Zaufanie i rzetelność

Ochrona inwestycji i środków pieniężnych jest naszym najwyższym priorytetem. DEGIRO korzysta z usług oddzielnego podmiotu przechowującego aktywa. W przypadku, gdy coś stanie się z DEGIRO, Państwa inwestycje nie będą traktowane jako aktywa możliwe do odzyskania przez wierzycieli. Ponadto, gdy otwierają Państwo u nas rachunek inwestycyjny, otwieramy również rachunek bankowy (Cash Account) na Państwa nazwisko w banku flatexDEGIRO. Wszystkie niezainwestowane środki są chronione do kwoty 100 000 EUR w ramach niemieckiego systemu gwarancji depozytów.

Segregacja aktywów

Ochrona Państwa inwestycji jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego korzystamy z oddzielnego podmiotu prawnego (SPV), aby segregować Państwa aktywa. Oznacza to, że są one oddzielone od aktywów DEGIRO. Jedyną funkcją tej jednostki jest administrowanie i zapewnienie bezpieczeństwa inwestycjom. Według prawa, nie może ona podejmować żadnych działań komercyjnych. W przypadku, gdyby coś stało się z DEGIRO, Państwa inwestycje nie będą uznane za aktywa ściągalne przez wierzycieli , ale zostaną bezpieczne w tej jednostce. Jednostka będzie przetrzymywać Państwa aktywa u stron trzecich. Gdy możliwe lub wymagane przez prawo, DEGIRO będzie wymagało od tych stron trzecich aby zapewniły segregację aktywów w celu zapewnienia ochrony inwestycji naszych Klientów, na wypadek bankructwa. Zasady dotyczące segregacji aktywów różnią się w zależności od kraju (zarówno w obrębie UE jak i poza nią). Jeśli nie występuje żadna segregacja aktywów w odniesieniu do strony trzeciej, instrumenty finansowe trzymane w tej jednostce mogą zostać utracone, w przypadku bankructwa tej jednostki. Więcej informacji znajduje się w dokumencie Usługi inwestycyjne.

Cash Account

Rejestrując się w DEGIRO, otworzą Państwo również konto bankowe (Cash Account) w flatexDEGIRO Bank. Niezainwestowane środki pieniężne będą przechowywane na osobistym koncie bankowym, o indywidualnym numerze IBAN. Oznacza to, że Państwa środki są zabezpieczone do 100,000 EUR w ramach Niemieckiego Programy Gwarancji Depozytów ((Entschädigungseinrichtung deutscher Banken). Państwa Cash Account będzie bezpośrednio połączone z rachunkiem inwestycyjnym w DEGIRO. Nie mogą Państwo korzystać z tego konta do żadnych innych celów bankowych. Mogą Państwo tylko przechowywać na nim swoje środki pieniężne, tak by były one dostępne do inwestycji na koncie w DEGIRO.

PROGRAM OCHRONY INWESTORÓW

Program Ochrony Inwestorów & Program Gwarancji Depozytów ktywa klientów są przechowywane przez podmioty trzecie, i tym samym są zabezpieczone w wypadku niewypłacalności DEGIRO. W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy to zdeponowane aktywa nie mogą być zwrócone klientom, DEGIRO objęte jest niemieckim Programem Ochrony Inwestorów, który pokrywa starty z niezwróconych aktywów do ich 90% (z maksymalną kwotą do 20000 EUR). Ponadto, jakiekolwiek środki pieniężne zdeponowane w DEGIRO Cash Account, z flatexDEGIRO Bank AG, są zagwarantowane do 100,000 EUR, na mocy niemieckiego Programu Gwarancji Depozytu. Informacje na temat niemieckiego Programu Ochrony Inwestorów i Programu Gwarancji Depozytu są dostępne w języku angielskim na stronie BaFi tutaj.

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD DEGIRO?

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderską filią flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG pozostaje pod głównym nadzorem niemieckiego Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). W Holandii, flatexDEGIRO Bank Dutch Branch podlega nadzorowi behawioralnemu DNB oraz nadzorowi AFM.

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 lipca 2024 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 30 czerwca 2024 roku włącznie.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 lipca 2024 roku.
 • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku sierpnia 2024.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Opłaty transakcyjne i koszty manipulacyjne są przeliczane i zwracane w EUR, nawet jeśli są naliczane w PLN. Kwota, która zostanie zwrócona w EUR, jest obliczana na podstawie kursu wymiany walut obowiązującego w dniu zwrotu.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 EUR) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 EUR tylko raz.
 • Niniejsza promocja podlega prawu holenderskiemu.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 30 czerwca 2024.

icon_close