Inwestowanie z niskimi opłatami

Struktura naszych prowizji zrewolucjonizowała rynek, pozwalając Państwu w pełni wykorzystać możliwości inwestycyjne.

Otwórz konto

Odkryj nasze opłaty

Chcemy, aby inwestowanie było dostępne dla każdego. Nowy, łatwy cennik i struktura stałych opłat umożliwia dostęp do najlepszych rynków z zerowymi opłatami.

Akcje

USA

0 € + 1 €

GPW

1 PLN + 10 PLN

ETF-y

Wybór 1

0 €

Globalne

2,00 € + 1 €

Pochodne

Opcje na akcje

0,75 €

Kontrakty terminowe

0,75 €

Nie pobieramy opłaty transakcyjnej od amerykańskich akcji, zastosowanie ma jednak opłata manipulacyjna w wysokości 1 EUR od zlecenia. Opłata manipulacyjna w wysokości 1 EUR od każdej transakcji dotyczy wszystkich produktów z wyjątkiem naszych podstawowych funduszy ETF, transakcji Tradegate oraz opcji i kontraktów terminowych (z wyłączeniem indeksów OMX). Ponadto mogą obowiązywać koszty związane z walutą, połączenia z giełdą lub zewnętrzne koszty produktów i spreadów. Oferta naszych wybranych ETF-ów podlega polityce Fair Use.

Inne koszty

Notowania w czasie rzeczywistym CHI-X

0 €

Opłata za nieaktywność

0 €

Wpłaty

0 €

Opłaty za utrzymanie pozycji

0 €

WYPŁATY

0 €

Opłata za wymianę

0,25 %
Pobierz pdf Download icon Download icon

Od 01-01-2023, włącznie ze zmianą stawki dla Środków Debetowych

Data: 20-12-2021

Uwaga: To porównanie opiera się na opłatach za konto zwykłe (podstawowe, aktywne, trader) i konto powiernicze (nie pożyczkowe). Istnieją jednak pewne różnice między kontem zwykłym a kontem powierniczym, patrz Tabela opłat i prowizji / Tabela opłat i prowizji Custody.

Kupując i sprzedając muszą Państwo również wziąć pod uwagę rozrzut między ceną bid i ask, inaczej zwane spreadem. Są to koszty ukryte, nie opłaty brokerskie.

Koszt produktu wliczony jest w cenę, i nie są płacone nam tylko wystawcom instrumentów. Na przykład, emitenci ETf-ów oraz funduszy inwestycyjnych naliczają według wskaźnika kosztów całkowitych (TER),a wystawcy produktów lewarowanych obciążają opłatą finansową. Znajdą Państwo te opłaty, oraz inne informacje o produkcie, w dokumencie Key Investor Information Document (KIID) / Key Investor Information Document (KID) na swojej platformie, w zakładce "Dokumenty" .

[1] Taryfa za DEGIRO Trackers Core Selection opiera się na fair use policy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Odkryj nasz wybór ETF-ów

Opłaty transakcyjne za wybrane ETF-y będą pokryte przez nas. Prosimy zapoznać się z polityką fair use. Koszty związane z walutą, produktami i spread mogą mieć zastosowanie.

Wybrane ETF-y
ETF

Euronext Lisbon notowania Real-time

€0

Waluty obce poprzez AutoFX

0.25%

Alokowane środki debotowe EUR

3%

CHI-X notowania Real-time

€0

Krótka sprzedaż akcji o kategorii A

1%

Euronext Amsterdam notowania Real-time

€0

Manualne przelewy środków

€0

Euronext Paris notowania Real-time

€0

Frankfurt Stock Exchange notowania Real-time

€0

Trustly

€1

US CME notowania Real-time

€0

Procesowanie dywidend

€0

Alokowane śrdoki debetowe USD

3%

Spłata obligacji

€0

Procesowanie kuponów

€0

Gotówkiowe rozliczenie kontraktów terminowych

Euronext Lisbon notowania Real-time

€0

Waluty obce poprzez AutoFX

0.25%

Alokowane śrdoki debetowe EUR

3%

CHI-X notowania Real-time

€0

Którka sprzedaż akcji kategorii A

1%

Euronext Amsterdam notowania Real-time

€0

Manualny przelew środów

€0

Euronext Paris notowania Real-time

€0

Frankfurt Stock Exchange notowania Real-time

€0

Trustly

€1

US CME notowania Real-time

€0

Procesowanie dywidend

€0

Alkokowane środki debetowe USD

3%

Spłata obligacji

€0

Procesowanie kuponów

€0

Kontrakty terminowe rozliczne w gotówce

1 EUR za kontrakt

Prosimy zapoznać się z pełnym przeglądem naszych opłat

Pobierz pdf Download icon Download icon

Mają Państwo konto Custody? Prosimy odnieść się do następującego Tabela opłat i prowizji Custody.

Euronext Lisbon notowania Real-time

€0

Waluty obce poprzez AutoFX

0.25%

Alokowane środki debetowe EUR

3%

CHI-X notowania Real-time

€0

Krótka sprzedaż na akcjach kategorii A

1%

Euronext Amsterdam notowania Real-time

€0

Manualne przelewy śrdoków

€0

Euronext Paris notowania Real-time

€0

Frankfurt Stock Exchange notowania Real-time

€0

Trustly payments

€1

US CME notowania Real-time

€0

Procesowanie dywidend

€0

Alokowane środki debetowe USD

3%

Repayment bonds

€0

Procesowanie kuponów

€0

Kontrakty terminowe rozliczane w gotówce

1 EUR za kontrakt

Euronext Lisbon notowania Real-time

€0

Waluty obce poprzez AutoFX

0.25%

Alokowane środki debetowe EUR

3%

CHI-X notowania Real-time

€0

Krótka sprzedaż na akcjach kategorii A

1%

Euronext Amsterdam notowania Real-time

€0

Manual Money Transfer

€0

Euronext Paris notowania Real-time

€0

Frankfurt Stock Exchange notowania Real-time

€0

Trustly

€1

US CME notowania Real-time

€0

Procesowanie dywidend

€0

Alokowane środki debetowe USD

3%

Repayment bonds

€0

Procesowanie kuponów

€0

Kontrakty terminowe rozliczane w gotówce

1 EUR za kontrakt

Koszty połączenia

DEGIRO pobiera opłatę za tworzenie możliwości handlowych poza rynkiem macierzystym. Ma to zapewnić dostęp do dużej liczby giełd. Opłata ta jest pobierana od tych, którzy korzystają z tych giełd. W naszych cenach stosujemy politykę pay-per-use, co oznacza, że ​​jeśli korzystasz z określonej usługi, zostaniesz obciążony opłatą, ale jeśli tego nie zrobisz, nie poniesiesz dodatkowych opłat.

Za opłaty za połączenie zapłacisz maksymalnie 0,25% całkowitej wartości swojego portfela (z maksymalną opłatą w wysokości 2,50 EUR) rocznie za każdą giełdę, z wyjątkiem GPW. Opłata za łączność dla opcji amerykańskich wynosi 5,00 EUR za wymianę na miesiąc kalendarzowy. Opłaty te zostaną naliczone, jeśli przeprowadzisz transakcję lub utrzymasz pozycję w ciągu roku kalendarzowego.

Na przykład: wartość Twojego portfela wynosi 5000 EUR i przeprowadzałeś transakcje na GPW, London Stock Exchange, Euronext Derivatives, a także posiadasz pozycje na NYSE i GPW, poniższe wyliczenie dostarczy opłaty:

GPW

€0.00 (pozycje i transakcje dla rynku krajowego)

London Stock Exchange

€2.50 (transakcje)

Euronext Derivatives

€2.50 (transakcje)

NYSE

€2.50 (pozycje)

Całkowity, roczny koszt połączeń z giełdami

3 x €2.50 = €7.50

Zewnętrzny spread i koszty produktów

Wielu z innych brokerów świadczących bezprowizyjne usługi inwestycje, oferuje je tylko na alternatywnych giełdach, a nie przez największe rynki. Ze względu na niższą płynności na alternatywnych rynkach, spread między bid i ask jest wyższy, co skutkuje wyższymi kosztami spreadu bid-aks. Koszt spreadu bid-ask wynika z różnicy miedzy potencjalną ceną zakupu a sprzedaży. Są to koszty zewnętrzne a nie koszty nałożone bezpośrednio przez brokera. Niemniej należy się z nimi liczyć, jako że mogą doprowadzić do wyższych lub niższych cen zakupu i sprzedaży.

Koszty produktów nie są pobierane przez nas, a przez wystawców instrumentu i są wliczone w cenę produktu. Na przykład, emitenci ETF-ów i funduszy inwestycyjnych nakładają opłatę od wskaźnika kosztów całkowitych (TER), a wystawcy produktów lewarowanych pobierają opłatę finansową. Znajdą Państwo informację o tych opłatach, jak i co do kwestii związanych z produktem, na stronie wystawcy. Tym samym ceny produktów są takie same u wszystkich brokerów.

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Rejestracja konta

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2 miliony klientów i ponad 90 międzynarodowych nagród.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 euro

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 lutego 2023 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

  • Oferta jest ważna do 31 stycznia 2023 roku.
  • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
  • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 28 lutego 2023 roku.
  • • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku marca.
  • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
  • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 €) i aktywować swoje konto DEGIRO.
  • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
  • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
  • Każdy nowy klient może ubiegać się o voucher transakcyjny w wysokości 100 euro tylko raz

Akceptacja warunków oferty/p>

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 31 stycznia 2023.

icon_close