INFORMACJE OGóLNE

DEGIRO szanuje i chroni prywatność użytkowników. Z tej strony internetowej można korzystać również anonimowo. Dom maklerski DEGIRO nie jest zainteresowany danymi, które pozwalają na identyfikację osób odwiedzających tę stronę internetową. Informacje o użytkowniku lub komputerze są rejestrowane przez DEGIRO wyłącznie w celach technicznych lub w ramach użytkowania przez klienta za pomocą plików cookie lub innych środków.

Cookies

Co to jest plik cookie?

Cookies to małe pliki, które są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika. Cookies powodują, że przeglądarka jest rozpoznawana przez serwer internetowy DEGIRO.

Dlaczego DEGIRO korzysta z plików cookie i obrazów Web Beacon?

Stromy internetowe nie mają pamięci. Osoba surfująca ze strony na stronę w obrębie jednego portalu jest zawsze traktowana przez serwer jako nowy gość. Cookies powodują, że przeglądarka rozpoznaje stronę internetową. Obrazy Web Beacon działają prawie tak samo jako cookies.

Czy wszystkie cookies działają tak samo?

Nie. Istnieją różnice między plikami cookie. Różnica polega na funkcji, czasie trwania i informacji o właścicielu, jakie umieszcza plik cookie.

 

Funkcja:

Techniczny plik cookie jest potrzebny wyłącznie do tego, aby umożliwić użytkownikom korzystanie (pod względem technicznym) z określonych funkcji. Chodzi na przykład o dostęp do chronionych lub zabezpieczonych części strony internetowej. Bez pliku cookie takiego typu niektóre usługi, takie jak logowanie, koszyk sklepowy i płatności elektroniczne, mogą nie działać.

Plik cookie do analiz zbiera informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej. Na przykład która z podstron jest najczęściej odwiedzania i dokąd prowadzą komunikaty błędów. Celem pliku cookie takiego typu jest zapewnienie administratorowi strony poznania sposobu działania strony oraz jej usprawnienia. Taki plik cookie przyczynia się również do komfortu użytkowników..

Plik cookie funkcjonalny przechowuje wybory dokonywane przez użytkownika. Są to wybory dotyczące na przykład żądanej nazwy użytkownika, waluty, języka lub regionu. W ten sposób użytkownik nie musi za każdym razem na nowo podawać tego, co potrzebuje, ani swoich preferencji. Plik cookie funkcjonalny przyczynia się również w ten sposób do komfortu użytkowników..

Plik cookie reklamowy jest wykorzystywany do jak najbardziej szczegółowego profilowania reklam do użytkownika strony, aby nie wyświetlała mu się za każdym razem ta sama reklama oraz w celu mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Pliki te są najczęściej umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą administratora strona. Zapisują one informację o odwiedzinach na stronie.

Czas trwania:

Plik cookie sesji jest instalowany na komputerze użytkownika i zbiera dane dopóki użytkownik rzeczywiście przegląda stronę. Po zamknięciu przeglądarki plik cookie zostaje usunięty.

Plik cookie stały instaluje się na komputerze użytkownika na ustalony (dłuższy) czas.

Plik cookie własny (first party cookie) to plik powiązany ze stroną, jaką użytkownik przegląda w danym momencie. Jest to np. plik cookie DEGIRO podczas odwiedzin pod adresem www.degiro.pl lub na powiązanych subdomenach.

Plik cookie zewnętrzny (third party cookie) to plik umieszczany przez innego właściciela niż DEGIRO (administratora odwiedzanej strony). Są to na przykład usługodawcy oferujący reklamy i (zewnętrzni) właściciele aplikacji, których reklama bądź aplikacja jest zintegrowana z odwiedzaną stroną.

Co to jest obraz Web Beacon?

Obraz Web Beacon to elektroniczny obraz o wymiarach jednego piksela (1 x 1) lub tak zwany „bezbarwny GIF” w kodzie strony internetowej. Obrazy Web Beacon działają prawie tak samo jako cookies. Ponadto obrazy Web Beacon są wykorzystywane do śledzenia wzorców ruchu użytkowników z jednej strony na drugą w celu optymalizacji ruchu na stronie.

Co mogę zrobić, jeśli nie chcę (niektórych) plików cookie?

W ustawieniach przeglądarki (np. Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla lub Chrome) użytkownik może podać, czy akceptuje pliki cookie, a jeśli tak — to jakie. Różni się to od w zależności od przeglądarki, w której znajdują się te ustawienia. Za pomocą funkcji pomocy przeglądarki można ustalić dokładną lokalizację i sposób działania.

W przypadku zablokowania (niektórych) plików cookie należy pamiętać, że korzystanie z naszej strony lub jej funkcjonalności może okazać się niemożliwe..

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklamowych plików cookie, może aktywować w swojej przeglądarce funkcję „do not track”.www.youronlinechoices.euużytkownik może pozostawić informację, że nie chce otrzymywać plików cookie od firm reklamowych.

Do jakich celów DEGIRO wykorzystuje dane osobowe?

Po wyrażeniu zgody przez użytkownika lub po wejściu do grona klientów DEGIRO, firma zarejestruje uzyskane dane (osobowe). Bez tych danych DEGIRO nie może prowadzić swojej działalności. DEGIRO i grupy kapitałowe DEGIRO wykorzystują dane do świadczenia usług, w celu przekazywania informacji o (nowych) produktach oraz usługach DEGIRO i grup kapitałowych, do anonimowych analiz statystycznych oraz w celu spełnienia obowiązków ustawowych.

Wszystkie rozmowy telefoniczne między klientem a DEGIRO są nagrywane. Nagrania te są przechowywane i mogą być wykorzystywane do następujących celów:

  • dostarczenie dowodów, na przykład w przypadku różnic w interpretacji lub braku zgody co do treści rozmowy telefonicznej;
  • ocena jakości świadczenia usług;
  • cele szkoleniowe, coachingowe i ewaluacyjne.

Staranność

DEGIRO przywiązuje dużą wagę do sposobu przetwarzania danych (osobowych) zgodnego z istniejącymi gwarancjami ochrony prywatności. DEGIRO przestrzega przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o nadzorze finansowym we wszystkich działaniach. Dane (osobowe) nie są przekazywane podmiotom trzecim poza DEGIRO i grupami kapitałowymi należącymi do DEGIRO bez jednoznacznej zgody użytkownika, chyba że wymagają tego zobowiązania ustawowe DEGIRO.

Strony internetowe innych podmiotów

DEGIRO i grupy kapitałowe nie ponoszą odpowiedzialności za zasady prywatności na innych stronach internetowych, również wtedy, jeśli są one połączone ze stronami internetowymi DEGIRO i jej grup kapitałowych poprzez hiperłącza lub w inny sposób.

Wykonanie praw

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich korygowania w razie potrzeby. W tym celu należy skontaktować się z DEGIRO poprzez tę stronę internetową.

Chętnie będziemy informować drogą mailową o (nowych) produktach i usługach DEGIRO oraz grup kapitałowych. Jeśli użytkownik tego nie chce, może przesłać informację na adres klienci@degiro.pl.

Zmiany

DEGIRO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie tej polityki prywatności podczas odwiedzania strony internetowej.

Jest Pan/Pani zdania, że zasady polityki prywatności są łamane lub nie jest Pan/Pani zadowolony/a z innych aspektów naszych usług? Chętnie zapoznamy się z opinią. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez specjalistę ds. zgodności DEGIRO. Jeśli decyzja DEGIRO nie będzie satysfakcjonująca, można się zwrócić do Instytutu Reklamacji Usług Finansowych, skr. poczt. 93257, 2509 AG Haga (www.kifid.nl).