Zaufanie i rzetelność

Upewniamy się, że Państwa inwestycje są przechowywane bezpiecznie. W sytuacji gdyby coś stało się z DEGIRO, Państwa inwestycje nie posłużą jako ściągalne aktywa dla wierzycieli. Ponadto, jesteśmy częścią banku (flatexDEGIRO Bank AG) i Państwa niezainwestowane środki pieniężne są zabezpieczone do 100,000 EUR w ramach Niemieckiego Programu Gwarancji Depozytów.

Nasza struktura

W przypadku, gdyby coś stało się z DEGIRO, inwestycje nie będą uznane za aktywa ściągalne przez wierzycieli DEGIRO.

W BILANSIE

-

-

-

ODDZIELONE

Akcje i Obligacje

fundusz gotówkowy

Instrumenty pochodne

W BILANSIE

ODDZIELONE

-

Akcje i Obligacje

-

fundusz gotówkowy

-

Instrumenty pochodne

Segregacja aktywów

Będąc Klientem DEGIRO mogą mieć Państwo pewność, że Państwa inwestycje są bezpieczne. Korzystamy z oddzielnego podmiotu (SPV) do przechowywania aktywów Klientów. Oznacza to, że są one oddzielone od aktywów DEGIRO. Jedyną funkcją tej jednostki jest administrowanie i zapewnienie bezpieczeństwa inwestycjom. Według prawa, nie może ona podejmować żadnych działań komercyjnych. W przypadku, gdyby coś stało się z DEGIRO, Państwa inwestycje nie będą uznane za aktywa ściągalne przez wierzycieli , ale zostaną bezpieczne w tej jednostce. Jednostka będzie przetrzymywać Państwa aktywa u stron trzecich. Gdy możliwe lub wymagane przez prawo, DEGIRO będzie wymagało od tych stron trzecich aby zapewniły segregację aktywów w celu zapewnienia ochrony inwestycji naszych Klientów, na wypadek bankructwa. Zasady dotyczące segregacji aktywów różnią się w zależności od kraju (zarówno w obrębie UE jak i poza nią). Jeśli nie występuje żadna segregacja aktywów w odniesieniu do strony trzeciej, instrumenty finansowe trzymane w tej jednostce mogą zostać utracone, w przypadku bankructwa tej jednostki. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Usługi inwestycyjne.

Cash Account

Rejestrując się w DEGIRO, otworzą Państwo również konto bankowe (Cash Account) w flatexDEGIRO Bank. Niezainwestowane środki pieniężne będą przechowywane na osobistym koncie bankowym, o indywidualnym numerze IBAN. Oznacza to, że Państwa środki są zabezpieczone do 100,000 EUR w ramach Niemieckiego Programy Gwarancji Depozytów ((Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Państwa Cash Account będzie bezpośrednio połączone z rachunkiem inwestycyjnym w DEGIRO. Nie mogą Państwo korzystać z tego konta do żadnych innych celów bankowych. Mogą Państwo tylko przechowywać na nim swoje środki pieniężne, tak by były one dostępne do inwestycji na koncie w DEGIRO.

Pożyczanie aktywów

Zostając Klientem DEGIRO, każdy daje pozwolenie na wypożyczanie papierów wartościowych przez DEGIRO. Dzięki temu możliwa jest krótka sprzedaż. Ryzyko wypożyczania papierów wartościowych jest zarządzane następująco:

- Po pierwsze, DEGIRO (nie strona pożyczająca) jest kontrahentem i w związku z tym gwarantuje zwrot pożyczonych papierów wartościowych na czas.

- Dodatkowo, DEGIRO wymaga bezpieczeństwa od strony pożyczającej. Jest to zapewnione przez zastaw, jaki DEGIRO ma w balansie tego Klienta i pożyczone aktywa są brane pod uwagę przy nieustannym monitorowaniu ryzyka.

- Straty Klienta, którego aktywa są pożyczone mogą wystąpić jedynie w momencie gdy obie strony (pożyczająca oraz DEGIRO) nie są w stanie spełnić zobowiązań (np. w przypadku bankructwa) wartość aktywów spadła lub wartość pożyczonych aktywów wzrosła. Strata jest ograniczona do różnicy wartości pomiędzy papierami wypożyczonymi i papierami dostarczonymi wypożyczającemu.

PROGRAM OCHRONY INWESTORÓW

Program Ochrony Inwestorów & Program Gwarancji Depozytów Aktywa klientów są przechowywane przez podmioty trzecie, i tym samym są zabezpieczone w wypadku niewypłacalności DEGIRO. W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy to zdeponowane aktywa nie mogą być zwrócone klientom, DEGIRO objęte jest niemieckim Programem Ochrony Inwestorów, który pokrywa starty z niezwróconych aktywów do ich 90% (z maksymalną kwotą do 20000 EUR). Ponadto, jakiekolwiek środki pieniężne zdeponowane w DEGIRO Cash Account, z flatexDEGIRO Bank AG, są zagwarantowane do 100,000 EUR, na mocy niemieckiego Programu Gwarancji Depozytu. Informacje na temat niemieckiego Programu Ochrony Inwestorów i Programu Gwarancji Depozytu są dostępne w języku angielskim na stronie BaFi tutaj.

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DEGIRO?

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderską filią flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG pozostaje pod głównym nadzorem niemieckiego Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). W Holandii, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch podlega nadzorowi behawioralnemu DNB oraz nadzorowi AFM.

Zacznij inwestować dziś

Sprawdź, dlaczego 2 miliony klientów wybrało naszą platformę inwestycyjną.

Otwórz bezpłatne konto teraz

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.