Inwestowanie z niskimi opłatami

Struktura naszych prowizji zrewolucjonizowała rynek, pozwalając Państwu w pełni wykorzystać możliwości inwestycyjne.

Odkryj nasze opłaty

Chcemy, aby inwestowanie było dostępne dla każdego. Nowy, łatwy cennik i struktura stałych opłat umożliwia dostęp do najlepszych rynków z zerowymi opłatami.

Akcje

ZA TRANSAKCJĘ

USA

PROWIZJA

1 €

+

KOSZTY

1 €

GPW

PROWIZJA

1 PLN

+

KOSZTY

10 PLN

ETF-y

ZA TRANSAKCJĘ

Wybór

PROWIZJA

0 €

+

KOSZTY

1 €

Globalne

PROWIZJA

2 €

+

KOSZTY

1 €

Uwaga: Prowizje od transakcji dla ETF-ów z naszej Podstawowej Selekcji zostaną pokryte przez nas, ponoszą Państwo jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1 € od transakcji. Lista wybranych ETF-ów może ulec zmianie i podlega Polityce Uczciwego Korzystania (Fair Use). Jeśli warunki Polityki Uczciwego Korzystania nie zostaną spełnione, zostanie naliczona opłata prowizyjna w wysokości 2 €. Prosimy o zapoznanie się z listą przed dokonaniem inwestycji.

Pochodne

ZA KONTRAKT

Opcje na akcje

PROWIZJA

0,75 €

Kontrakty terminowe

PROWIZJA

0,75 €

Inne koszty

Notowania w czasie rzeczywistym Chi-X

OPŁATA

0 €

Opłata za nieaktywność

OPŁATA

0 €

Wpłaty

OPŁATA

0 €

Środki Debetowe

OPŁATA

0 €

Wypłaty

OPŁATA

0 €

Opłata za wymianę

OPŁATA

0,25 %*

Data: 15-05-2023

Uwaga: To porównanie opiera się na opłatach za konto zwykłe (podstawowe, aktywne, trader) i konto powiernicze (nie pożyczkowe). Istnieją jednak pewne różnice między kontem zwykłym a kontem powierniczym, patrz Tabela opłat i prowizji / Tabela opłat i prowizji Custody.

Kupując i sprzedając muszą Państwo również wziąć pod uwagę rozrzut między ceną bid i ask, inaczej zwane spreadem. Są to koszty ukryte, nie opłaty brokerskie.

Koszt produktu wliczony jest w cenę, i nie są płacone nam tylko wystawcom instrumentów. Na przykład, emitenci ETf-ów oraz funduszy inwestycyjnych naliczają według wskaźnika kosztów całkowitych (TER),a wystawcy produktów lewarowanych obciążają opłatą finansową. Znajdą Państwo te opłaty, oraz inne informacje o produkcie, w dokumencie Key Investor Information Document (KIID) / Key Investor Information Document (KID) na swojej platformie, w zakładce "Dokumenty" .

Mogą obowiązywać koszty związane z obsługą walut, połączeniem z giełdą lub koszty zewnętrznych produktów i spreadów. Obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 1 € dla wszystkich produktów z wyjątkiem Tradegate (Akcje) oraz Options & Futures (z wyłączeniem OMX Nordics). W przypadku akcji notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 10 PLN.

*Oferujemy również możliwość utrzymywania pozycji gotówkowych na rachunku walutowym, na przykład dolarowym, z wykorzystaniem Manualnego przewalutowania. Opłata za Manualne przewalutowanie wynosi 10 € + 0,25%. W tym przypadku ponosicie Państwo koszty wymiany walut przy przelewaniu gotówki na i z konta walutowego. Prosimy jednak pamiętać, że w ten sposób pozycje pieniężne są narażone na ryzyko walutowe. AutoFX to standardowa opcja, której używamy (jest to powszechnie stosowany standard rynkowy) do automatycznego przewalutowania środków pieniężnych związanych z transakcjami i/lub księgowaniami w odniesieniu do produktów denominowanych w walutach obcych. Jeśli chcecie Państwo aktywować konto walutowe i Manualną obsługę walut, należy przejść do 'Ustawienia', a następnie 'Obsługa walut' po zalogowaniu się na swoje konto i sprawdzeniu regulaminu.

[2] Jeśli posiadają Państwo profil Active, Trader lub Day Trader i znają już Państwo kwotę Środków Debetowych, którą planują Państwo wykorzystać w nadchodzącym miesiącu, mogą Państwo poinformować nas o tym z wyprzedzeniem, dodając alokację. W zamian otrzymają Państwo obniżone oprocentowanie od przydzielonej kwoty. Należy pamiętać, że odsetki będą naliczane od całej przydzielonej kwoty, niezależnie od tego, czy zostanie ona wykorzystana, czy nie. Więcej informacji na temat alokacji można znaleźć w naszym FAQ.

Odkryj nasz wybór ETF-ów

Opłaty transakcyjne za wybrane ETF-y będą pokryte przez nas. Płacą Państwo jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1€. Lista bezprowizyjnych ETF-ów może ulec zmianie i podlega polityką fair use. Koszty związane z walutą, produktami i spread mogą mieć zastosowanie.

Wybrane ETF-y
ETF

Prosimy zapoznać się z pełnym przeglądem naszych opłat

Mają Państwo konto Custody?

Prosimy odnieść się do następującego Tabela opłat i prowizji Custody.

Koszty połączenia

DEGIRO pobiera opłatę za tworzenie możliwości handlowych poza rynkiem macierzystym. Ma to zapewnić dostęp do dużej liczby giełd. Opłata ta jest pobierana od tych, którzy korzystają z tych giełd. W naszych cenach stosujemy politykę pay-per-use, co oznacza, że ​​jeśli korzystasz z określonej usługi, zostaniesz obciążony opłatą, ale jeśli tego nie zrobisz, nie poniesiesz dodatkowych opłat.

Za opłaty za połączenie zapłacisz maksymalnie 0,25% całkowitej wartości swojego portfela (z maksymalną opłatą w wysokości 2,50 EUR) rocznie za każdą giełdę, z wyjątkiem GPW. Opłata za łączność dla opcji amerykańskich wynosi 5,00 EUR za wymianę na miesiąc kalendarzowy. Opłaty te zostaną naliczone, jeśli przeprowadzisz transakcję lub utrzymasz pozycję w ciągu roku kalendarzowego.

Na przykład: wartość Twojego portfela wynosi 5000 EUR i przeprowadzałeś transakcje na GPW, London Stock Exchange, Euronext Derivatives, a także posiadasz pozycje na NYSE i GPW, poniższe wyliczenie dostarczy opłaty:

GPW

€0.00 (pozycje i transakcje dla rynku krajowego)

London Stock Exchange

€2.50 (transakcje)

Euronext Derivatives

€2.50 (transakcje)

NYSE

€2.50 (pozycje)

Całkowity, roczny koszt połączeń z giełdami

3 x €2.50 = €7.50

Zewnętrzny spread i koszty produktów

Wielu z innych brokerów świadczących bezprowizyjne usługi inwestycje, oferuje je tylko na alternatywnych giełdach, a nie przez największe rynki. Ze względu na niższą płynności na alternatywnych rynkach, spread między bid i ask jest wyższy, co skutkuje wyższymi kosztami spreadu bid-aks. Koszt spreadu bid-ask wynika z różnicy miedzy potencjalną ceną zakupu a sprzedaży. Są to koszty zewnętrzne a nie koszty nałożone bezpośrednio przez brokera. Niemniej należy się z nimi liczyć, jako że mogą doprowadzić do wyższych lub niższych cen zakupu i sprzedaży.

Koszty produktów nie są pobierane przez nas, a przez wystawców instrumentu i są wliczone w cenę produktu. Na przykład, emitenci ETF-ów i funduszy inwestycyjnych nakładają opłatę od wskaźnika kosztów całkowitych (TER), a wystawcy produktów lewarowanych pobierają opłatę finansową. Znajdą Państwo informację o tych opłatach, jak i co do kwestii związanych z produktem, na stronie wystawcy. Tym samym ceny produktów są takie same u wszystkich brokerów.

Prosimy zapoznać się z pełnym przeglądem naszych opłat

Mają Państwo konto Custody?

Prosimy odnieść się do następującego Tabela opłat i prowizji Custody.

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 marca 2024 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 29 lutego 2024 roku włącznie.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 marca 2024 roku.
 • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku kwietnia 2024.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Opłaty transakcyjne i koszty manipulacyjne są przeliczane i zwracane w EUR, nawet jeśli są naliczane w PLN. Kwota, która zostanie zwrócona w EUR, jest obliczana na podstawie kursu wymiany walut obowiązującego w dniu zwrotu.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 EUR) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 EUR tylko raz.
 • Niniejsza promocja podlega prawu holenderskiemu.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 29 lutego 2024.

icon_close