Inwestuj za niewiarygodnie niskie opłaty.

DEGIRO oferuje profesjonalne stawki dla inwestorów detalicznych. DEGIRO rozpętało rewolucję w branży maklerskiej, bo jako pierwszy tego dokonał.
Zaczynając jako dom maklerski dla profesjonalnych inwestorów, szybko stał się jednym z największych domem maklerskim w Europie.


Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Porównaj nas z innymi domami maklerskimi.

Produkt Degiro DomMaklerski DeutscheBank RaiffeisenBrokers AliorBank PekaoCDM DomMakiFraki

Średnia
prowizja u
wspomnianych
wspomnianych konkurentów

W DEGIRO
taniej o
(%)

Produkt Degiro DomMaklerski DeutscheBank RaiffeisenBrokers AliorBank PekaoCDM DomMakiFraki

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

W DEGIRO
taniej o
(%)

Polska                  

KGHM za 2.000 zł

2,96 zł 7,80 zł 3,80 zł 7,60 zł 7,60 zł 7,50 zł 7,80 zł 7,02 zł 58%

PKO BP za 10.000 zł

10,80 zł 39,00 zł 19,00 zł 38,00 zł 38,00 zł 37,50 zł 39,00 zł 35,08 zł 69%

LPP za 50.000 zł

50,00 zł 195,00 zł 95,00 zł 190,00 zł 190,00 zł 187,50 zł 195,00 zł 175,42 zł 71%
Europa                  

ING za 1.000 €

4,58 € 110,00 € - - 30,00 € 20,00 € 53,33 € 91%

BMW za 25.000 €

18,50 € 72,50 € 350,00 € - - 125,00 € 122,50 € 167,50 € 89%
Akcje amerykańskie                  

Tesla ($325) za 10.000 $

0,73 $ 29,00 $ 200,00 $ - - 50,00 $ 12,00 $ 72,00 $ 99%
Produkty lewarowane                  

Speeders za 50.000 € (Euronext)

33,00€ - 600,00 € - - 230,50 € 245,00 € 358,50 € 91%
Trackery                  

ETF S&P 500 za 50.000 zł

*Bezpłatnie 145,00 zł 95,00 zł 190,00 zł 190,00 zł 187,50 zł 195,00 zł 167,08 zł 100%
Kontrakty terminowe                  

1 kontrakt terminowy EURO-STOXX50

0,90 € - - - - - - -
Opłaty dodatkowe

Arkusz zleceń GPW (1 oferta)

Za darmo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -

Odsetki od debetu (PLN)

WIBOR O/N + 350bp Dostępne Dostępne Brak informacji WIBOR1M+400bp Dostępne** Dostępne*** -
Degiro 2,96 zł
Binck 7,80 zł
Alex 3,80 zł
Rabobank 7,60 zł
Rabobank 7,60 zł
Rabobank 7,50 zł
Rabobank 7,80 zł

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

7,02 zł

W DEGIRO
taniej o

58%
Degiro 10,80 zł
Binck 39,00 zł
Alex 19,00 zł
Rabobank 38,00 zł
Rabobank 38,00 zł
Rabobank 37,50 zł
Rabobank 39,00 zł

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

35,08 zł

W DEGIRO
taniej o

69%
Degiro 50,00 zł
Binck 195,00 zł
Alex 95,00 zł
Rabobank 190,00 zł
Rabobank 190,00 zł
Rabobank 187,50 zł
Rabobank 195,00 zł

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

175,42 zł

W DEGIRO
taniej o

71%
Degiro 4,58 €
Binck -
Alex 110,00 €
Rabobank -
Rabobank -
Rabobank 30,00 €
Rabobank 20,00 €

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

53,33 €

W DEGIRO
taniej o

91%
Degiro 18,50 €
Binck 72,50 €
Alex 350,00 €
Rabobank -
Rabobank -
Rabobank 125,00 €
Rabobank 122,50 €

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

167,50 €

W DEGIRO
taniej o

89%
Degiro 0,73 $
Binck 29,00 $
Alex 200,00 $
Rabobank -
Rabobank -
Rabobank 50,00 $
Rabobank 12,00 $

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

72,00$

W DEGIRO
taniej o

99%
Degiro 33,00 €
Binck -
Alex 600,00 €
Rabobank -
Rabobank -
Rabobank 230,50 €
Rabobank 245,00 €

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

358,50 €

W DEGIRO
taniej o

91%
Degiro *Bezplatnie
Binck 145,00 zł
Alex 95,00 zł
Rabobank 190,00 zł
Rabobank 190,00 zł
Rabobank 187,50 zł
Rabobank 195,00 zł

Średnia
prowizja u
wspomnianych konkurentów

167,08 zł

W DEGIRO
taniej o

100%
Degiro Za darmo
Binck 0,00 zł
Alex 0,00 zł
Rabobank 0,00 zł
Rabobank 0,00 zł
Rabobank 0,00 zł
Rabobank 0,00 zł
Degiro WIBOR O/N + 350bp
Binck Dostępne
Alex Dostępne
Rabobank Brak informacji
Rabobank WIBOR1M + 400 bp
Rabobank Dostępne**
Rabobank Dostępne***
Sprawdź więcej produktów See less products

 

UWAGA: Należy pamiętać, że DEGIRO zachowuje należytej staranności w celu przedstawienia zaktualizowanych informacji, w powyższej tabeli. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ceny mogą ulec zmianie, nie znajdując odzwierciedlenia w tabeli. Z tego powodu, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej wymienionych powyżej Domów/Biur Maklerskich, aby mieć dostęp do pełnych i aktualnych informacji dotyczących ich opłat.

W powyższej tabeli porównawczej nie wzięto pod uwagę ewentualnych rabatów. Inwestorzy korzystający z usług różnych domów maklerskich mogą liczyć na uzyskanie rabatów, jeżeli dokonują określonej liczby transakcji. Obowiązujące wartości poszczególnych rabatów można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich usługodawców. Ponadto niektóre domy maklerskie oferują możliwość wybrania profilu; w takim przypadku koszty mogą różnić się od tych przedstawionych powyżej. W tabeli w większości przypadków wymieniona jest wyższa standardowa opłata. DEGIRO również udziela rabatów. W zależności od typu zlecenia mogą one wynieść do 50% standardowych opłat

[1] * Bezprowizyjne ETF-y dostępne na Liście bezpłatnych ETF

** Lista bezprowizyjnych ETF

[3]*** WIBOR12M + 750 bp (obroty w poprzednim miesiącu do 100 000 PLN)

WIBOR12M + 550 bp (obroty w poprzednim miesiącu od 100 000 PLN do 500 000 PLN)

WIBOR12M + 350 bp (obroty w poprzednim miesiącu od 500 000 PLN)

Pełna lista opłat i prowizji

Pełna lista opłat i prowizji serwisu DEGIRO znajduje się na stronie Tabela opłat i prowizji.

Pełna lista opłat i prowizji serwisu DEGIRO znajduje się na stronie Tabela opłat i prowizji Custody.

KOSZTY POŁĄCZENIA

DEGIRO posiada opłatę za konfiguracje możliwości handlu. Ma to na celu zapewnienie dostępu do dużej liczby giełd i zapewnienie wsparcia technicznego w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Opłata ta pobierana jest w przypadku, korzystania z tych giełd. DEGIRO wykorzystuje politykę pay-per-use, to znaczy, że jeśli używasz konkretnej usługi, będzie pobierana opłata, a jeśli nie, to nie będą obowiązywać dodatkowe opłaty.

Do opłat przyłączeniowych koszt wyniesie maksymalnie 0,25% całkowitej wartości portfela (przy zastrzeżeniu maksymalnie € 2.50) rocznie dla każdej giełdy, opłata nie dotyczy GPW. Opłaty te zostaną zastosowane, jeśli przeprowadzisz transakcję lub utrzymujesz pozycję w ciągu roku kalendarzowego.

Na przykład: Twoja wartość portfela wynosi 5000 PLN i dokonałeś transakcji na GPW oraz Euronext Derivatives, Eurex, a także posiadasz otwarte pozycje na giełdzie NYSE i GPW. Opłata za ten rok wyniesie: 3 x € 2,50 = € 7,50

Dostęp do GPW
€ 0.00 € 0,00 (w przypadku dokonanych transakcji, oraz otwartych pozycji)
Euronext Derivatives
€ 2.50 (transakcja)
Eurex
€ 2.50 (transakcja)
NYSE
€ 2.50 (z tytułu trzymania otwartej pozycji)
Opłata za ten rok wyniesie:
3 x € 2.50 = € 7.50

Dostęp do GPW

(w przypadku dokonanych transakcji, oraz otwartych pozycji)

€ 0.00

Euronext Derivatives

(transakcja)

€ 2.50

Eurex

(transakcja)

€ 2.50

NYSE

(z tytułu trzymania otwartej pozycji)

€ 2.50

Opłata za ten rok wyniesie:

3 x € 2.50 = € 7.50

Zmiana taryfy

Utrata dopasowania wewnętrznego

Nowe przepisy europejskie (MIFID II) weszły w życie z początkiem tego roku, wraz z rzędem nowych zasad i wymagań wobec firm inwestycyjnych i platform transakcyjnych. W rezultacie, pod koniec zeszłego roku ogłosiliśmy, że DEGIRO jest zobowiązane do wprowadzenia korekt dotyczących wewnętrznej realizacji zleceń. Osiągnięcie takiej samej skuteczności pod obecną regulacją okazało się bardziej złożone niż wcześniej podejrzewano. Niestety, ta sytuacja oznacza, że DEGIRO ponosi wyższe koszty realizacji zleceń na giełdzie. Powoduje to tymczasowe dostosowanie naszych opłat.

Co się zmieni?

Pojawi się nowa dopłata w opłatach:

  • +0.018% od papierów wartościowych (z wyjątkiem rynków amerykańskich i kanadyjskich). Na przykład, koszty transakcji giełdowej na GPW wyniosą 1 PLN + 0,098%.
  • + €0.15 EUR na opcje i kontrakty terminowe. Przykład - opcja na Euronext wyniesie 1 EUR za kontrakt.

Powyższe zmiany weszły w życie w dniu 15.08.2018 r. i będą trwały maksymalnie przez 18 miesięcy. DEGIRO bada alternatywy, aby obniżyć koszty do pierwotnego poziomu. Może to być rozwiązane poczynione na poziomie in-house lub z pomocą stron trzecich.

Po tym wzroście kosztów nadal handlujesz z niezwykle niskimi opłatami w DEGIRO.