Co to jest indeks VIX?

Indeks VIX jest często nazywany indeksem strachu na rynku akcji. Indeks ten zazwyczaj wzrasta, gdy na rynku panuje zamieszanie i ceny spadają. Inwestorzy mogą zabezpieczyć się przed tymi zawirowaniami za pomocą instrumentów finansowych opartych na indeksie VIX i innych indeksach zmienności.

Co to jest zmienność?

Zmienność w świecie inwestycji to ruch ceny instrumentu finansowego. Jest to miara tego, jak bardzo cena rośnie i maleje. Na przykład akcje, których cena wzrasta lub spada średnio o 1 punkt procentowy dziennie, charakteryzują się większą zmiennością niż akcje, których cena wzrasta lub spada średnio o 0,5 punktu procentowego dziennie.

Zmienność historyczna i zmienność implikowana

Zmienność na rynku można mierzyć na kilka sposobów. Pierwsza metoda polega na cofaniu się w czasie. W pewnym okresie czasu ustala się, jak zmienna była cena np. akcji. Jest to tzw. zmienność historyczna. Inną metodą jest metoda zmienności ukrytej (zwanej również zmiennością implikowaną lub zmiennością oczekiwaną). W tej metodzie patrzy się w przyszłość. Dokonuje się tego na podstawie cen opcji na dany indeks. Dzieje się tak dlatego, że ceny opcji mówią coś o oczekiwaniach inwestorów co do przyszłych ruchów cen. Analizując te ceny, można zmierzyć, jakie są te oczekiwania.

Większa zmienność na spadającym rynku akcji

Wzrosty na giełdzie są prawie zawsze stopniowe. Natomiast gdy giełda spada, często dochodzi do dużych wstrząsów i ostrych spadków cen. Dlatego zmienność na spadającym rynku akcji często gwałtownie wzrasta. Amerykański indeks VIX dla indeksu S&P 500 wynosi zwykle od 10 do 25 punktów. Jednak podczas kryzysu finansowego w 2008 roku wskaźnik VIX osiągnął wartości przekraczające 80 punktów. Taka sytuacja miała również miejsce wiosną 2020 roku podczas kryzysu korony. Najwyższa pozycja pośrednia indeksu VIX została osiągnięta w 2008 roku, a najwyższa pozycja końcowa wiosną 2020 roku. Ponieważ zmienność jest znacznie wyższa w złych czasach na rynku akcji, indeks VIX jest również nazywany indeksem strachu.

Historia amerykańskiego indeksu VIX

Pierwszym indeksem zmienności był amerykański indeks VIX. Chicago Board Options Exchange (CBOE) wprowadziła ten indeks w 1993 roku. CBOE jest amerykańską giełdą opcji. Przez kilka pierwszych lat indeks opierał się na opcjach na S&P 100, który jest subindeksem indeksu S&P 500 zawierającym 100 największych spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie. W 2003 r. CBOE i bank inwestycyjny Goldman Sachs zmodyfikowały sposób obliczania indeksu. Od tego czasu indeks VIX jest oparty na opcjach na cały indeks S&P 500.

Obliczanie indeksu VIX

Obliczanie amerykańskiego indeksu VIX opiera się na opcjach na indeks S&P 500, które wygasają w okresie od 23 do 37 dni. Uwzględnia zarówno opcje tradycyjne, które wygasają w trzeci piątek miesiąca, jak i opcje wygasające co tydzień. W obliczeniach uwzględniane są tylko opcje, które są 'out of the money'. Opcja jest 'out of the money', jeśli po wykonaniu nie przynosi żadnych zysków. Dzieje się tak w przypadku opcji sprzedaży, gdy cena bazowego instrumentu finansowego jest wyższa niż cena wykonania. W przypadku opcji kupna ma to miejsce, gdy cena ta jest niższa.

Ponadto opcje, na które nie ma ofert, są wyłączane z obliczeń. Jeśli istnieją dwie opcje z kolejnymi kursami wykonania, na które nie ma ofert, to wszystkie kolejne opcje są również wyłączone. W przypadku opcji sprzedaży są to opcje o wyższym kursie wykonania, a w przypadku opcji kupna są to opcje o niższym kursie wykonania.

Ponieważ ceny opcji zmieniają się przez cały czas, skład koszyka serii opcji, na którym opiera się obliczanie indeksu VIX, może zmieniać się w czasie rzeczywistym. Uniemożliwia to ręczne obliczanie indeksu VIX. Dlatego obliczeń dokonuje się za pomocą komputerów.

Wykorzystanie indeksu VIX jako zabezpieczenia

Ponieważ indeks VIX wzrasta w okresie spadku cen akcji, można wykorzystać instrumenty finansowe oparte na indeksie VIX do ochrony przed spadkami cen. Można również spekulować na tych stratach cenowych. Istnieją opcje na indeks VIX i kontrakty terminowe na indeks VIX. Ponadto istnieją produkty wykorzystujące dźwignię finansową, takie jak Turbos i ETF, które umożliwiają śledzenie indeksu zmienności. Z tego typu produktami wiąże się jednak wiele zagrożeń ze względu na wysokie koszty lub możliwość straty większej niż depozyt. Dlatego nie są one odpowiednie dla początkujących inwestorów.

Contango

Problem z ETF-ami opartymi na indeksie VIX polega na tym, że cena kontraktów terminowych na indeks VIX rośnie wraz z oddalaniem się daty wygaśnięcia. Zjawisko to nazywa się contango i jest znane z rynku kontraktów terminowych na ceny towarów, takich jak ropa naftowa. Wyższa cena za dostawę w przyszłości jest wynikiem niepewności co do tego, co może się stać z ceną w międzyczasie. W przypadku towarów obejmuje to na przykład nieurodzaj lub utratę części produkcji ropy naftowej. W przypadku indeksu VIX niepewność dotyczy rozwoju sytuacji na rynku akcji.

Konsekwencją contango jest to, że inwestorzy wykorzystujący kontrakty terminowe wielokrotnie płacą premię za utrzymywanie tej samej pozycji. W rezultacie inwestycja z wykorzystaniem kontraktów terminowych automatycznie traci na wartości.

Warianty indeksu VIX

Oprócz indeksu zmienności dla indeksu S&P 500, CBOE posiada szereg innych indeksów zmienności dla wskaźników na NYSE i NASDAQ. Na przykład istnieją indeksy zmienności dla indeksów Dow Jones i Russell 2000, które obejmują mniejsze spółki. Istnieją także indeksy zmienności dla indeksu S&P 500, które uwzględniają krótsze lub dłuższe ramy czasowe niż indeks VIX. Indeksy europejskie również posiadają tego typu wskaźniki. Jednym z przykładów jest Europejski Indeks Zmienności Euro Stoxx 50 (VSTOXX). Jest on oparty na opcjach na indeks Euro Stoxx 50. Jest to europejski indeks obejmujący pięćdziesiąt największych spółek w Europie.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.