Inwestuj z niewiarygodnie niskimi opatami.

Możliwości profesjonalnych instytucji, teraz dla prywatnych inwestorów.
Oszczędzaj na każdej inwestycji.


Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić. Porównaj nas z innymi domami maklerskimi.

Compare with DEGIRO (maximum )

DomMaklerski
Santander
AliorBank
PekaoCDM
Degiro DomMaklerski Santander AliorBank PekaoCDM

Średnia prowizja u wspomnianych konkurentów

W DEGIRO taniej o (%)

Polska

KGHM za 2.000 zł

2,96 zł 7,80 zł 3,80 zł 7,60 zł 7,50 zł 6,68 zł 44%

PKO BP za 10.000 zł

10,80 zł 39,00 zł 3,80 zł 38,00 zł 37,50 zł 29,45 zł 37%

LPP za 50.000 zł

50,00 zł 195,00 zł 3,80 zł 190,00 zł 187,50 zł 144,15 zł 35%
Europa

ING za 1.000 €

4,58 € - - - 30,00 € - 85%

BMW za 25.000 €

18,50 € 72,50 € - - 125,00 € 98,75 € 81%
Ameryka

Tesla (325$/za akcję) za 10.000 $

0,73 $ 29,00 $ - - 50,00 $ 39,50 $ 98%
Degiro DomMaklerski Santander AliorBank PekaoCDM

Średnia prowizja u wspomnianych konkurentów

W DEGIRO taniej o (%)

ETF

ETF S&P 500 za 50.000 zł

Bezpłatnie[1] 145,00 zł - 190,00 zł 187,50 zł 174,17 zł 100%
Degiro DomMaklerski Santander AliorBank PekaoCDM

Średnia prowizja u wspomnianych konkurentów

W DEGIRO taniej o (%)

Produkty lewarowane

Speeders za 50.000 € (Euronext)

33,00 € - - - 230,50 € - -
Degiro DomMaklerski Santander AliorBank PekaoCDM

Średnia prowizja u wspomnianych konkurentów

W DEGIRO taniej o (%)

Kontrakty terminowe

1 kontrakt terminowy EURO-STOXX50

0,90 € - - - - - -
Degiro DomMaklerski Santander AliorBank PekaoCDM

Średnia prowizja u wspomnianych konkurentów

W DEGIRO taniej o (%)

Waluta obca

Spread walutowy

0,10% - 0,30% - 0,30% - -
Debit Rates

Odsetki od debetu

EONIA (min 0,00%) + 1,25% - - - - - -

Bez alokacji

4,00% - - - - - -
Inne opłaty

Inne opłaty

2,50 € połączenie z giełdą (inna niż GPW) / rocznie - - - - - -
Degiro 2,96 zł
DomMaklerski 7,80 zł
Santander 3,80 zł
AliorBank 7,60 zł
PekaoCDM 7,50 zł

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

6,86 zł

W DEGIRO taniej o (%)

57%
Degiro 10,80 zł
DomMaklerski 39,00 zł
Santander 3,80 zł
AliorBank 38,00 zł
PekaoCDM 37,50 zł

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

31,26 zł

W DEGIRO taniej o (%)

65%
Degiro 50,00 zł
DomMaklerski 195,00 zł
Santander 3,80 zł
PekaoCDM 187,50 zł

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

153,26 zł

W DEGIRO taniej o (%)

67%
Degiro 4,58 €
DomMaklerski -
Santander -
-
AliorBank -
PekaoCDM 30,00 €

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

-

W DEGIRO taniej o (%)

85%
Degiro 18,50 €
DomMaklerski 72,50 €
Santander -
AliorBank -
PekaoCDM 125,00 €

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

98,75 €

W DEGIRO taniej o (%)

81%
Degiro 0,73 $
DomMaklerski 29,00 $
Santander -
AliorBank -
PekaoCDM 50,00 $

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

39,50 $

W DEGIRO taniej o (%)

98%
Degiro Bezpłatnie[1]
DomMaklerski 145,00 zł
Santander -
AliorBank 190,00 zł
PekaoCDM 187,50 zł

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

174,2 zł

W DEGIRO taniej o (%)

100%
Degiro 33,00 €
DomMaklerski -
Santander -
AliorBank -
PekaoCDM 230,50 €

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

-

W DEGIRO taniej o (%)

-
Degiro 0,90 €
DomMaklerski -
Santander -
AliorBank -
PekaoCDM -

Średnia prowizja
u wspomnianych konkurentów

-

W DEGIRO taniej o (%)

-
Degiro 0,10%
DomMaklerski -
Santander 0,30%
AliorBank -
PekaoCDM 0,30%
Degiro EONIA (min 0,00%) + 1,25%
DomMaklerski -
Santander -
AliorBank -
PekaoCDM -
Degiro 4,00%
DomMaklerski -
Santander -
AliorBank -
PekaoCDM -
Degiro 2,50 € połączenie z giełdą (inna niż GPW) / rocznie
DomMaklerski -
Santander -
AliorBank -
<PekaoCDM -

Data porównania: 5 lipca 2019

Uwaga: W powyższej tabeli porównawczej nie wzięto pod uwagę ewentualnych rabatów. Inwestorzy korzystający z usług różnych domów maklerskich mogą liczyć na uzyskanie rabatów, jeżeli dokonują określonej liczby transakcji. W przypadku trwającej promocji, stawki tymczasowych rabatów można znaleźć na stronach internetowych odpowiednich usługodawców. Ponadto niektóre domy maklerskie oferują możliwość wybrania profilu; w takim przypadku koszty mogą różnić się od tych przedstawionych powyżej. W tabeli w większości przypadków wymieniona jest wyższa standardowa opłata. DEGIRO również udziela rabatów. W zależności od typu zlecenia mogą one wynieść do 50% standardowych opłat.

Opłata skarbowa czy opłata transakcyjna nie jest uwzględniana w żadnej z wymienionych prowizji. Nie płacisz opłaty skarbowej za akcje notowane na AIM czy za ETF.

Uwaga: Przedstawione porównanie odnosi się do kont podstawowych (Basic, Active i Trader), jak również Custody. Istnieją pewne różnice między kontami podstawowymi, a Custody. Prosimy zapoznać się z Tabelą opłat i prowizji i Tabelą opłat i prowizji Profil Custody.

Należy pamiętać, że DEGIRO zachowuje należytą staranność w celu przedstawienia zaktualizowanych informacji, w powyższej tabeli. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ceny mogą ulec zmianie, nie znajdując odzwierciedlenia w tabeli. Z tego powodu, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej wymienionych powyżej Domów/Biur Maklerskich, aby mieć dostęp do pełnych i aktualnych informacji dotyczących ich opłat.

[1] *Dostępne bezprowizyjne ETF można znaleźć tutaj.

[2] Wyszczególnioną Tabele opłat i prowizji, można znaleźć tutaj, ukazującą wszystkie opłaty za połączenia z giełdami i wymianą walut.

Koszty połączenia

DEGIRO posiada opłatę za konfiguracje możliwości handlu. Ma to na celu zapewnienie dostępu do dużej liczby giełd i zapewnienie wsparcia technicznego w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Opłata ta pobierana jest w przypadku, korzystania z tych giełd. DEGIRO wykorzystuje politykę pay-per-use, to znaczy, że jeśli używasz konkretnej usługi, będzie pobierana opłata, a jeśli nie, to nie będą obowiązywać dodatkowe opłaty.

W przypadku opłat połączeniowych koszt wyniesie maksymalnie 0,25% całkowitej wartości portfela (przy zastrzeżeniu maksymalnie € 2.50) rocznie dla każdej giełdy, opłata nie dotyczy GPW. Opłaty te zostaną zastosowane, jeśli przeprowadzisz transakcję lub utrzymujesz pozycję w ciągu roku kalendarzowego. Opłata połączeniowa dla opcji amerykańskich to 5 EUR za giełdę, za każdy miesiąc kalendarzowy.

Na przykład: Twoja wartość portfela wynosi 5000 PLN i dokonałeś transakcji na GPW oraz Euronext Derivatives, Eurex, a także posiadasz otwarte pozycje na giełdzie NYSE i GPW. Poniższe obliczenia dostarczą opłaty:

Pełna lista opłat i prowizji

Pełna lista opłat i prowizji serwisu DEGIRO znajduje się na stronie Tabela opłat i prowizji.

Pełna lista opłat i prowizji (profil Custody) serwisu DEGIRO znajduje się na stronie Tabela opłat i prowizji Custody.

Dostęp do GPW
0,00 € (w przypadku dokonanych transakcji, oraz otwartych pozycji)
Euronext Derivatives
2,50 € (transakcja)
Euronext Derivatives
2,50 € (transakcja)
NYSE
2,50 € (z tytułu trzymania otwartej pozycji)
Opłata za ten rok wyniesie:
3 x 2.50 € = 7.50 €

Zmiana taryfy

Utrata dopasowania wewnętrznego

Nowe przepisy europejskie (MIFID II) weszły w życie z początkiem 2018 roku, wraz z rzędem nowych zasad i wymagań wobec firm inwestycyjnych i platform transakcyjnych. W rezultacie, pod koniec 2017 roku ogłosiliśmy, że DEGIRO jest zobowiązane do wprowadzenia korekt dotyczących wewnętrznej realizacji zleceń. Osiągnięcie takiej samej skuteczności pod obecną regulacją okazało się bardziej złożone niż wcześniej podejrzewano. Niestety, ta sytuacja oznacza, że DEGIRO ponosi wyższe koszty realizacji zleceń na giełdzie. Powoduje to tymczasowe dostosowanie naszych opłat.

Co się zmieniło?

Pojawiła się nowa opłata:

  • +0.018% od papierów wartościowych (z wyjątkiem rynków amerykańskich i kanadyjskich). Na przykład, koszty transakcji giełdowej na GPW wynoszą 1 PLN + 0,098%.
  • + 0.15 € na opcje i kontrakty terminowe. Przykład - opcja na Euronext wynosi 1 € za kontrakt.

Powyższe zmiany weszły w życie w dniu 15.08.2018 r. i będą trwały maksymalnie przez 18 miesięcy. DEGIRO bada alternatywy, aby obniżyć koszty do pierwotnego poziomu. Może to być rozwiązane poczynione na poziomie in-house lub z pomocą stron trzecich.

Po tym wzroście kosztów nadal handlujesz z niezwykle niskimi opłatami w DEGIRO.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.