Inwestowanie w złoto dla początkujących

Złoto jest jednym z najpopularniejszych metali szlachetnych i od wieków, już w czasach starożytnych, stanowi ważną część społeczeństwa. Obecnie jest wykorzystywane w jubilerstwie, stomatologii, elektronice, medycynie, przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz, co nie mniej ważne, do celów inwestycyjnych.

Jeśli zastanawiają się Państwo nad inwestycją w złoto, prosimy przeczytać dalej, aby dowiedzieć się o czynnikach wpływających na ceny złota, zaletach i wadach, sposobach inwestowania w złoto oraz o tym, jak możesz to zrobić z DEGIRO.

Czynniki wpływające na ceny złota

Zanim przejdziemy do tego, jak można inwestować w złoto, ważne jest, by zrozumieć czynniki, które mogą mieć wpływ na cenę tego metalu szlachetnego. Niektóre z nich to:

 • Dolar amerykański: Duży wpływ na ceny złota mają ruchy walut, głównie dolara amerykańskiego. Generalnie istnieje odwrotna zależność między cenami złota a kursem dolara. Gdy wartość dolara spada, ceny złota mają tendencję do wzrostu. Z drugiej strony, gdy wartość dolara rośnie, ceny złota spadają.

 • Polityka monetarna: Stopy procentowe mogą wpływać na ceny złota, przy czym wysokie rynkowe stopy procentowe mogą mieć niedźwiedzi wpływ na ceny złota.

 • Dane ekonomiczne: Ogólnie rzecz biorąc, w warunkach silniejszej gospodarki, gdy wskaźniki takie jak niski poziom zatrudnienia, wzrost liczby miejsc pracy, rozwój produkcji i wzrost PKB są wysokie, ceny złota mogą spadać.

 • Niepewność: Niepewność, choć bardzo ogólna, może odgrywać pewną rolę w cenie złota. W szczególności chodzi tu o niepewność polityczną. Wynika to częściowo z faktu, że złoto jest powszechnie postrzegane jako aktywo bezpieczne, czyli takie, od którego oczekuje się, że zachowa lub zwiększy swoją wartość w czasach wahań i spadków na rynku.

Zalety inwestowania w złoto

Złoto jest najpopularniejszą inwestycją spośród wszystkich metali szlachetnych. Poniżej przedstawiamy kilka jego głównych zalet:

 • Dywersyfikacja: Dodanie złota do Państwa portfela inwestycyjnego może pomóc w jego dywersyfikacji. Posiadanie portfela zawierającego mieszankę typów aktywów, branż, walut itp., które nie są ze sobą ściśle skorelowane, może pomóc w rozłożeniu ryzyka. Historycznie rzecz biorąc, złoto było negatywnie skorelowane z akcjami i innymi instrumentami finansowymi.

 • Płynność: Złoto jest ogólnie uważane za bardzo płynne, co oznacza, że można je kupować i sprzedawać z łatwością i bez opóźnień. Oczywiście płynność jest różna w zależności od produktu, więc na przykład złoty ETF może być bardziej płynny niż sztabka złota lub odwrotnie.

 • Zachowuje swoją siłę nabywczą: W porównaniu z innymi aktywami, takimi jak papierowe pieniądze, złoto zazwyczaj zachowuje bogactwo przez pokolenia.

Wady inwestowania w złoto

Inwestowanie w złoto może być korzystne, ale jak każda inna inwestycja ma swoje wady, a także ryzyko. Niektóre z głównych wad to:

 • Tylko zyski kapitałowe: Jeśli inwestujesz w fizyczne złoto, jedynym dochodem uzyskiwanym ze złota są zyski w przypadku, gdy ceny złota wzrosną w stosunku do ceny zakupu. Jednak niektóre akcje wydobywające złoto, na przykład, wypłacają dywidendy, w którym to przypadku możliwy jest dochód pasywny.

 • Zmienność: Złoto zazwyczaj utrzymuje swoją wartość w długim okresie, ale jego ceny mogą być zmienne w krótkim okresie.

 • Ryzyko: Choć niektórzy uważają złoto za stosunkowo bezpieczną inwestycję, wszystkie inwestycje wiążą się z pewnym poziomem ryzyka.

Jak inwestować w złoto?

W złoto można inwestować na wiele sposobów. Zanim to Państwo zrobią, warto przemyśleć swój plan inwestycyjny i upewnić się, że jest on zgodny z Państwa celami inwestycyjnymi i tolerancją ryzyka. Do popularnych sposobów inwestowania w złoto należą:

 • Kruszce: Jednym ze sposobów inwestowania w złoto jest zakup fizycznego złota. Na przykład poprzez zakup złotego kruszcu (w formie sztabek, sztabek lub monet) lub biżuterii.

 • Akcje spółek wydobywających złoto: Możesz także inwestować w akcje spółek wydobywających złoto. Jest to bardziej pośrednia droga inwestowania w złoto, ponieważ nie są Państwo osobiście właścicielami złota. Wartość akcji spółek wydobywających złoto zazwyczaj waha się w górę i w dół, podążając za ceną złota. Mogą jednak występować wahania cen i dodatkowe czynniki, takie jak sytuacja finansowa spółki lub inne kwestie związane z wydobyciem.

 • Fundusze ETF: Dostępnych jest także wiele funduszy ETF (Exchange Traded Funds), które umożliwiają inwestowanie w złoto. Niektóre fundusze ETF koncentrują się na aspektach surowcowych złota, takich jak wahania cen. Inne inwestują w spółki działające w branży złota. Informacje o funduszu i jego składzie znajdą Państwo w dokumencie Kluczowych Informacji dla Inwestorów (KIID). Tak czy inaczej, w przypadku ETF-ów na złoto nie posiadają Pańswto fizycznego towaru, lecz raczej niewielkie ilości aktywów związanych ze złotem w ramach jednego udziału.

  Przykładami funduszy ETF na złoto na naszej platformie są: iShares Physical Gold ETC (IE00B4ND3602), Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) i Sprott Physical Gold Trust (CA85207H1047).

 • Kontrakty futures i inne produkty lewarowane: Innym popularnym sposobem inwestowania w złoto są kontrakty terminowe na złoto lub inne produkty lewarowane, w których aktywem bazowym jest złoto. Kontrakty terminowe i produkty lewarowane są złożonymi instrumentami i mogą wiązać się z wysokim ryzykiem utraty inwestycji, a nawet większym. Zalecamy inwestowanie wyłącznie w produkty, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu oraz pozwalają zrozumieć ryzyko.

Inwestowanie w złoto w DEGIRO

Posiadając konto DEGIRO, mogą Państwo inwestować w złoto na kilka sposobów. Jako broker internetowy nie oferujemy fizycznych inwestycji w złoto, ale możesz inwestować w akcje kopalni złota, fundusze ETF i produkty lewarowane. Na naszej platformie znajdują się nawet dwa fundusze ETF na złoto, w które mogą Państwo inwestować bez prowizji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.