Co to są akcje uprzywilejowane?

Akcje, zwane też udziałami, to produkt finansowy, który można wykorzystać do zainwestowania w spółkę. W zamian za inwestycję stajemy się współwłaścicielami danej spółki. Istnieją dwa główne rodzaje akcji - akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane. Większość akcji sprzedawanych inwestorom detalicznym to akcje zwykłe. Chociaż inwestorzy indywidualni mogą inwestować w akcje uprzywilejowane, są one częściej kupowane przez instytucje i fundusze.

Skład wartości akcji uprzywilejowanych jest dwojaki, mieszczący się pomiędzy akcjami a obligacjami (czasami nazywanymi hybrydowymi papierami wartościowymi). Akcje uprzywilejowane są często porównywane z cechami obligacji. Akcje uprzywilejowane mają zazwyczaj zagwarantowane stałe, regularne wypłaty dywidendy przez cały czas ich trwania i mają termin wykupu, w którym można otrzymać wartość wykupu.

Organizacja może mieć wiele emisji akcji uprzywilejowanych uporządkowanych według pierwszeństwa, pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej. Inwestorzy mogą następnie nabyć te akcje uprzywilejowane za pośrednictwem brokera, takiego jak DEGIRO.

Aby lepiej zrozumieć ten produkt, w niniejszym artykule przedstawiono główne cechy i elementy akcji uprzywilejowanych, różnice w porównaniu z akcjami zwykłymi oraz omówiono ich zalety i wady.

Jaka jest różnica między akcjami uprzywilejowanymi a akcjami zwykłymi?

Istnieje kilka różnic między akcjami uprzywilejowanymi a akcjami zwykłymi. Poniżej przedstawiono niektóre z głównych różnic:

 • Dywidendy: Akcjonariusze uprzywilejowani nie tylko otrzymują dywidendę przed akcjonariuszami zwykłymi, ale także zazwyczaj uzyskują wyższą stopę dywidendy. Dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych są zazwyczaj ustalane według z góry określonej stopy w oparciu o wartość nominalną. Dywidendy z tytułu akcji zwykłych są bardziej zmienne i zależą od rentowności spółki.
 • Prawo głosu: Uprzywilejowani posiadacze akcji nie mają prawa głosu, natomiast posiadacze akcji zwykłych mają takie prawo. Posiadacze akcji zwykłych otrzymują zazwyczaj jeden głos na każdą posiadaną akcję i mogą wykorzystać swoje głosy np. do wyboru zarządu lub głosowania nad ważnymi decyzjami korporacyjnymi.
 • Wzrost ceny akcji: Akcje uprzywilejowane nie podlegają aprecjacji/deprecjacji w taki sam sposób jak akcje zwykłe, co oznacza mniejsze ryzyko dla inwestora, ale także niższe zyski.
 • Roszczenie do aktywów: W przypadku likwidacji aktywów, np. z powodu upadłości, uprzywilejowani posiadacze akcji mają większe roszczenia do aktywów spółki niż posiadacze akcji zwykłych.

Przykład akcji uprzywilejowanej

Jako akcje uprzywilejowane, ich wartość będzie oscylować wokół wartości nominalnej akcji i są one często wykorzystywane do pozyskiwania kapitału. Na irlandzkiej giełdzie papierów wartościowych niewiele jest spółek emitujących akcje uprzywilejowane. Według Bloomberga emitują je tylko Bank of Ireland i CRH plc.

W Stanach Zjednoczonych obrót akcjami uprzywilejowanymi jest znacznie większy niż w Irlandii.

Rodzaje akcji uprzywilejowanych

Istnieje wiele rodzajów akcji uprzywilejowanych. Niektóre z nich są bardziej powszechne: kumulacyjne, partycypacyjne, zamienne i płatne na żądanie. Poniżej wyjaśniamy każdy z nich.

 • Skumulowane akcje uprzywilejowane: W przypadku tego typu akcji uprzywilejowanych, jeżeli organizacja ma problemy finansowe i w związku z tym nie dokonała wypłaty dywidendy, musi wypłacić wszystkie brakujące dywidendy akcjonariuszom uprzywilejowanym, zanim wypłaci je akcjonariuszom zwykłym, gdy nastaną dobre czasy.
 • Udziałowe akcje uprzywilejowane: Posiadanie uprzywilejowanych akcji z prawem do udziału w zyskach umożliwia akcjonariuszowi otrzymanie dodatkowej dywidendy od określonego poziomu zysku. To samo dotyczy dodatkowych aktywów w przypadku likwidacji.
 • Zamienne akcje uprzywilejowane: Ten rodzaj akcji może zostać wymieniony na określoną liczbę akcji zwykłych. Może to nastąpić w określonych okolicznościach, np. gdy rada dyrektorów zagłosuje za zamianą akcji lub gdy inwestorzy otrzymają opcję zamiany swoich akcji w momencie ich emisji. Ten rodzaj akcji może mieć również określoną datę, po której następuje automatyczna konwersja.

  Konwersja może być korzystna ze względu na wyższe dywidendy, większe zyski spółki lub wzrost ceny akcji zwykłych w wyniku konwersji. Zależy to jednak od ceny rynkowej akcji zwykłych.

 • Uprzywilejowane akcje na żądanie: Ten typ akcji, znany również jako akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, daje emitentowi prawo do odkupienia akcji po z góry określonej cenie i w określonym terminie.

Może się zdarzyć, że rodzaje akcji uprzywilejowanych będą się pokrywać. Na przykład akcje uprzywilejowane mogą być uznane zarówno za akcje skumulowane, jak i za akcje uczestniczące.

Jakie są zalety akcji uprzywilejowanych?

Posiadanie akcji uprzywilejowanych ma kilka zalet. Mogą one:

 • łączą w sobie cechy obligacji i akcji,
 • wypłacać stałe dywidendy w ustalonych odstępach czasu, które są wypłacane przed dywidendą dla akcjonariuszy zwykłych, oraz
 • mają większe roszczenia do majątku firmy w przypadku jej upadłości.

Akcje uprzywilejowane wyróżniają się także tym, że są inwestycjami o stosunkowo niskim ryzyku, a jednocześnie zapewniają stabilne przyszłe przepływy pieniężne. Są one również bardziej przewidywalne niż akcje zwykłe i oceniane przez główne agencje ratingowe.

Jakie są wady akcji uprzywilejowanych?

Chociaż akcje uprzywilejowane oferują szereg korzyści, należy również rozważyć ich wady. W porównaniu z akcjami zwykłymi, akcjonariusze uprzywilejowani zazwyczaj nie mają prawa głosu. Ponadto, pomimo regularnych wypłat dywidendy, potencjał wzrostu jest ograniczony. Wreszcie, stałe wypłaty dywidendy są wrażliwe na zmiany stóp procentowych.

Inwestowanie w DEGIRO

Dzięki DEGIRO można inwestować w akcje uprzywilejowane. Obecnie nie oferujemy akcji uprzywilejowanych amerykańskich ani szwedzkich ze względu na implikacje podatkowe, ale jest wiele innych do wyboru. Już dziś zrejestrują Państwo u nas konto całkowicie online i będą mogli Państwo zacząć inwestować w akcje uprzywilejowane.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.