Bezpieczeństwo i Wiarygodność

Bezpieczeństwo i Wiarygodność

DEGIRO upewnia się, że twoje inwestycje są przechowywane bezpiecznie.

W DEGIRO możesz mieć pewność, że Twoje inwestycje są bezpieczne. DEGIRO używa oddzielnego podmiotu prawnego do przechowywania aktywów (depozytariusz), oznacza to, że Twoje aktywa są oddzielone od aktywów DEGIRO. Jedynym zadaniem tego podmiotu jest administrowanie i zabezpieczanie Twoich inwestycji. Zgodnie z prawem depozytariusz nie może prowadzić żadnej działalności komercyjnej. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy coś stanie się z DEGIRO, Twoje inwestycje nie będą traktowane jako aktywa do odzyskania dla wierzycieli DEGIRO, ale pozostaną w zabezpieczeniu depozytariusza.

Degiro
W BILANSIE ODDZIELONE
  Akcje i Obligacje
  fundusz gotówkowy
  Instrumenty pochodne

BEPIECZNY FUNDUSZ GOTÓWKOWY

DEGIRO nie jest bankiem, ale firmą inwestycyjną. Bank może wykorzystywać pieniądze, które klienci przechowują za jego pośrednictwem, do własnych celów biznesowych, pożyczek na rzecz osób trzecich i innych inwestycji. Jeśli coś pójdzie źle, twoje pieniądze zostaną utracone. Dlatego środki w banku podlegają ryzyku. Ponieważ jest to realne ryzyko, dostępny jest system gwarancji depozytów. Nie przechowujesz pieniędzy w DEGIRO. Pieniądze, które DEGIRO otrzymuje od Ciebie, są natychmiast inwestowane w fundusz gotówkowy. Wartość funduszu gotówkowego może się zmieniać, podobnie jak w przypadku każdej innej inwestycji. Jeśli nie chcesz inwestować lub inwestować mniej w fundusz gotówkowy, możesz zainwestować wartość swojej inwestycji w fundusz gotówkowy w inne wybrane instrumenty finansowe. Możesz też przekazać DEGIRO instrukcje, aby zarezerwować pieniądze z powrotem na twoje konto bankowe. Wszystkie aktywa w ramach funduszy gotówkowych są przechowywane oddzielnie przez niezależny podmiot prawny, a zatem nie stanowią żadnego ryzyka w przypadku bankructwa DEGIRO

Ponieważ DEGIRO nie jest bankiem, DEGIRO nie może wykorzystywać pieniędzy, które posiada od swoich klientów na własne inwestycje. Wszystkie przepływy pieniężne odbywają się za pośrednictwem oddzielnego podmiotu. DEGIRO natychmiast wymienia (na bieżąco) pieniądze, które przekazujesz do jednego z funduszy gotówkowych. Fundusze gotówkowe to fundusze inwestycyjne, których celem jest, przy jak najmniejszym ryzyku, osiągnięcie zysku, który jest nieco niższy od normalnej rynkowej stopy w danej walucie. Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestycji w fundusze gotówkowe kliknij tutaj.

PROGRAM OCHRONY INWESTORÓW

Obowiązuje Holenderski Program Ochrony Inwestorów (Beleggerscompensatiestelsel), ponieważ DEGIRO jest licencjonowaną firmą inwestycyjną upoważnioną przez Holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych (AFM) do świadczenia usług inwestycyjnych. Informacje na temat holenderskiego programu ochrony inwestorów można znaleźć w języku angielskim na stronie internetowej De Nederlandsche Bank (Dutch Central Bank) .

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DEGIRO?

DEGIRO jest zarejestrowana jako dom maklerski i w związku z tym pozostaje pod nadzorem niderlandzkiej Komisji Nadzoru Finansowego (Autoriteit Financiële Markten, AFM) oraz podlega nadzorowi ostrożnościowemu Banku Centralnego Holandii (De Nederlandsche Bank, DNB). DEGIRO jest również zarejestrowane w Komisji Nadzoru Finansowego

Zacznij inwestować dziś.
Zacznij inwestować dziś.
  • Niewiarygodnie niskie opłaty.
  • Wszechstronne narzędzia, możliwości i serwis.
  • Na całym świecie, zawsze i wszędzie.
  • Bezpieczna struktura.
  • Niewiarygodnie niskie opłaty.
  • Wszechstronne narzędzia, możliwości i serwis.
  • Na całym świecie. Zawsze i wszędzie.
  • Bezpieczna struktura.

Partnerzy i dostawcy

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.