Zaufanie i rzetelność

DEGIRO upewnia się, że twoje inwestycje są przechowywane bezpiecznie. Twoje inwestycje (w tym inwestycje w Fundusze rynku pieniężnego) są trzymane w oddzielonej od DEGIRO jednostce.

Our structure

W przypadku, gdyby coś stało się z DEGIRO, inwestycje nie będą uznane za aktywa ściągalne przez wierzycieli DEGIRO.

W BILANSIE

-

-

-

ODDZIELONE

Akcje i Obligacje

fundusz gotówkowy

Instrumenty pochodne

W BILANSIE

ODDZIELONE

-

Akcje i Obligacje

-

fundusz gotówkowy

-

Instrumenty pochodne

Segregacja aktywów

Będąc Klientem DEGIRO możesz mieć pewność, że twoje inwestycje są bezpieczne. DEGIRO korzysta z oddzielnego podmiotu (SPV) do przechowywania aktywów Klientów. Oznacza to, że są one oddzielone od aktywów DEGIRO. Jedyną funkcją tej jednostki jest administrowanie i zapewnienie bezpieczeństwa inwestycjom. Według prawa, nie może ona podejmować żadnych działań komercyjnych. W przypadku, gdyby coś stało się z DEGIRO, twoje inwestycje nie będą uznane za aktywa ściągalne przez wierzycieli DEGIRO, ale zostaną bezpieczne w tej jednostce. Jednostka będzie przetrzymywać twoje aktywa u stron trzecich. Gdy możliwe lub wymagane przez prawo, DEGIRO będzie wymagało od tych stron trzecich aby zapewniły segregację aktywów w celu zapewnienia ochrony inwestycji Klientów DEGIRO, na wypadek bankructwa. Zasady dotyczące segregacji aktywów różnią się w zależności od kraju (zarówno w obrębie UE jak i poza nią). Jeśli nie występuje żadna segregacja aktywów w odniesieniu do strony trzeciej, instrumenty finansowe trzymane w tej jednostce mogą zostać utracone, w przypadku bankructwa tej jednostki. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Usługi inwestycyjne.

BEPIECZNY FUNDUSZ GOTÓWKOWY

DEGIRO nie jest bankiem, ale firmą inwestycyjną. Bank może wykorzystywać pieniądze, które klienci przechowują za jego pośrednictwem, do własnych celów biznesowych, pożyczek na rzecz osób trzecich i innych inwestycji. Jeśli coś pójdzie źle, twoje pieniądze zostaną utracone. Dlatego środki w banku podlegają ryzyku. Ponieważ jest to realne ryzyko, dostępny jest system gwarancji depozytów. Nie przechowujesz pieniędzy w DEGIRO. Pieniądze, które DEGIRO otrzymuje od Ciebie, są natychmiast inwestowane w fundusz gotówkowy. Wartość funduszu gotówkowego może się zmieniać, podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji. Jeśli nie chcesz inwestować lub inwestować mniej w fundusz gotówkowy, możesz zainwestować wartość swojej inwestycji w fundusz gotówkowy w inne wybrane instrumenty finansowe. Możesz też przekazać DEGIRO instrukcje, aby zarezerwować pieniądze z powrotem na twoje konto bankowe. Wszystkie aktywa w ramach funduszy gotówkowych są przechowywane oddzielnie przez niezależny podmiot prawny, a zatem nie stanowią żadnego ryzyka w przypadku bankructwa DEGIRO

Ponieważ DEGIRO nie jest bankiem, DEGIRO nie może wykorzystywać pieniędzy, które posiada od swoich klientów na własne inwestycje. Wszystkie przepływy pieniężne odbywają się za pośrednictwem oddzielnego podmiotu. DEGIRO natychmiast wymienia (na bieżąco) pieniądze, które przekazujesz do jednego z funduszy gotówkowych. Fundusze gotówkowe to fundusze inwestycyjne, których celem jest, przy jak najmniejszym ryzyku, osiągnięcie zysku, który jest nieco niższy od normalnej rynkowej stopy w danej walucie. Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestycji w fundusze gotówkowe kliknij tutaj.

Pożyczanie aktywów

Zostając Klientem DEGIRO, każdy daje pozwolenie na wypożyczanie papierów wartościowych przez DEGIRO. Dzięki temu możliwa jest krótka sprzedaż. Ryzyko wypożyczania papierów wartościowych jest zarządzane następująco:

- Po pierwsze, DEGIRO (nie strona pożyczająca) jest kontrahentem i w związku z tym gwarantuje zwrot pożyczonych papierów wartościowych na czas.

- Dodatkowo, DEGIRO wymaga bezpieczeństwa od strony pożyczającej. Jest to zapewnione przez zastaw, jaki DEGIRO ma w balansie tego Klienta i pożyczone aktywa są brane pod uwagę przy nieustannym monitorowaniu ryzyka.

- Straty Klienta, którego aktywa są pożyczone mogą wystąpić jedynie w momencie gdy obie strony (pożyczająca oraz DEGIRO) nie są w stanie spełnić zobowiązań (np. w przypadku bankructwa) wartość aktywów spadła lub wartość pożyczonych aktywów wzrosła. Strata jest ograniczona do różnicy wartości pomiędzy papierami wypożyczonymi i papierami dostarczonymi wypożyczającemu.

PROGRAM OCHRONY INWESTORÓW

Program Ochrony Inwestorów & Program Gwarancji Depozytów Aktywa klientów DEGIRO są przechowywane przez podmioty trzecie, i tym samym są zabezbieczone w wypadku niewypłacalności DEGIRO. W mało pradwobodonej sytuacji, kiedy to zdeponowane aktywa nie mogą być zwrócone klientom, DEGIRO objęte jest niemieckim Programem Ochrony Inwestorów, który pokrywa starty z niezwróconych aktywów do ich 90% (z maksymalną kwotą do 20000 EUR). Ponadto, jakiekolwiek środki pieniężne zdeponowane w DEGIRO Cash Account, z flatexDEGIRO Bank AG, są zagwarantowane do 100,000 EUR, na mocy niemieckiego Programu Gwarancji Depozytu. Informacje na temat niemieckiego Programu Ochrony Inwestorów i Programu Gwarancji Depozytu są dostępne w języku angielskim na stronie BaFi tutaj.

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DEGIRO?

flatexDEGIRO Bank Odział Holenderski, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderską filią flatexDEGIRO Bank AG. Jako bank podlegający niemieckiej regulacji, flatexDEGIRO Bank AG jest pod głównym nadzorem niemieckich organów finansowych, the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bafin jest niemieckim odpowiednikiem holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego (AFM). Dodatkowo, flatexDEGIRO Bank AG jest pod pośrednim dozorem Eurpejskiego Bnku Centralnego (ECB). W Holandii, Holenderski Bank Centralny (DNB) nadzoruje integralność DEGIRO, które jest rownież poddane kontroli behawioralnej przez AFM. Nasza rejestracja w DNB’s rejestrze publicznym jest dostepna tutaj.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.