Czy moje środki pieniężne są bezpieczne z DEGIRO?

Twoje środki pieniężne zostaną przekazane w DEGIRO na oddzielną fundację.
Jeśli nie zainwestujesz bezpośrednio tej kwoty, zostanie ona automatycznie zainwestowana
w jeden z kwalifikowanych funduszy rynku pieniężnego w ramach FundShare Fund Management.
Odbywa się to poprzez stałe zlecenie wydane przez ciebie podczas procesu rejestracji.

Fundusze rynku pieniężnego

DEGIRO uważa, że ważne jest, aby klienci zrozumieli, jak funkcjonuje struktura z funduszami rynku pieniężnego. DEGIRO nie jest bankiem, ale firmą inwestycyjną. W Holandii firmy inwestycyjne nie mogą posiadać środków pieniężnych klientów. Dlatego, gdy stajesz się klientem DEGIRO, dajesz stałe zlecenie inwestowania pieniędzy w fundusze rynku pieniężnego (FundShare Cash Funds). Dostępne fundusze rynku pieniężnego DEGIRO to wszystkie kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego. Dla każdej waluty dostępnej w WebTrader, dostępny jest również oddzielny fundusz rynku pieniężnego.

Koszty zarządzania tymi funduszami są uwzględnione w zwrocie funduszu. Ze względu na obecne niskie stopy procentowe niektórych walut, zwrot odpowiedniego funduszu rynku pieniężnego jest ujemny. Negatywny zwrot z tytułu niskich stóp procentowych i kosztów zarządzania zostanie zrekompensowany przez DEGIRO do odwołania.

Jednym z celów kwalifikowanego funduszy rynku pieniężnego jest osiągnięcie stopy zwrotu równej rynkowej stopie procentowej przy możliwie niskim ryzyku. Dodatkową zaletą niskiego ryzyka jest to, że twoje kwalifikowane udziały w funduszu rynku pieniężnego, podobnie jak inne inwestycje, są całkowicie oddzielone od aktywów DEGIRO.

Fundusze rynku pieniężnego są często wykorzystywane przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne, do przechowywania dużych kwot pieniężnych w bezpieczny sposób. Około 1 tryliona euro jest obecnie w posiadaniu funduszy rynku pieniężnego w Europie. (Źródło)

"Celem funduszy rynku pieniężnego jest osiągnięcie stopy zwrotu równej rynkowej stopie procentowej przy jak najmniejszym ryzyku."

Dostawca funduszu

The FundShare Cash Funds są zarządzane przez FundShare Fund Management, spółkę siostrzaną Degiro. FundShare zarządza kwalifikowanymi funduszami rynku pieniężnego w EUR, USD, GBP, CHF, SEK, NOK, HUF, i DKK. Wszystkie te fundusze są kwalifikowanymi funduszami rynku pieniężnego, co oznacza, że fundusze muszą spełniać surowe wymagania.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć raport o pozycji według funduszu.

Brak dostępnego funduszu rynku pieniężnego.

Fundusz pieniężny w złotych (PLN), zarządzany przez Fundshare, nie jest w stanie spełnić kryteriów, aby być Kwalifikowanym Funduszem Rynku Pieniężnego (QMMF). W związku z tym, Polski Fundusz w Złotych nie będzie już dostępny. Z uwagi na powyższe, środki zdeponowane przez Klientów na polskiej platformie będą przechowywane w funduszu gotówkowym Euro. Gdy otwierasz konto w DEGIRO, zostajesz poproszony o wydanie stałego zlecenia na zainwestowanie Twoich środków gotówkowych w EURO - funduszu gotówkowym. Gdy przelew w PLN zostanie zaksięgowany na Twoim koncie DEGIRO, jest on kolejno przeliczony do EURO po cenie rynkowej (środkowej), przy czym opłaty za przewalutowanie zostają zniesione. Gdy Twoje środki zostały przekonwertowane do EUR możesz swobodnie inwestować na rynku. W kwestii wypłaty, przed jej dokonaniem należy manualnie dokonać przeciwnej konwersji z EUR do PLN. Po przewalutowaniu środków możesz wypłacić swoje środki na zarejestrowany rachunek przeciwstawny.

Dostępna jest także opcja wpłaty na konto bezpośrednio w EURO po dokonaniu pierwszego przelewu w PLN.

Kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego

Krótki czas trwania

Kwalifikowany fundusz rynku pieniężnego ma krótki średni czas trwania wynoszący 60 dni. Oznacza to, że kredyty w portfelu są spłacane średnio w ciągu 60 dni. Zmniejsza to ryzyko braku spłaty.

Płynność portfela

Zakwalifikowany fundusz rynku pieniężnego inwestuje w tzw. płynne kredyty, co oznacza, że można je łatwo wymieniać i dlatego można je szybko zamienić na pieniądze.

Portfel jakościowy

Zdolność kredytowa emitentów jest stale monitorowana, co ogranicza ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zaległości. W przypadku pogorszenia się ratingów kredytowych fundusz rynku pieniężnego nie może już dłużej inwestować w przedmiotową pożyczkę.

Ryzyko

Głównym celem funduszu rynku pieniężnego FundShare jest minimalizacja ryzyka. Przy ścisłej polityce inwestycyjnej ryzyko jest bardzo niskie. Zgodnie z dokumentem dotyczącym kluczowych informacji dla inwestorów w funduszu, 1 w skali od 1 do 7.

Aby uzyskać więcej informacji o ryzyku i wskaźniku ryzyka określonym przez zarządzającego funduszem odsyłamy do przygotowanych przez niego dokumentów informacyjnych: prospekt emisyjny i kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Risicometer

Uwaga: straty spowodowane tymi zagrożeniami nie będą rekompensowane przez DEGIRO. Jeśli inwestujesz, ryzykujesz finansowo. Wartość twoich inwestycji może się zmieniać. Wyniki osiągnięte nie są gwarancją tych samych osiągnięć w przyszłości.

 

Pobierz:

Kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego Pozycja raportu Key investor information document(KIID) Prospekt
EUR UCITS Link Link Link
USD Link Link Link
GBP Link Link Link
CHF Link Link Link
SEK Link Link Link
NOK Link Link Link
HUF Link Link Link
DKK Link Link Link
Risicometer

Uwaga: straty spowodowane tymi zagrożeniami nie będą rekompensowane przez DEGIRO. Jeśli inwestujesz, ryzykujesz finansowo. Wartość twoich inwestycji może się zmieniać. Wyniki osiągnięte nie są gwarancją tych samych osiągnięć w przyszłości.

Koszty i zwrot FundShare Cash Funds

Obecnie rynkowa stopa procentowa dla krótkoterminowych pożyczek w euro o niskim ryzyku jest ujemna. Między innymi fundusz gotówkowy EUR osiąga obecnie ujemny zwrot.

Rocznie kwota 0,09% aktywów funduszu jest naliczana jako koszty zarządzania kwalifikowanymi funduszami rynku pieniężnego. Koszty te są uwzględnione w deklaracji funduszu.

Mimo iż wszelki dodatni zwrot z inwestycji należy tylko do ciebie, ewentualny ujemny zwrot z bieżących odsetek i kosztów funduszu jest obecnie obejmowany przez DEGIRO w sposób niezobowiązujący. Kliknij , aby uzyskać więcej informacji. Zakwalifikowane fundusze rynku pieniężnego dostępne w DEGIRO nie mają kosztów wejścia i wyjścia.

Poniżej znajduje się ogólne zestawienie sytuacji z rynku funduszy pieniężnych z końcem września 2018.

Kwalifikowane fundusze rynku pieniężnego Oprocentowanie Wyrównanie
EUR Negatywne Tak
USD Pozytywne n/a
GBP Pozytywne n/a
Fundusze rynku pieniężnego
CHF Negatywne Tak
SEK Negatywne Tak
NOK Pozytywne n/a
HUF Negatywne Tak
DKK Negatywne Tak

Uwaga: rekompensata ma zastosowanie wyłącznie do ujemnych zwrotów z tytułu ujemnych odsetek i kosztów zarządzania. Strata poniesiona na inwestycje dokonane przez fundusz nie będzie rekompensowana przez DEGIRO. To ryzyko jest niewielkie.

Stopa procentowa - Eonia

cashfund

Stopa procentowa - Eonia

cashfund

Pytania

Zasadniczo, jeżeli takie zdarzenie kredytowe ma miejsce w przypadku pożyczki bez zabezpieczenia, cała kwota zainwestowana w instytucji emitującej może zostać utracona. W przypadku, gdy aktywa funduszu zostaną wystawione na 5% na takie zdarzenie kredytowe, wartość funduszu może spaść o 5%. Każde 100 euro udziałów w funduszu gotówkowym ma wówczas wartość 95 euro. Ryzyko takiego zdarzenia kredytowego jest bardzo niskie.
Nie, w Holandii firmy inwestycyjne nie mogą posiadać środków pieniężnych klientów. W związku z tym utworzono strukturę funduszy rynku pieniężnego.
Nie ma żadnych kosztów związanych z kupowaniem i sprzedażą udziałów funduszu rynku pieniężnego. Opłata za zarządzanie kwalifikowanymi funduszami rynku pieniężnego przez FundShare wynosi 0,09% rocznie. Koszty te są uwzględnione w deklaracji funduszu, zobacz na stronie FundShare i Morgan Stanley Investment Management. DEGIRO postanowił zrekompensować ujemne zyski w wyniku kosztów zarządzania i ujemnego zainteresowania rynkowego na zasadzie niezobowiązującej. Zobacz pytanie "Warunki ujemnej rekompensaty odsetkowej dla rynku pieniężnego FundShare", aby uzyskać więcej informacji.

Dla wielu klientów wartość rynkowa ich lokalnej waluty będzie ujemna. Chcemy zapobiec negatywnym interesom naszych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się zrekompensować niezobowiązująco ujemny zwrot z funduszy gotówkowych w wyniku kosztów odsetek i zarządzania.

Jest możliwe, że wartość funduszu rynku pieniężnego spadnie w wyniku strat poniesionych na inwestycje dokonane przez fundusz. Może się tak zdarzyć, gdy na przykład Holandia bądź Niemcy przestaną niespodziewanie spełniać swoje zobowiązania płatnicze. W takim przypadku DEGIRO nie zaoferuje żadnej rekompensaty z tytułu poniesionych strat. To ryzyko jest bardzo małe.

Rekompensata jest całkowicie niezobowiązująca i nie tworzy żadnych praw oraz nie zobowiązuje DEGIRO do stosowania tego samego podejścia w przyszłości. DEGIRO wypłaca odszkodowanie na podstawie względów komercyjnych. DEGIRO zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tego odszkodowania. DEGIRO poinformuje cię o tym na czas. Rekompensata będzie wypłacona bezpośrednio raz na kwartał.

Zacznij inwestować dziś.

Zacznij inwestować dziś.

  • Niewiarygodnie niskie opłaty.
  • Wszechstronne narzędzia, możliwości i serwis.
  • Na całym świecie, zawsze i wszędzie.
  • Bezpieczna struktura.
  • Niewiarygodnie niskie opłaty.
  • Wszechstronne narzędzia, możliwości i serwis.
  • Na całym świecie. Zawsze i wszędzie.
  • Bezpieczna struktura.

Partnerzy i dostawcy