ŁAD KORPORACYJNY

Zapraszamy do zapoznania się z naszą strukturą prawną, organami regulacyjnymi oraz do poznania Zarządu Oddziału, Zarządu flatexDEGIRO Bank AG i członków Rady Nadzorczej flatexDEGIRO Bank AG.

Otwarcie konta

Jak powstała nasza firma

DEGIRO B.V. zostało założone w Amsterdamie 3 czerwca 2009 roku. W 2020 roku, ponad dekadę później, holenderska firma DEGIRO B.V. została kupiona przez niemiecką spółkę flatex AG. W maju 2021 r. obie firmy oficjalnie połączyły się, stając się flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG nadal działa jako dwóch oddzielnych brokerów na swoich rynkach pod markami flatex i DEGIRO. Fuzja pozwoliła nam połączyć nasze doświadczenie i wiedzę oraz stać się wiodącym brokerem w Europie.

Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór

WEWNĘTRZNY

Aby zapewnić kompleksowy nadzór nad naszą działalnością, wdrożyliśmy strukturę zarządzania składającą się z trzech poziomów.

Przede wszystkim holenderski oddział flatexDEGIRO Bank posiada własny Zarząd Oddziału. Zarząd Oddziału składa się z trzech Kieroników Oddziału i jest odpowiedzialny za codzienną działalność DEGIRO. W zespole Zarządu Oddziału istnieje wyraźny podział obowiązków, a każdy z Kierowników Oddziału ma swoje własne obszary działania.

Zarząd Oddziału DEGIRO podlega Frankowi Niehage jako Prezesowi Zarządu flatexDEGIRO Bank AG. Rada Dyrektorów flatexDEGIRO Bank AG jest odpowiedzialna za bieżące zarządzanie i ustalanie długoterminowej strategii firmy. Jeśli chodzi o ustalanie strategii DEGIRO, Rada Dyrektorów ściśle współpracuje z Zarządem Oddziału.

Rada Dyrektorów jest nadzorowana przez Radę Nadzorczą banku. Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za nadzorowanie i doradzanie Zarządowi.

ZEWNĘTRZNY

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest przede wszystkim nadzorowany przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB.

Nasz wpis w rejestrze publicznym DNB można znaleźć tutaj.

Zarząd Oddziału DEGIRO

Stefan Armbruster

Stefan Armbruster

Kierownik Oddziału – dział brokerski

Stefan jest odpowiedzialny za operacje i dział brokerski.

Przed dołączeniem do holenderskiego oddziału DEGIRO jako Kierownik Oddziału, Stefan był i nadal jest Dyrektorem Zarządzającym i Co-Head B2C w flatexDEGIRO Bank AG. Stefan posiada uprawnienia sygnatariusza w imieniu banku. Koncentruje się głównie na komercyjnym rozwoju współpracy produktowej, ofertach produktowych i Biurze Obsługi Klienta.

Przed dołączeniem do grupy flatexDEGIRO Stefan był między innymi członkiem zarządu Bank Vontobel Europe AG, Global Co-Head Retail Structured Products w Deutsche Bank AG i dyrektorem ds. produktów strukturyzowanych w ABN AMRO Bank AG.

Frans Kuijlaars

Frans Kuijlaars

Kierownik Oddziału – Obsługa Klienta

Frans skupia się na Obsłudze Klienta.

Frans dołączył do grupy flatexDEGIRO jako Country Manager dla Holandii we flatexDEGIRO Bank AG. W trakcie trwania swojej kariery, Frans zebrał znaczące doświadczenia jako bankier, specjalizując się w rozwiązaniach dla produktów strukturyzowanych oraz bankowości komercyjnej. Piastował wiele stanowisk, między innymi w ABN AMRO, RBS i BNP Paribas.

Giscard Monod de Froideville

Giscard Monod de Froideville

Kierownik Oddziału – ds. komercyjnych

Giscard koncentruje się na strategii Marketingowej i Komunikacyjnej dla 15 europejskich rynków, na których działa DEGIRO, a także pełni funkcję CMO.

Giscard rozpoczął pracę w DEGIRO jako niezależny międzynarodowy konsultant ds. strategii marki i marketingu, a następnie dołączył na pełny etat jako globalny kierownik ds. marketingu. Giscard zdobył znaczące doświadczenie w marketingu jako konsultant lub kierując zespołami marketingowymi w różnych firmach, takich jak Bunq, Yearn i Pricewise.com.

Zarząd flatexDEGIRO Bank AG

Frank Niehage

Frank Niehage

CEO flatexDEGIRO Bank AG i flatexDEGIRO AG

Oprócz funkcji CEO flatexDEGIRO Bank AG, Frank jest również CEO spółki holdingowej flatexDEGIRO AG.

Frank ma bogate doświadczenie we wszystkich segmentach bankowości detalicznej i komercyjnej, pracując jako Dyrektor Zarządzający w Goldman Sachs do sierpnia 2014 r., kiedy to dołączył do flatexDEGIRO. Na poprzednich stanowiskach odegrał kluczową rolę w rozwoju Banku Sarasin AG jako CEO w Niemczech.

W trakcie swojej kariery Frank pracował na różnych wyższych stanowiskach w Commerzbank, Credit Suisse, UBS i międzynarodowej firmie prawniczej Beiten Burkhardt, zarówno w Niemczech, jak i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Azji.

Frank jest adwokatem w Niemczech i uzyskał tytuł magistra prawa w dziedzinie ekonomii międzynarodowej na University of Houston Law Center.

Dr. Matthias Heinrich

Dr. Matthias Heinrich

CRO flatexDEGIRO Bank AG

Dr Matthias Heinrich dołączył do flatexDEGIRO Bank AG z około 30-letnim doświadczeniem operacyjnym w europejskim sektorze bankowym, w tym przez 10 lat jako członek Zarządu Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG w Austrii i jako Dyrektor Zarządzający EIS Einlagensicherungsbank GmbH w Niemczech. Wcześniej Matthias zajmował różne stanowiska kierownicze związane z ryzykiem w branży finansowej, w tym w Banco Santander w Hiszpanii, HypoVereinsbank w Niemczech i Dresdner Bank Lateinamerika w Niemczech.

Steffen A. Jentsch

Steffen A. Jentsch

CPPO flatexDEGIRO Bank AG

Steffen ma bogate doświadczenie w usługach finansowych, doradztwie i IT.

Przed dołączeniem do grupy flatexDEGIRO w 2017 r. pełnił funkcję członka Zarządu Fiducia & GAD IT i Atruvia AG. Steffen ma bogate doświadczenie w zarządzaniu w różnych firmach, takich jak BearingPoint, KPMG i Helaba.

Benon Z. Janos

Dr. Benon Z. Janos

CFO flatexDEGIRO AG i flatexDEGIRO Bank AG

Benon dołączył do grupy flatexDEGIRO w 2016 roku i obecnie pełni funkcję dyrektora finansowego (CFO) flatexDEGIRO Bank AG.

Benon pełnił między innymi funkcję Członka Rady Nadzorczej Boutique Nord IX o stałym dochodzie oraz Dyrektora Zarządzającego w dziale papierów wartościowych Goldman Sachs.

Benon posiada tytuł doktora nauk inżynieryjnych i materiałowych uzyskany w Massachusetts Institute of Technology.

Stephan Simmang

Stephan Simmang

CTO flatexDEGIRO AG i flatexDEGIRO Bank AG

Stephan jest dyrektorem ds. technologii (CTO) i IT grupy flatexDEGIRO w DEGIRO.

Przed dołączeniem do grupy flatexDEGIRO w 2016 r. Stephan pracował w Goldman Sachs przez prawie 20 lat na kilku stanowiskach, w tym dyrektora wykonawczego ds. systemów bankowych. Stephan ma doświadczenie w inżynierii elektrycznej, uzyskując tytuł magistra w tej dziedzinie na Uniwersytecie RWTH Aachen, jednocześnie prowadząc własną firmę doradczą IT.

Jens Möbitz

Jens Möbitz

Działania operacyjne i finansowe dotyczące klientów flatexDEGIRO Bank AG

Jens jest odpowiedzialny za operacyjne funkcje klienta banku (front-, middle- i back-office), w tym przetwarzanie papierów wartościowych, a także prowadzenie operacji finansowych w ramach Zarządu banku. Dodanie Jensa do Zarządu wzmacnia nasz ład korporacyjny i poprawia ogólną strukturę organizacyjną.

Przez ostatnie 20 lat Jens pełnił różne funkcje kierownicze w Grupie flatexDEGIRO. W tym czasie Jens w znacznym stopniu przyczynił się do profesjonalizacji bieżącej działalności biznesowej w dynamicznie rozwijającym się środowisku. Jens odegrał ważną rolę w kształtowaniu integracji operacyjnej DEGIRO z procesami Grupy i wykorzystaniu wynikających z tego synergii.

Rada Nadzorcza flatexDEGIRO Bank AG

Martin Korbmacher

Martin Korbmacher

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku

Po ukończeniu studiów z zakresu matematyki, fizyki i informatyki, Martin rozpoczął swoją karierę w 1991 r. w JP Morgan, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. handlu, a następnie dołączył do Dresdner Kleinwort w 1997 r. jako Globalny Dyrektor ds. handlu instrumentami o stałym dochodzie. Później, w 2000 r., został globalnym Dyrektorem ds. Instrumentów Kapitałowych.

W 2005 r. Martin objął stanowisko Dyrektora Działu Bankowości Inwestycyjnej w Credit Suisse dla Niemiec i Austrii i odegrał kluczową rolę w pomyślnym rozwoju działalności biznesowej.

Później założył Event Horizon Capital & Advisory w 2011 roku i doradzał wielu firmom w zakresie finansów korporacyjnych i innowacji. Od 2014 r. Martin jest przewodniczącym rady nadzorczej flatexDEGIRO AG, a od 2017 r. również flatexDEGIRO Bank AG.

Stefan Müller

Stefan Müller

Członek Rady Nadzorczej Banku

Stefan rozpoczął swoją karierę w bankowości w 1985 r. w Bayerische Hypo- und Vereinsbank (obecnie: HVB, spółka zależna UniCredit) i pełnił różne funkcje, w tym stanowiska w branży papierów wartościowych i bankowości prywatnej. W 2002 roku dołączył do dawnego flatex Holding AG i został członkiem zarządu do 2014 roku.

Obecnie jest generalnym przedstawicielem Börsenmedien AG, jednej z wiodących firm z branży mediów finansowych w Niemczech, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej flatexDEGIRO AG i członkiem Rady Nadzorczej flatexDEGIRO Bank AG.

Aygül Ōzkan

Aygül Ōzkan

Członek Rady Nadzorczej Banku

Aygül jest Dyrektorem Zarządzającym Niemieckiej Federacji Nieruchomości (ZIA) i reprezentuje wiodące stowarzyszenie branży nieruchomości w wielu organach politycznych i biznesowych.

W latach 2014-2020 była Dyrektorem Zarządzającym i członkiem Management Group Germany w Deutsche Bank PCC Services GmbH i Deutsche Bank Kredit Service GmbH. Wcześniej Aygül była Ministrem Spraw Społecznych, Kobiet, Rodziny, Zdrowia, Budownictwa i Integracji w Dolnej Saksonii (2010-2013), a w 2014 r. członkiem parlamentu krajowego Dolnej Saksonii.

Aygül jest członkiem rady nadzorczej flatexDEGIRO Bank AG od 2022 roku.

Stefan Müller

Britta Lehfeldt

Członek Rady Nadzorczej Banku

Britta jest członkiem Rady Nadzorczej flatexDEGIRO Bank AG od czerwca 2023 roku.

Britta, z wykształceniem ekonomicznym (na Uniwersytecie w Giessen), rozpoczęła 20-letnią karierę w Deutsche Bank AG, przechodząc od ról operacyjnych do funkcji Członka Zarządu. Jako Członek Zarządu nadzorowała kluczowe obszary, takie jak zasoby ludzkie, aspekty prawne, zgodność z przepisami i zarządzanie kryzysowe. W swojej ostatniej roli w Deutsche Bank była Dyrektorem Operacyjnym od stycznia 2020 r. i zarządzała wszystkimi komercyjnymi i proceduralnymi aspektami obszaru biznesowego IT. Jej odejście w połowie 2021 r. oznaczało koniec udanego i wpływowego rozdziału w Deutsche Bank. Przez cały okres swojej kadencji Britta pełniła ważne funkcje w radach nadzorczych i doradczych, pokazując swoją wpływową obecność w sektorze finansowym.

Aygül Ōzkan

Herbert Seuling

Członek Rady Nadzorczej

Herbert, absolwent administracji biznesowej na Uniwersytecie w Bambergu w 1983 roku, został doradcą podatkowym w 1987 roku. W 1993 r. dołączył do Dr. Mehnert und Seuling Steuerberatungsgesellschaft, a następnie założył C.P.A. Dr. Mehnert & Seuling GbR, wiodącą firmę konsultingową w północnej Bawarii. Jako Dyrektor Zarządzający M & S Monitoring GmbH od 2019 r. nadzoruje jej działalność.

Dzięki ponad dwudziestoletniej pracy w komisji egzaminacyjnej dla doradców podatkowych, Herbert jest integralną częścią branży. Od 2016 r. jest kluczową postacią w rolach doradczych i nadzorczych. Od 2016 r. zasiada w Radzie Nadzorczej flatexDEGIRO AG, od grudnia 2021 r. przewodniczy Komitetowi Audytu, a od sierpnia 2022 r. jest przewodniczącym Wspólnego Komitetu Ryzyka i Audytu oraz członkiem Komitetu Kontroli Wynagrodzeń flatexDEGIRO AG.

Nasza historia

W 2013 roku DEGIRO uruchomiło usługi inwestycyjne online w Holandii. Od tego czasu DEGIRO rozszerzyło się na 15 krajów europejskich, umożliwiając inwestorom detalicznym czerpanie korzyści z wysoce konkurencyjnej struktury prowizji. W rezultacie DEGIRO szybko stało się jednym z największych brokerów w Europie.

Rozpocznij inwestowanie
2021

Trwający rozwój

2021 był ekscytującym rokiem. Równolegle z bezprecedensowym rozrostem naszej bazy klientów, poczyniliśmy znaczące ulepszenia dla naszej platformy oraz oferty. Dodaliśmy znaczącą ilość informacji finansowych, w tym ESG ratings i opinię analityka, otwieramy Cash Accounts, nową metodę przechowywania niezainwestowanych środków, rozszerzyliśmy również naszą ofertę bezprowizyjnych ETF-ów. Nie zapominając, o sfinalizowaniu fuzji z flatex i wprowadzeniu nowej giełdy Tradegate.

2020

Nowy rozdział

W 2020 roku połączyliśmy siły z flatex AG, stając się jednym z największych brokerów w Europie. Zostaliśmy również wpisani do SDAX, dzięki czemu flatexDEGIRO jest jedną ze 160 największych spółek giełdowych w Niemczech. Obecnie obsługujemy łącznie ponad 1 000 000 inwestorów.

2019

Nowa platforma inwestycyjna

W 2019 DEGIRO uruchomiło nową platformę inwestycyjną, która powstała w oparciu o opinie klientów i zmieniającą się technologię. Dzięki klientom DEGIRO ponownie zdobyło wiele międzynarodowych nagród. Ponad to, już więcej niż 450,000 klientów korzysta z usług DEGIRO.

2018

Ponad 350 000 klientów i 40 nagród

W 2018 roku DEGIRO przekroczyło 350 tysięcy klientów. Dzięki klientom DEGIRO zdobyło ponad 40 nagród brokerskich na całym świecie, w tym Best Broker oraz Best Mobile App Award, orzyznawane przez Financial Times & Investors Chronicle.

2017

Ponad 200 000 klientów

W 2017 roku DEGIRO przekroczyło 200 000 klientów i stało się jednym z pięciu największych brokerów w Europie w kontekście rocznej ilości transakcji. DEGIRO nadal zdobywa liczne nagrody, w tym Best Broker w Niemczech, przyznawaną przez Handelsblatt Broker Comparison.

2016

Największy broker w Holandii

W 2016 roku DEGIRO stało się największym brokerem internetowym w Holandii pod względem liczby obsługiwanych transakcji w ciągu roku. Dodatkowo Szwajcaria została przyjęta do rodziny DEGIRO, co czyni ją 18. krajem, który skorzystał z niskich opłat transakcyjnych.

Switzerland
2015

DEGIRO wchodzi na rynki północnoeuropejski i włoski

Rok 2015 przyniósł dalszą ekspansję w Europie Północnej i we Włoszech, zdobywając po drodze wiele międzynarodowych nagród, w tym prestiżową nagrodę „Golden Bull Award” w Holandii.

Sweden Denmark Italy Norway Finland United%20Kingdom Ireland
2014

Ekspansja na 9 krajów

W 2014 roku DEGIRO rozpoczęło swoją ekspansję, oferując usługi w 9 krajach europejskich. DEGIRO wzmocnił również swój holenderski rynek, zdobywając nagrodę „Najlepszego Brokera”.

France Czech Austria Germany Spain Poland Hungary Greece Portugal
2013

Wprowadzenie DEGIRO

W 2013 roku DEGIRO wprowadziło możliwości inwestowania z opłatami instytucjonalnymi dla holenderskich klientów detalicznych. Zapewniło to dostępność do handlu globalnego.

Netherlands

Początek naszej drogi

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, dokąd się wybieramy? Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy i w co wierzymy.

Więcejread more

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Rejestracja konta

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 euro

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 stycznia 2024 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 31 grudnia 2023 roku włącznie.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 stycznia 2024 roku.
 • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku lutego 2024.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 €) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 euro tylko raz.
 • Niniejsza promocja podlega prawu holenderskiemu.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 31 grudnia 2023.

icon_close