Inwestowanie z niskimi opłatami

Struktura naszych prowizji zrewolucjonizowała rynek, pozwalając Państwu w pełni wykorzystać możliwości inwestycyjne.

Otwórz konto

Odkryj nasze opłaty

Chcemy, aby inwestowanie było dostępne dla każdego. Nowy, łatwy cennik i struktura stałych opłat umożliwia dostęp do najlepszych rynków z zerowymi opłatami.

Akcje

USA

PROWIZJA

1 €

+

KOSZTY

1 €

GPW

PROWIZJA

1 PLN

+

KOSZTY

10 PLN

ETF-y

Wybór1

PROWIZJA

0 €

+

KOSZTY

1 €

Globalne

PROWIZJA

2 €

+

KOSZTY

1 €

Pochodne

Opcje na akcje

PROWIZJA

0,75 €

Kontrakty terminowe

PROWIZJA

0,75 €

Mogą obowiązywać koszty związane z obsługą walut, połączeniem z giełdą lub koszty zewnętrznych produktów i spreadów. Obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 1 € dla wszystkich produktów z wyjątkiem Tradegate (Akcje) oraz Options & Futures (z wyłączeniem OMX Nordics). W przypadku akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 10 PLN. Lista bezprowizyjnych ETF-ów może ulec zmianie i podlega zasadom uczciwego polityce Fair Use.

Inne koszty

Notowania w czasie rzeczywistym Chi-X

OPŁATA

0 €

Opłata za nieaktywność

OPŁATA

0 €

Wpłaty

OPŁATA

0 €

Środki Debetowe

OPŁATA

0 €

Wypłaty

OPŁATA

0 €

Opłata za wymianę

OPŁATA

0,25 %*

*Oferujemy również możliwość utrzymywania pozycji gotówkowych na rachunku walutowym, na przykład dolarowym, z wykorzystaniem Manualnego przewalutowania. Opłata za Manualne przewalutowanie wynosi 10 € + 0,25%. W tym przypadku ponosicie Państwo koszty wymiany walut przy przelewaniu gotówki na i z konta walutowego. Prosimy jednak pamiętać, że w ten sposób pozycje pieniężne są narażone na ryzyko walutowe. AutoFX to standardowa opcja, której używamy (jest to powszechnie stosowany standard rynkowy) do automatycznego przewalutowania środków pieniężnych związanych z transakcjami i/lub księgowaniami w odniesieniu do produktów denominowanych w walutach obcych. Jeśli chcecie Państwo aktywować konto walutowe i Manualną obsługę walut, należy przejść do 'Ustawienia', a następnie 'Obsługa walut' po zalogowaniu się na swoje konto i sprawdzeniu regulaminu.

Data: 15-05-2023

Uwaga: To porównanie opiera się na opłatach za konto zwykłe (podstawowe, aktywne, trader) i konto powiernicze (nie pożyczkowe). Istnieją jednak pewne różnice między kontem zwykłym a kontem powierniczym, patrz Tabela opłat i prowizji / Tabela opłat i prowizji Custody.

Kupując i sprzedając muszą Państwo również wziąć pod uwagę rozrzut między ceną bid i ask, inaczej zwane spreadem. Są to koszty ukryte, nie opłaty brokerskie.

Koszt produktu wliczony jest w cenę, i nie są płacone nam tylko wystawcom instrumentów. Na przykład, emitenci ETf-ów oraz funduszy inwestycyjnych naliczają według wskaźnika kosztów całkowitych (TER),a wystawcy produktów lewarowanych obciążają opłatą finansową. Znajdą Państwo te opłaty, oraz inne informacje o produkcie, w dokumencie Key Investor Information Document (KIID) / Key Investor Information Document (KID) na swojej platformie, w zakładce "Dokumenty" .

[1] Taryfa za DEGIRO Trackers Core Selection opiera się na fair use policy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Odkryj nasz wybór ETF-ów

Opłaty transakcyjne za wybrane ETF-y będą pokryte przez nas. Płacą Państwo jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1€. Lista bezprowizyjnych ETF-ów może ulec zmianie i podlega polityką fair use. Koszty związane z walutą, produktami i spread mogą mieć zastosowanie.

Wybrane ETF-y
ETF

Prosimy zapoznać się z pełnym przeglądem naszych opłat

Mają Państwo konto Custody?

Prosimy odnieść się do następującego Tabela opłat i prowizji Custody.

Koszty połączenia

DEGIRO pobiera opłatę za tworzenie możliwości handlowych poza rynkiem macierzystym. Ma to zapewnić dostęp do dużej liczby giełd. Opłata ta jest pobierana od tych, którzy korzystają z tych giełd. W naszych cenach stosujemy politykę pay-per-use, co oznacza, że ​​jeśli korzystasz z określonej usługi, zostaniesz obciążony opłatą, ale jeśli tego nie zrobisz, nie poniesiesz dodatkowych opłat.

Za opłaty za połączenie zapłacisz maksymalnie 0,25% całkowitej wartości swojego portfela (z maksymalną opłatą w wysokości 2,50 EUR) rocznie za każdą giełdę, z wyjątkiem GPW. Opłata za łączność dla opcji amerykańskich wynosi 5,00 EUR za wymianę na miesiąc kalendarzowy. Opłaty te zostaną naliczone, jeśli przeprowadzisz transakcję lub utrzymasz pozycję w ciągu roku kalendarzowego.

Na przykład: wartość Twojego portfela wynosi 5000 EUR i przeprowadzałeś transakcje na GPW, London Stock Exchange, Euronext Derivatives, a także posiadasz pozycje na NYSE i GPW, poniższe wyliczenie dostarczy opłaty:

GPW

€0.00 (pozycje i transakcje dla rynku krajowego)

London Stock Exchange

€2.50 (transakcje)

Euronext Derivatives

€2.50 (transakcje)

NYSE

€2.50 (pozycje)

Całkowity, roczny koszt połączeń z giełdami

3 x €2.50 = €7.50

Zewnętrzny spread i koszty produktów

Wielu z innych brokerów świadczących bezprowizyjne usługi inwestycje, oferuje je tylko na alternatywnych giełdach, a nie przez największe rynki. Ze względu na niższą płynności na alternatywnych rynkach, spread między bid i ask jest wyższy, co skutkuje wyższymi kosztami spreadu bid-aks. Koszt spreadu bid-ask wynika z różnicy miedzy potencjalną ceną zakupu a sprzedaży. Są to koszty zewnętrzne a nie koszty nałożone bezpośrednio przez brokera. Niemniej należy się z nimi liczyć, jako że mogą doprowadzić do wyższych lub niższych cen zakupu i sprzedaży.

Koszty produktów nie są pobierane przez nas, a przez wystawców instrumentu i są wliczone w cenę produktu. Na przykład, emitenci ETF-ów i funduszy inwestycyjnych nakładają opłatę od wskaźnika kosztów całkowitych (TER), a wystawcy produktów lewarowanych pobierają opłatę finansową. Znajdą Państwo informację o tych opłatach, jak i co do kwestii związanych z produktem, na stronie wystawcy. Tym samym ceny produktów są takie same u wszystkich brokerów.

Prosimy zapoznać się z pełnym przeglądem naszych opłat

Mają Państwo konto Custody?

Prosimy odnieść się do następującego Tabela opłat i prowizji Custody.

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Rejestracja konta

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 90 międzynarodowych nagród.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 euro

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 października 2023 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

  • Oferta jest ważna do 30 września 2023 roku.
  • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
  • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 października 2023 roku.
  • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
  • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku listopada.
  • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
  • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 €) i aktywować swoje konto DEGIRO.
  • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
  • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
  • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 euro tylko raz.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 30 września 2023.

icon_close