Ryzyko inwestowania

Inwestowanie może być satysfakcjonujące, ale nie jest pozbawione ryzyka. Przed rozpoczęciem inwestowania należy przeanalizować kilka kwestii.

Ryzyko

Jeśli firma, w którą inwestujesz dobrze sobie radzi, popyt na akcje rośnie i oczekuje się, że wartość inwestycji również wzrośnie. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo odnosi mniejsze sukcesy, ceny akcji spadną lub nawet staną się bezwartościowe. Innymi słowy, inwestując w daną firmę można brać udział w podziale zysków, ale również strat. Zawsze należy brać pod uwagę, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty całości depozytu, a w przypadku niektórych instrumentów finansowych, potencjalna strata może być nawet wyższa niż początkowy wkład. Można śmiało powiedzieć, że inwestowanie jest zawsze obarczone ryzykiem. Oto sześć przykładów potencjalnych rodzajów ryzyka.

Market risk

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe koreluje z otoczeniem makroekonomicznym. Czynniki takie jak reformy podatkowe, zmiany w prawie i regulacjach oraz zmiany globalne to tylko niektóre przykłady. W gospodarce o tendencji spadkowej lub niewielkim wzroście możliwe jest, że będzie to miało negatywne konsekwencje dla firm. W rezultacie wartość firm może się zmieniać. Kwestia sentymentu również odgrywa rolę w ryzyku rynkowym. Kiedy ogólne zaufanie do rynku maleje, inwestycje prawdopodobnie spadną.

Price risk

Ryzyko ceny

Wartość inwestycji ma tendencję do ciągłych fluktuacji. Inwestorzy są zatem narażeni na ryzyko związane z ceną. Rozdzielanie inwestycji może częściowo obniżyć ryzyko.

Interest risk

Ryzyko stopy procentowej

Zmiany w wysokości stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na wartość obligacji. Jeśli stopa procentowa rośnie, zazwyczaj cena obligacji spada. Wpływ zmian zależy od terminu płatności, gdzie dłuższy termin często prowadzi do większych spadków wartości. Możliwe jest również wystąpienie pośredniego efektu na inne instrumenty finansowe, takie jak akcje. Jeśli rynkowa stopa procentowa rośnie, pożyczanie pieniędzy stanie się bardziej kosztowne. A to z kolei prowadzi do mniejszej konsumpcji i wyższych odsetek dla przedsiębiorstw. Może to mieć negatywny wpływ na wartość akcji.

Credit risk

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe oznacza, że podmiot, w który inwestowano nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań płatniczych. W przypadku obligacji oznacza to, że odsetki nie zostaną wypłacone posiadaczom obligacji. Inwestycja straci na wartości, lub, w najgorszym przypadku, nie będzie już dłużej zbywalna.

Market liquidity risk

Ryzyko płynności rynku

Płynność odnosi się do łatwości, z jaką produkt może zostać kupiony lub sprzedany na rynku. W przypadku, gdy w danej chwili na rynku jest niewielu kupujących produkt, sprzedaż może prowadzić do obniżenia ceny. Typowymi wskaźnikami tego są duży spread cen ofertowych lub bardzo niski wolumen obrotu.

Currency risk

Ryzyko walutowe

Na ryzyko walutowe narażone są osoby inwestujące w innej walucie niż ich krajowa. Inwestycja będzie mniej opłacalna, jeśli waluta, w której inwestowano obniży wartość w porównaniu z walutą krajową.

getting started

Jak zacząć?

Wszystko zaczyna się od pomysłu, jakim inwertorem chcesz być. Zadecyduj, jak duże ryzyko jesteś w stanie podjąć i jakie produkty pomogą osiągnąć założony cel inwestycyjny. Sugeruje się, aby nigdy nie inwestować pieniędzy, których potrzebujesz w tym samym czasie, ani nie angażować się w transakcje, które mogą powodować problemy finansowe. Radzimy, aby inwestować w produkty dobrze znane, które pomogą w inwestowaniu z większą pewnością. Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem można znaleźć w naszej Instrukcji ryzyka portfela inwestycyjnego.

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 lipca 2024 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 30 czerwca 2024 roku włącznie.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 lipca 2024 roku.
 • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku sierpnia 2024.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Opłaty transakcyjne i koszty manipulacyjne są przeliczane i zwracane w EUR, nawet jeśli są naliczane w PLN. Kwota, która zostanie zwrócona w EUR, jest obliczana na podstawie kursu wymiany walut obowiązującego w dniu zwrotu.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 EUR) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 EUR tylko raz.
 • Niniejsza promocja podlega prawu holenderskiemu.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 30 czerwca 2024.

icon_close