bez dodatkowych opłat przewalutowane do EUR. Na tą chwilę nie ma możliwości dokonywania wypłat w EUR z uwagi, na co, podczas procesu rejestracji nie można podać innego IBANu niż denominowany w PLN. (Możesz natomiast dodać dodatkowy IBAN denominowany w EUR, niemniej będzie on służył tylko do dokonywania wpłat- jak to zrobić opisane poniżej). Istnieją trzy sposoby wykonania przelewu pieniężnego na rachunek DEGIRO.

  1) poprzez dokonanie natychmiastowej płatności SOFORT (dostępne tylko przy rejestracji)

  2) poprzez dokonanie natychmiastowej płatności TRYSTLY (4 zł / opłata). Maksymalna wpłata poprzez TRUSTLY wynosi 4 300 PLN

  3) poprzez przelew manualny

  Chcesz dokonać przelewu środków gotówkowym na DEGIRO? Pieniądze należy przelać wpisując w nazwie odbiorcy Stichting DeGiro, w tytule przelewu zaś swoją nazwę użytkownika.. Przelew manualny trwa do 3 dni roboczych. W przypadku przelewu w walucie obcej DEGIRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki przewalutowania, a Klient ponosi wszelkie koszty z tym związane.

  Dane do przelewu znajdziesz logując się na swoje konto DEGIRO.

  Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

  Uwaga:
  Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.