Informacje ogólne

Niniejsza nota prawna ma zastosowanie do stron internetowych firmy flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), odziału flatexDEGIRO Bank AG, posiadającej biura i siedzibę w Amsterdamie. Firma DEGIRO wpisana jest do holenderskiego krajowego rejestru urzędowego pod numerem 82510245. DEGIRO ma zezwolenie na świadczenie usług bankowych oraz inwestycyjnych, i figuruje w rejestrze jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowj, prowadzony przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (www.afm.nl) i Holenderski Bank Centralny (www.dnb.nl).

Korzystanie ze strony internetowej

Informacje na tej stronie internetowej są opracowywane przez DEGIRO ze starannością, jednak nie zapewniamy ich prawidłowości ani kompletności. DEGIRO przez stronę internetową przekazuje wyłącznie informacje dotyczące produktów (finansowych) i usług oferowanych przez DEGIRO. Zmiany mogą być wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia. Informacje na stronie internetowej nie są ofertą ani zaproszeniem ze strony DEGIRO dla gości tej strony internetowej do samodzielnego obracania papierami wartościowymi lub korzystania z usług (w zakresie papierów wartościowych) DEGIRO.

Bez odpowiedzialności

Jakakolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z dostępu i korzystania z tej strony internetowej jest jednoznacznie odrzucana przez DEGIRO. Ponadto nie gwarantujemy bezbłędnego i ciągłego działania strony internetowej. DEGIRO dokłada wszelkich starań, aby treść tej strony internetowej była jak najaktualniejsza, jednak nie może zapewnić dokładności, prawidłowości, kompletności ani aktualności informacji publikowanych na tej stronie internetowej lub informacji dostępnych poprzez tę stronę internetową. DEGIRO nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Informacje o podmiotach trzecich, produktach i usługach

Jeśli DEGIRO publikuje linki do stron internetowych podmiotów trzecich, nie oznacza to, że DEGIRO poleca produkty lub usługi oferowane na tych stronach internetowych. Korzystanie z takich linków odbywa się na własne ryzyko. DEGIRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie treści, korzystania lub dostępności takich stron internetowych. DEGIRO nie weryfikuje prawdziwości, prawidłowości, logiczności, wiarygodności i kompletności informacji na takich stronach internetowych.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, nazwy domen, prawa do marek, patenty i inne prawa własności intelektualnej) w zakresie tych stron internetowych należą do DEGIRO i/lub jej licencjodawców. Nie zezwala się na przenoszenie, edytowanie, kopiowanie i/lub upublicznianie treści tych stron internetowych (w tym tekstów i ilustracji) w części i w całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia DEGIRO. Zezwala się na wydruk i/lub pobranie kopii na własny niekomercyjny użytek.

Stosowane prawo

W odniesieniu do tych stron internetowych i tej noty prawnej stosuje się prawo holenderskie. Wszystkie spory wynikające z tej noty prawnej lub z nią związane powinny być rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie.

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w DEGIRO podane są w Polityce prywatności i plików cookie.

Zmiany

DEGIRO zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie informacji podawanych na tych stronach internetowych, w tym niniejszej noty prawnej, bez powiadomienia. Zalecamy regularne zapoznawanie się z informacjami na tych stronach internetowych i w niniejszej nocie prawnej.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 90 międzynarodowych nagród.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 euro

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 lipca 2023 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

  • Oferta jest ważna do 30 czerwca 2023 roku.
  • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
  • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 1 lipca 2023 roku.
  • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
  • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku sierpnia.
  • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
  • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 €) i aktywować swoje konto DEGIRO.
  • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
  • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
  • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 euro tylko raz.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 30 czerwca 2023.

icon_close