TWOJE INWESTYCJE W DEGIRO SĄ BEZPIECZNE

Z DEGIRO możesz inwestować bezpiecznie. Twoje inwestycje są w 100% segregowane i przechowywane w osobnym podmiocie prawnym (depozytariusz). Oznacza to, że Twoje papiery wartościowe pozostają całkowicie oddzielone od DEGIRO B.V., firmy, która jest właścicielem DEGIRO. Jedynym zadaniem depozytariusza jest administrowanie i przechowywanie instrumentów finansowych. Sam w sobie nie pełni żadnych innych funkcji. Z prawnego punktu widzenia jest to również zabronione. W wypadku, kiedy coś nieprzewidzianego stałoby się z DEGIRO, Twoje inwestycje nie wchodzą w skład masy upadłościowej firmy, ale zostają zachowane jako środki zgromadzone na Twoim rachunku u depozytariusza. Pieniądze są wydzielone, bezpiecznie przechowywane u powiernika i nie miesza się ich z aktywami DEGIRO.

Poziom ochrony aktywów jest czymś, o czym wielu obecnych inwestorów jest nieświadomych korzystając z obecnego brokera.

W przeciwieństwie do tradycyjnego środowiska bankowego, w DEGIRO nie musisz się martwić o naszą wypłacalność.

DEGIRO to pierwszy broker dużych obrotów i platforma inwestycyjna online dla wszystkich typów inwestorów
W BILANSIE
ODDZIELONE
 Akcje i Obligacje
 Gotówka (fundusze gotówkowe)
 Instrumenty pochodne
BANK
W BILANSIE
ODDZIELONE
 Gotówka
 Instrumenty pochodne
 Akcje i Obligacje

Bepieczny Fundusz Gotówkowy

W DEGIRO wszystkie Twoje inwestycje (włączając instrumenty pochodne) są przechowywane osobno – w ten sposób zapewniamy ich bezpieczeństwo. Idziemy również o krok dalej. W celu zabezpieczenia Twoich pieniędzy lokowanych w serwisie DEGIRO, są one bezpłatnie objęte przez DEGIRO odrębnym funduszem (Funduszem Gotówkowym FundShare). Fundusz ten inwestuje pieniądze możliwie najbezpieczniej. W serwisie DeGiro odbywa się to w sposób automatyczny, a dla Ciebie dzieje się to zupełnie niezauważalnie. W ten sposób Twoje pieniądze są oddzielone od DeGiro oraz innych podmiotów. Wyłącznie w przypadku inwestowania w Instrumenty Pochodne, korzystanie z Środków Debetowych i/lub Krótkiej Sprzedaży Papierów Wartościowych DeGiro może również objąć Twoje pieniądze Depozytowym Funduszem Gotówkowym. Inwestycje na Depozytowym Funduszu Gotówkowym mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie pozycji Rachunku inwestycyjnego klientów w stosunku do innych podmiotów. Krótkie objaśnienie tego zagadnienia zawiera dokument „Usługi maklerskie” na stronie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich.

ODSETKI

Przychód z inwestycji w Fundusz Gotówkowy stanowią odsetki. Kwota ta stanowi wartość stopy procentowej WIBOR O/N dla Funduszu Gotówkowego PLN z bonifikatą w wysokości jednego punktu procentowego w skali rocznej. WIBOR O/N jest skrótem od Warsaw Interbank Offered Rate Overnight – referencyjnej stopy międzybankowych operacji depozytowych typu O/N (z dnia na dzień), która w ciągu ostatnich 10 lat wahała się w granicach między 8,3% i 1,5%. Rozpatrując najbardziej negatywny scenariusz, z powodu bonifikaty nie otrzymasz żadnych odsetek. Wartość odsetek nigdy nie będzie ujemna.

System gwarantowania depozytów

Zgodnie z holenderskim prawem w tym zakresie, dla firm takich jak Degiro obowiązuje gwarancja depozytu do wartości 20 000 EUR. Jednak w naszych oczach ten system jest zbędny ze względu na obecność funduszu powierniczego i gotówkowego.

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DEGIRO?

DEGIRO jest zarejestrowana jako dom maklerski i w związku z tym pozostaje pod nadzorem niderlandzkiej Komisji Nadzoru Finansowego (Autoriteit Financiële Markten, AFM) oraz podlega nadzorowi ostrożnościowemu Banku Centralnego Holandii (De Nederlandsche Bank, DNB). DEGIRO jest również zarejestrowane w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Tak, chcę zostać klientem. Dowiedz się więcej.