Co to jest handel indeksowy i jak działa?

Wilu nowych inwestorów, którzy rozpoczynają samodzielne inwestowanie, zaczyna od handlu indeksami. Ten prosty i na ogół niedrogi sposób inwestowania pomaga w tworzeniu zdywersyfikowanego portfela. Inwestowanie indeksowe jest formą inwestowania, w której podąża się za rynkiem (inwestowanie pasywne), a nie próbuje się go pokonać (inwestowanie aktywne).

Co to jest handel indeksowy?

Indeks giełdowy to średnia ważona liczby wybranych akcji, które spełniają określone kryteria. Przykładem holenderskim jest indeks AEX. Indeks ten składa się z 25 największych i najczęściej notowanych spółek na giełdzie Euronext Amsterdam. Nie jest to jedyny indeks, który jest powiązany z tą giełdą. Od 1995 roku średnie spółki (tzw. mid-cap) są reprezentowane w indeksie AMX (Amsterdam mid-cap index). Od roku 2005 dodano trzeci indeks, zwany AScX (Amsterdam Small Cap Index). Obejmuje on 25 spółek o małej kapitalizacji notowanych na giełdzie Euronext w Amsterdamie. Wiele krajów ma swój własny indeks. Istnieją także indeksy obejmujące spółki z większego obszaru. Popularnymi indeksami są na przykład:

EURO STOXX 50

Ten indeks giełdowy jest oparty na pięćdziesięciu największych spółkach notowanych w obrocie publicznym w Europie. Aby określić jego wielkość, bierze się pod uwagę liczbę akcji, którymi można handlować (free float) w każdej spółce. Ponadto dana spółka może zajmować maksymalnie 10% indeksu.

S&P 500

S&P 500 jest indeksem giełdowym najczęściej śledzonym przez inwestorów na całym świecie, ponieważ przedstawia wiarygodny obraz amerykańskiego rynku akcji. Do tego indeksu mogą należeć spółki amerykańskie, które są notowane na giełdzie nowojorskiej (NYSE) lub na NASDAQ i spełniają określone kryteria.

NASDAQ Composite

Od czasu utworzenia rynku giełdowego NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quatations) w 1971 r. istnieje również indeks NASDAQ Composite. Indeks ten jest większy niż poprzednio wymienione indeksy, ponieważ składa się ze wszystkich spółek notowanych na NASDAQ. Są to głównie spółki z sektora technologicznego.

Dow Jones Industrial Average

Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest również znany jako 'Dow 30'. Indeks ten jest oparty na trzydziestu dużych, publicznych spółkach blue-chip notowanych na giełdzie New York Stock Exchange (NYSE) i NASDAQ. Jest to drugi najstarszy amerykański indeks po Dow Jones Transportation Average. DJIA został zaprojektowany jako miernik kondycji gospodarki amerykańskiej.

MSCI World

Indeks MSCI World Index obejmuje spółki o dużej i średniej kapitalizacji z 23 krajów i 26 rynków wschodzących. Indeks ten ma na celu śledzenie globalnych rynków akcji i jest zarządzany przez Morgan Stanley Capital International. Stąd też pochodzi skrót MSCI.

Handel indeksami za pośrednictwem funduszy ETF

Istnieje możliwość inwestowania w indeks za pośrednictwem funduszu indeksowego typu tracker. Tracker jest formalnie znany jako exchange-traded fund, w skrócie ETF. Jest to produkt, który śledzi indeks, towar, obligację lub kompozycję produktów. Celem funduszu ETF jest, aby wyniki produktu były jak najbardziej zbliżone do wartości produktów bazowych. Główną korzyścią jest możliwość łatwej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego przy stosunkowo niskich kosztach. ETF jest podobny w swojej konstrukcji do funduszu inwestycyjnego. Fundusz inwestycyjny to zarządzany przez ekspertów portfel składający się z różnych produktów finansowych. Może to być fundusz akcyjny, ale także fundusz indeksowy. Główna różnica między ETF a funduszem inwestycyjnym polega na tym, że fundusz inwestycyjny jest często inwestowany aktywnie (wiele transakcji kupna i sprzedaży), co sprawia, że produkt ten jest droższy niż ETF. Ogólnie rzecz biorąc, fundusze ETF zalicza się do inwestycji pasywnych.

Handel indeksami poprzez opcje i kontrakty terminowe

In addition to investing with an index tracker, it is also possible to invest in an index using an opcji lub kontraktów terminowych typu future. Kontrakt terminowy to kontrakt terminowy na dostawę produktu bazowego po uzgodnionej cenie w ustalonym czasie w przyszłości. Tym produktem bazowym może być indeks. Kontrakty terminowe na indeksy są zawsze rozliczane w gotówce. Obowiązuje wielkość kontraktu równa 200 x indeks.

Kupując opcję, nabywamy prawo do kupna lub sprzedaży w przyszłości określonej liczby papierów wartościowych po określonej cenie. W świecie finansów opcje i kontrakty terminowe są instrumentami pochodnymi. Oznacza to, że są one instrumentami pochodnymi, które czerpią swoją wartość z ceny instrumentu bazowego. W przypadku opcji instrumentem bazowym może być również indeks. Wartość opcji zależy głównie od ceny tego instrumentu bazowego, zmienności instrumentu bazowego oraz czasu trwania kontraktu opcyjnego.

Zanim zaczną Państwo inwestować w opcje lub kontrakty terminowe, ważne jest, najpierw dowiedzieć się jakie są możliwości, ale co ważniejsze, rozumieć ryzyko. Opcje i kontrakty terminowe, podobnie jak inne złożone produkty, nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów.

Jakie ryzyko wiąże się z handlem indeksami?

Inwestowanie w indeksy może być korzystne, ale nie jest pozbawione ryzyka. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka związanego z inwestowaniem. W przypadku handlu indeksowego, inwestując poprzez pojedynczą transakcję, nadal inwestuje się w cały indeks. Ponieważ handel indeksowy polega na podążaniu za rynkiem, istnieje ryzyko, że nie będzie się w stanie przewidzieć zmian, takich jak przejęcie spółki lub zmiana składu indeksu. Mimo że indeksy opierają się na wielu spółkach, więc element ten jest zdywersyfikowany, czas dokonania inwestycji może mieć również istotny wpływ na zysk. Zamiast inwestować jednorazowo pewną kwotę, co naraża nas na koszty papierów wartościowych w jednym momencie, możemy zdecydować się na stopniowe inwestowanie w dłuższym okresie. Inwestując mniejsze kwoty, np. co miesiąc lub co kwartał, inwestor jest w mniejszym stopniu narażony na cenę płaconą w momencie inwestycji, ale cena inwestycji jest uśredniana w dłuższym okresie. Metoda ta jest nazywana średnim kosztem jednostkowym. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji.

Przed rozpoczęciem inwestowania należy rozważyć kilka ważnych czynników. Pomaga to określić, jak duże ryzyko jesteśmy skłonni podjąć i które produkty są dla nas najlepsze. Ponadto nie zaleca się inwestowania pieniędzy, które mogą być potrzebne w krótkim czasie, ani zajmowania pozycji, które mogą spowodować trudności finansowe.

Inwestowanie z DEGIRO

Czy są Państwo zainteresowani inwestowaniem w indeksy za pośrednictwem DEGIRO? Aby inwestować w produkty finansowe, takie jak ETF-y, opcje i kontrakty terminowe, konieczne jest posiadanie brokera do złożenia zlecenia. DEGIRO jest brokerem internetowym, dla którego ważne jest posiadanie zdywersyfikowanego portfela przy niskich kosztach.

Oprócz listy funduszy ETF oferujemy szeroki wachlarz możliwości inwestowania na ponad pięćdziesięciu giełdach w trzydziestu krajach, przy jednych z najniższych opłat na rynku. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę poświęconą rynkom w naszej witrynie internetowej. Ponadto s opłaty transakcyjne na naszej stronie poświęconej opłatom.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Pierwsza lekcja

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.