Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jeśli nie ma tam odpowiedzi na Twoje pytanie, prosimy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta przez klienci@degiro.pl.

Jak zostać klientem

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, możesz zostać pełnoprawnym klientem i już w ciągu 10 minut dokonać swojej pierwszej transakcji. W tym celu DEGIRO korzysta z powiązanego identyfikatora. Dzięki temu nie wymagamy od Ciebie podpisania jakichkolwiek dokumentów. Możesz więc zostać pełnoprawnym klientem całkowicie online. To naprawdę takie proste!

Jeśli chcesz otworzyć wspólny rachunek z partnerem lub rachunek firmowy, możesz także wypełnić ten sam formularz zgłoszeniowy. Jednak nadal wymagany jest podpis posiadaczy rachunku.

Oczywiście. Trzeba standardowo wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wpisaniu danych osoby prawnej i osób uprawnionych, należy dokonać wpłaty oraz podpisać Formularz Akceptacji Usług Maklerskich dla Firm. Wymagane jest również dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Oczywiście. W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta przez klienci@degiro.pl.

Minimalna kwota, jaką należy przelać to 0,01 zł. Jest to wpłata pochodząca z rachunku przeciwstawnego klienta. Po otrzymaniu tej kwoty kontrolujemy, czy dane osobowe zgadzają się z danymi podanymi przez Ciebie podczas dokonywania zgłoszenia.

Otwarcie i utrzymanie rachunku w DEGIRO jest darmowe. DEGIRO nie pobiera żadnych dodatkowych opłat związanych z prowadzeniem rachunku.Zostajesz klientem nie ponosząc żadnych kosztów.

Inwestowanie z DeGiro

W serwisie DEGIRO można inwestować na prawie wszystkich światowych giełdach. Aby zapoznać się z wykazem giełd, na których można inwestować, należy przejść na stronę Produkty i giełdy.

Zgodnie z nową dyrektywą (MiFID II) emitenci ETF oraz instrumentów pochodnych są zobowiązani do dostarczenia dokumentacji w języku kraju, w którym znajduje się kupujący. Ma to na celu lepszą ochronę i informowanie kupujących. Wiele zagranicznych wystawców nadal pisze te dokumenty w ich własnym języku. Produkty te nie będą mogły być kupowane na naszej platformie, począwszy od 2 stycznia, do momentu spełnienia wymagań językowych.

Których produktów będzie to dotyczyć?
Dotyczy to zagranicznych funduszy ETF i instrumentów pochodnych, w przypadku, których nie dostarczono dokumentacji w języku polskim. Na przykład ETF z Vanguard lub iShares.

Jak długo to potrwa?
Będzie się to różnić w zależności od produktu i zależy wyłącznie od stron wydających. Jak tylko dostępna będzie dokumentacja w języku polskim, produkty będą ponownie dostępne na naszej platformie.

Czy mogę nadal posiadać lub sprzedawać te produkty?
Tak, zmiana uniemożliwia jedynie zakup tych produktów na naszej platformie. Posiadanie lub sprzedawanie ich będzie działać tak jak wcześniej i pozostanie możliwe.

Czy nadal mogę kupować te ETF-y i instrumenty pochodne u innych podmiotów?
Ponieważ jest to wynikiem zmiany prawodawstwa europejskiego, wszystkie strony wydające w Europie muszą spełnić to żądanie. Dla Państwa, jako klientów z polski wszyscy brokerzy w Polsce będą mogli oferować te produkty tylko wtedy, gdy dokumentacja będzie dostępna w Języku polskim. .

DEGIRO korzysta z usług depozytariuszy, na rachunkach których przechowywane są papiery wartościowe klientów DEGIRO. Depozytariusze posiadają dwa rodzaje rachunków: lending i non-lending. Papiery wartościowe przechowywane na rachunkach typu lending mogą być przedmiotem wypożyczenia na rzecz stron trzecich (np. funduszy inwestycyjnych). W takim wypadku blokowane są środki gotówkowe podmiotu, który pożycza te papiery wartościowe, w kwocie przewyższającej wartość pożyczonych papierów wartościowych co zapewnia bezpieczeństwo całej operacji. Drugim rodzajem rachunków są rachunki typu non-lending, na których przechowywane papiery wartościowe nie mogą być przedmiotem wypożyczenia. Operacje wypożyczania papierów wartościowych nie wpływają na możliwości wykonywania transakcji przez klientów.

DEGIRO wymaga zabezpieczenia w wysokości 15% wartości instrumentu bazowego w przypadku niezabezpieczonej pozycji w instrumencie pochodnym. Obecnie prowadzone sa prace mające na celu wprowadzenie konta "Day Trader", dla którego obowiązywać będą niższe wymogi odnośnie depozytu zabezpieczającego dla operacji intra-day.

Tak, oczywiście. Aby korzystać z możliwości inwestowania w kontrakty terminowe, musisz posiadać konto typu „Aktywny” lub „Trader”. Konto takie możesz wybrać po zalogowaniu się w serwisie. W zakładce Produkty i Giełdy dostępna jest lista giełd na których możliwe jest inwestowanie w kontrakty terminowe

Obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem rachunków walutowych. Do momentu wprowadzenia rachunków walutowych klienci zainteresowani zakupem instrumentów finansowych denominowanych w walutach obcych mogą skorzystać z usługi AutoFX (automatyczny zakup waluty obcej przed dokonaniem transakcji) lub samodzielnie zakupić walutę obcą poprzez platformę transakcyjną. Prowizje dotyczące korzystania z AutoFX i manualnej wymiany walut dostępne są w dokumencie Opłaty i Prowizje. Każdorazowo przed zakupem instrumentów denominowanych w walutach obcych klienci informowani są o efektywnym kursie walutowym, który zostanie zastosowany.

W DEGIRO można składać różnego typu zlecenia. Wykaz obecnie dostępnych typów zleceń znajduje się na stronie Produkty i Giełdy. Więcej informacji na temat różnego typu zleceń zawiera Centrum dokumentów.

Wkrótce w DEGIRO będzie można inwestować w zakup ułamków produktów (np. akcji). Będzie to możliwe za pośrednictwem usługi kombinowanej. Wybierasz, za jaką kwotę chcesz zakupić kombinację produktów, a następnie precyzujesz o jakie produkty chodzi. Możesz podać, jaki procent danego produktu ma zostać wykorzystany przy dokonywaniu inwestycji. Następnie dokonujesz zakupu akcji dokładnie za te kwoty, po cenie zakupu. To wszystko jest możliwe dzięki opcji inwestowania w ułamki.

DEGIRO nie wysyła klientom deklaracji PIT-8C. Klienci maja możliwość rozliczenia się z Urzędem Skarbowym bazując na raporcie podatkowym udostępnianym przez DEGIRO.

Od 15 stycznia nastąpi zmiana opłat za korzystanie ze środków debetowych. Powodem tej zmiany jest rosnące zapotrzebowanie na tę formę finansowania, a także fakt alokacji zewnętrznej. Jeśli poprosisz o alokacje za pośrednictwem naszego biura obsługi (możliwe w okresach miesięcznych) zastosowane będą bieżące odsetki. Jednak, jeśli nie poprosisz o alokacje, odsetki wyniosą 4% rocznie, w okresach miesięcznych.

DEGIRO udostępnia środki debetowe o wyjątkowo niskich odsetkach poprzez wykorzystanie alokacji. Koszty związane z alokacją środków są następujące:

ODSETKI

Waluta

Opłata

Odsetki (EUR)

EONIA (minimum 0) + 1,25%

Odsetki (USD)

USD LIBOR (minimum 0) + 1,25%

Odsetki (GBP)

LIBOR (minimum 0) + 1,25%

Odsetki (SEK)

STIBOR (minimum 0) + 1,55%

Odsetki (DKK)

DKK Tomorrow/Next (minimum 0) + 1,75%

Odsetki (NOK)

NOWA (minimum 0) + 1,50%

Odsetki (PLN)

WIBOR (minimum 0) + 3,50%

Odsetki (HUF)

BUBOR (minimum 0) + 2,50%

Odsetki (CZK)

PRIBOR (minimum 0) + 3,00%

 

Co miesiąc można określić kwotę i walutę, którą chcesz przypisać do swojego konta. Twoja ostatnia prośba jest decydująca i będzie obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca. Wniosek ten zostanie automatycznie przedłużony na każdy kolejny miesiąc, chyba że określisz inaczej.

Alokacja jest prosta:

  • Wyślij e-mail z zarejestrowanego adresu e-mail, klienci@degiro.pl z tematem „alokacja”
  • Podaj trzy ostatnie znaki swojej nazwy użytkownika
  • Określ walutę i kwotę, którą chcesz przeznaczyć na konto

Na przykład, jeśli chcesz przeznaczyć 10.000 euro i 2000 dolarów za następny miesiąc, musisz wysłać następujący e-mail;

Temat: "alokacja"
Nazwa użytkownika: (ostatnie trzy znaki)
Ilość: 10.000 EUR
Ilość: 2.000 USD

Korzyścią z alokacji jest uzyskanie niższych stawek odsetek. Należy pamiętać, że odsetki są pobierane od całej alokowanej kwoty, również w przypadku tylko częściowego jej wykorzystania. Twoje zgłoszenie będzie zawsze wykonane, jednakże środki debetowe są dostępne na podstawie Twojego depozytu na koncie.

Niealokowane środki debetowe podlegają odsetkom 4% rocznie. Odsetki są pobierane miesięcznie.

Logowanie

Przejdź na stronę www.degiro.pl i kliknij ikonę „Logowanie” umieszczoną po prawej górnej stronie ekranu. Następnie w oknie logowania wypełnij nazwę użytkownika i hasło, po czym kliknij ikonę „Logowanie”. Alternatywnie kliknij tutaj, aby bezpośrednio przejść do ekranu logowania w DEGIRO.

Jeśli zapomniałeś hasła, możesz je zresetować. Jeśli zapomniałeś nazwy użytkownika (nazwę użytkownika zawiera e-mail powitalny, który otrzymałeś), możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod adresem klienci@degiro.pl.

Nasz serwis Webtrader został opracowany tak, aby funkcjonować na najnowszych wersjach różnych przeglądarek internetowych (m.in. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari). W zasadzie w przypadku większości przeglądarek internetowych aplikacja Webtrader działa bez zarzutów. Problemy mogą się pojawić się w przypadku korzystania ze starych wersji przeglądarek. Zalecamy korzystanie z najnowszych wersji wszystkich przeglądarek. Masz wtedy pewność, że korzystasz z aktualizacji zabezpieczeń i tak zwanych dodatków „Service Pack”.

Po co przeprowadzać aktualizację przeglądarki?

  1. Starsze wersje przeglądarek mogą zawierać luki w zabezpieczeniach.
  2. Starsze wersje przeglądarek prawdopodobnie nie mogą wyświetlać wszystkich funkcji naszej strony lub innych stron internetowych.
  3. Nowe wersje przeglądarek z reguły polepszają funkcjonalność korzystania z sieci internetowej.

Wybierz swój rodzaj przeglądarki internetowej, aby zasięgnąć więcej informacji na temat jak dokonać aktualizacji:

W większości przypadków opcja aktualizacji jest dostępna w samej przeglądarce; wybierz przeglądarkę zamienną i wypróbuj jedną z poniżej wymienionych.

Przelew pieniędzy

Środki gotówkowe mogą być przesłane tylko z rachunku bankowego podanego w czasie rejestracji. Ponieważ dla polskich klientów DEGIRO prowadzi rachunki tylko w PLN nie jest możliwe przesłanie kwot w walutach obcych do momentu wprowadzenia obsługi rachunków walutowych. Istnieją dwa sposoby wykonania przelewu pieniężnego na rachunek DEGIRO.

1) przez dokonanie płatności Sofort (dostępne tylko przy rejestracji)

Natychmiastowy dostęp do środków. Maksymalna kwota transakcji wynosi 1.000 zł.

2) przelew ręczny

Chcesz dokonać przelewu (dodatkowej) kwoty na DEGIRO? Pieniądze należy przelać na konto 24 1880 0009 0000 0011 5061 3000 wpisując w nazwie odbiorcy Stichting De Giro. Wybierając przelew ręczny przelana kwota znajdzie się w przeciągu jednego dnia na koncie Webtrader. Przelewy należy wykonywać tylko w polskim złotym. W przypadku przelewu w walucie obcej DEGIRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki przewalutowania, a Klient ponosi wszelkie koszty z tym związane.

Numer rachunku: 24 1880 0009 0000 0011 5061 3000

IBAN: PL24 1880 0009 0000 0011 5061 3000

BIC: DEUTPLPX

Zaloguj się w serwisie Webtrader i kliknij przycisk „Wpłata/wypłata środków”. Następnie wybierz opcję „Płatność z rachunku inwestycyjnego”. Podaj kwotę przelewu. Zadbamy wtedy o to, aby pieniądze znalazły się w przeciągu trzech dni roboczych na Twoim koncie w banku.

Przeniesienie portfela

Pobierz z Centrum dokumentów formularz „Przeniesienie portfela”. Wypełnij go i prześlij do nas. DEGIRO nie zwraca kosztów, jakie w przypadku tej transakcji pobiera Twój bank.

Tak, chcę zostać klientem. Dowiedz się więcej.