Informacje ogólne

Niniejsza nota prawna ma zastosowanie do stron internetowych firmy flatex DEGIRO Bank Dutch Branch (DEGIRO), odziału flatexDEGIRO Bank AG, posiadającej biura i siedzibę w Amsterdamie. Firma DEGIRO wpisana jest do holenderskiego krajowego rejestru urzędowego pod numerem 82510245. DEGIRO ma zezwolenie na świadczenie usług bankowych oraz inwestycyjnych, i figuruje w rejestrze jako holenderski oddział niemieckiej instytucji kredytowj, prowadzony przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (www.afm.nl) i Holenderski Bank Centralny (www.dnb.nl).

Korzystanie ze strony internetowej

Informacje na tej stronie internetowej są opracowywane przez DEGIRO ze starannością, jednak nie zapewniamy ich prawidłowości ani kompletności. DEGIRO przez stronę internetową przekazuje wyłącznie informacje dotyczące produktów (finansowych) i usług oferowanych przez DEGIRO. Zmiany mogą być wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia. Informacje na stronie internetowej nie są ofertą ani zaproszeniem ze strony DEGIRO dla gości tej strony internetowej do samodzielnego obracania papierami wartościowymi lub korzystania z usług (w zakresie papierów wartościowych) DEGIRO.

Bez odpowiedzialności

Jakakolwiek odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z dostępu i korzystania z tej strony internetowej jest jednoznacznie odrzucana przez DEGIRO. Ponadto nie gwarantujemy bezbłędnego i ciągłego działania strony internetowej. DEGIRO dokłada wszelkich starań, aby treść tej strony internetowej była jak najaktualniejsza, jednak nie może zapewnić dokładności, prawidłowości, kompletności ani aktualności informacji publikowanych na tej stronie internetowej lub informacji dostępnych poprzez tę stronę internetową. DEGIRO nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności.

Informacje o podmiotach trzecich, produktach i usługach

Jeśli DEGIRO publikuje linki do stron internetowych podmiotów trzecich, nie oznacza to, że DEGIRO poleca produkty lub usługi oferowane na tych stronach internetowych. Korzystanie z takich linków odbywa się na własne ryzyko. DEGIRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie treści, korzystania lub dostępności takich stron internetowych. DEGIRO nie weryfikuje prawdziwości, prawidłowości, logiczności, wiarygodności i kompletności informacji na takich stronach internetowych.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie, nazwy domen, prawa do marek, patenty i inne prawa własności intelektualnej) w zakresie tych stron internetowych należą do DEGIRO i/lub jej licencjodawców. Nie zezwala się na przenoszenie, edytowanie, kopiowanie i/lub upublicznianie treści tych stron internetowych (w tym tekstów i ilustracji) w części i w całości bez uprzedniego pisemnego zezwolenia DEGIRO. Zezwala się na wydruk i/lub pobranie kopii na własny niekomercyjny użytek.

Stosowane prawo

W odniesieniu do tych stron internetowych i tej noty prawnej stosuje się prawo holenderskie. Wszystkie spory wynikające z tej noty prawnej lub z nią związane powinny być rozpatrywane wyłącznie przez właściwy sąd w Amsterdamie.

Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych w DEGIRO podane są w Polityce prywatności i plików cookie.

Zmiany

DEGIRO zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie informacji podawanych na tych stronach internetowych, w tym niniejszej noty prawnej, bez powiadomienia. Zalecamy regularne zapoznawanie się z informacjami na tych stronach internetowych i w niniejszej nocie prawnej.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.