05 Co determinuje ceny?

Każdy isntrument finansowy, bez znaczenia jakiego typu, posiada cenę. Być może zastanawiasz się, jakie czynniki determinują cenę akcji takich spółek jak Volkswagen czy Apple. Co sprawia, że ich cena rośnie lub spada? To nagranie wyjaśnia, w jaki sposób determinowane są ceny akcji.

Transkrypcja

Popyt i podaż okazane na wadze, co obrazuje cenę akcji.

Ceny produktów finansowych

Akcje, obligacje, opcje – wszystkie instrumenty finansowe mają swoją cenę. Ale jakie czynniki determinują cenę akcji takich jak Volkswagen czy Shell? I jakie czynniki mogą powodować wzrost lub spadek ceny?

Cena początkowa

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, potrzebuje środków na finansowanie działań. Jednym ze sposobów, w jaki przedsiębiorstwo może zyskać fundusze, jest emisja giełdowa akcji lub udziałów. Pozwala to społeczeństwu na inwestowanie pieniędzy, w zamian za mały udział we własności. Taki proces nazywany jest również IPO (Initial Public Offering), czyli pierwsza oferta publiczna. Zazwyczaj ma to miejsce we współpracy z jednym lub wieloma bankami inwestycyjnymi, działającymi, jako gwaranci emisji papierów wartościowych. Te banki nadzorują proces nadawania początkowej wartości firmy, przed tym jak akcje zostaną wyemitowane. Bank opublikuje zakres początkowej, szacowanej ceny, której inwestorzy mogą użyć, jako odniesienia podczas zgłaszania chęci pierwszego kupna tych akcji. Gdy inwestorzy rozpoczną proces, cena początkowa akcji zostanie ustalona i pierwsze akcje zostaną sprzedane.

Ruchy cen

Gdy akcje zaczną być notowane na giełdzie, cena zostanie ustalona w oparciu o popyt i podaż na rynku. Będzie to bazowało na opinii publicznej, oczekiwaniach, wiadomościach oraz wynikach przedsiębiorstwa. Przykładowo, w razie skandalu, inwestorzy mogą stracić zaufanie i, niemal na pewno, cena spadnie. Wiadomości dotyczące przedsiębiorstwa mogą również mieć w pływ na notowanie np. firm farmaceutycznych. Jeśli lek zostanie zaakceptowany, ceny akcji takiej firmy pójdą w górę. Jeśli natomiast lek nie zostanie dopuszczony do sprzedaży, można oczekiwać spadku wartości firmy farmaceutycznej.

Zmiany mogą mieć też wpływ na cały sektor. Jeśli politycy ogłoszą, że w przyszłości będą skupiali się na infrastrukturze, bardzo prawdopodobne jest, że skorzystają z tego przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Wreszcie, geopolityczne i makroekonomiczne czynniki również mają wpływ na ceny akcji. W okresach wzrostu lub spowolnienia gospodarczego, odczujesz, że ceny akcji zmieniają się odpowiednio.

Kapitalizacja rynku jest warunkowana ceną akcji razy ilość wyemitowanych akcji.

Kapitalizacja rynkowa

Cena akcji nie jest wyznacznikiem wartości firmy, samym w sobie. Dzieje się tak, ponieważ całkowita wartość rynkowa, zależy od ilości wyemitowanych akcji. Biorąc pod uwagę akcję wycenioną na 100 EUR, wyemitowaną w ilości 100 000, całkowita kapitalizacja wynosi 10 milionów EUR. W innym przykładzie, akcje warte 5 EUR za sztukę, ale wyemitowane w ilości 30 milionów, oznaczają kapitalizację na poziomie 150 milionów EUR.

Bid to najlepsza oferta, ask to najniższa wymagana cena. Wartość pomiędzy nimi nazywana jest spreadem.

Ceny bid i ask

Cena akcji jest również określana jako notowanie. Jest to ostatnia cena, po jakiej dokonał się handel na tej akcji, ale nie ma gwarancji, że możesz inwestować z zastosowaniem tej samej ceny. Ceny bid oraz ask będą w tym przypadku bardziej miarodajne. Najwyższa cena, po jakiej kupujący może kupić produkt nazywana jest bid. Najniższa cena, po jakiej sprzedający chce sprzedać jest nazywana ask. Często, pomiędzy tymi cenami wystąpi spread. W przypadku akcji, których potencjalni sprzedający i kupujący mają podobne oczekiwania, spread będzie bardzo mały. W przypadku innych akcji ta różnica może być bardziej znacząca. Przykładowo, akcje, które nie są kupowane lub sprzedawana często, lub takie, których nabywcy i sprzedający mają odmienne zdanie na temat ich wartości.

Następnie

Na następnej lekcji, zgłębimy temat tego jak akcje są wyceniane oraz co warto rozważyć przy inwestowaniu.

Każdy isntrument finansowy, bez znaczenia jakiego typu, posiada cenę. Być może zastanawiasz się, jakie czynniki determinują cenę akcji takich spółek jak Volkswagen czy Apple. Co sprawia, że ich cena rośnie lub spada? To nagranie wyjaśnia, w jaki sposób determinowane są ceny akcji.

Transkrypcja

Popyt i podaż okazane na wadze, co obrazuje cenę akcji.

Ceny produktów finansowych

Akcje, obligacje, opcje – wszystkie instrumenty finansowe mają swoją cenę. Ale jakie czynniki determinują cenę akcji takich jak Volkswagen czy Shell? I jakie czynniki mogą powodować wzrost lub spadek ceny?

Cena początkowa

Aby przedsiębiorstwo mogło się rozwijać, potrzebuje środków na finansowanie działań. Jednym ze sposobów, w jaki przedsiębiorstwo może zyskać fundusze, jest emisja giełdowa akcji lub udziałów. Pozwala to społeczeństwu na inwestowanie pieniędzy, w zamian za mały udział we własności. Taki proces nazywany jest również IPO (Initial Public Offering), czyli pierwsza oferta publiczna. Zazwyczaj ma to miejsce we współpracy z jednym lub wieloma bankami inwestycyjnymi, działającymi, jako gwaranci emisji papierów wartościowych. Te banki nadzorują proces nadawania początkowej wartości firmy, przed tym jak akcje zostaną wyemitowane. Bank opublikuje zakres początkowej, szacowanej ceny, której inwestorzy mogą użyć, jako odniesienia podczas zgłaszania chęci pierwszego kupna tych akcji. Gdy inwestorzy rozpoczną proces, cena początkowa akcji zostanie ustalona i pierwsze akcje zostaną sprzedane.

Ruchy cen

Gdy akcje zaczną być notowane na giełdzie, cena zostanie ustalona w oparciu o popyt i podaż na rynku. Będzie to bazowało na opinii publicznej, oczekiwaniach, wiadomościach oraz wynikach przedsiębiorstwa. Przykładowo, w razie skandalu, inwestorzy mogą stracić zaufanie i, niemal na pewno, cena spadnie. Wiadomości dotyczące przedsiębiorstwa mogą również mieć w pływ na notowanie np. firm farmaceutycznych. Jeśli lek zostanie zaakceptowany, ceny akcji takiej firmy pójdą w górę. Jeśli natomiast lek nie zostanie dopuszczony do sprzedaży, można oczekiwać spadku wartości firmy farmaceutycznej.

Zmiany mogą mieć też wpływ na cały sektor. Jeśli politycy ogłoszą, że w przyszłości będą skupiali się na infrastrukturze, bardzo prawdopodobne jest, że skorzystają z tego przedsiębiorstwa z branży budowlanej. Wreszcie, geopolityczne i makroekonomiczne czynniki również mają wpływ na ceny akcji. W okresach wzrostu lub spowolnienia gospodarczego, odczujesz, że ceny akcji zmieniają się odpowiednio.

Kapitalizacja rynku jest warunkowana ceną akcji razy ilość wyemitowanych akcji.

Kapitalizacja rynkowa

Cena akcji nie jest wyznacznikiem wartości firmy, samym w sobie. Dzieje się tak, ponieważ całkowita wartość rynkowa, zależy od ilości wyemitowanych akcji. Biorąc pod uwagę akcję wycenioną na 100 EUR, wyemitowaną w ilości 100 000, całkowita kapitalizacja wynosi 10 milionów EUR. W innym przykładzie, akcje warte 5 EUR za sztukę, ale wyemitowane w ilości 30 milionów, oznaczają kapitalizację na poziomie 150 milionów EUR.

Bid to najlepsza oferta, ask to najniższa wymagana cena. Wartość pomiędzy nimi nazywana jest spreadem.

Ceny bid i ask

Cena akcji jest również określana jako notowanie. Jest to ostatnia cena, po jakiej dokonał się handel na tej akcji, ale nie ma gwarancji, że możesz inwestować z zastosowaniem tej samej ceny. Ceny bid oraz ask będą w tym przypadku bardziej miarodajne. Najwyższa cena, po jakiej kupujący może kupić produkt nazywana jest bid. Najniższa cena, po jakiej sprzedający chce sprzedać jest nazywana ask. Często, pomiędzy tymi cenami wystąpi spread. W przypadku akcji, których potencjalni sprzedający i kupujący mają podobne oczekiwania, spread będzie bardzo mały. W przypadku innych akcji ta różnica może być bardziej znacząca. Przykładowo, akcje, które nie są kupowane lub sprzedawana często, lub takie, których nabywcy i sprzedający mają odmienne zdanie na temat ich wartości.

Następnie

Na następnej lekcji, zgłębimy temat tego jak akcje są wyceniane oraz co warto rozważyć przy inwestowaniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.