Podatki: pytania i odpowiedzi

Niniejsze najczęściej zadawane pytania (FAQ) zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy ich traktować, jako porady podatkowej. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter ogólny i nie mogą być uważane za kompletne. Niniejszy FAQ został stworzony z najwyższą starannością, jednak DEGIRO nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jego treść i nie można z niego wyciągnąć żadnych roszczeń prawnych. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji podatkowej, radzimy skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym.

Below is a selection of available products and markets.

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.