Co oznacza pojęcie 'kapitalizacja rynkowa'?

Kapitalizacja rynkowa, w skrócie market cap, to łączna wartość w dolarach pozostających w obrocie akcji spółki publicznej. Kiedy firmom nadaje się miano 'najcenniejszych na świecie', mówi się właśnie o kapitalizacji rynkowej. Jest to metryka używana do względnego określenia wielkości spółki, co może być przydatne przy tworzeniu planów i strategii inwestycyjnych.

Aby obliczyć kapitalizację rynkową firmy, wystarczy pomnożyć łączną liczbę akcji znajdujących się w obrocie przez bieżącą cenę rynkową akcji. Na przykład, jeżeli spółka XYZ ma 50 mln akcji w obrocie, a akcje są obecnie notowane po 10 USD za akcję, jej kapitalizacja rynkowa wynosi 500 mln USD.

Kapitalizacja rynkowa = bieżąca cena za akcję x liczba akcji pozostających w obiegu

Powszechnie panuje błędne przekonanie, że spółki o wyższych cenach akcji są więcej warte. W porównaniu z powyższym przykładem, jeśli spółka XYZ ma 10 mln akcji w obrocie, a akcje są notowane po 20 USD za akcję, to jej kapitalizacja rynkowa wynosi 200 mln USD. Tak więc, mimo że akcje są dwukrotnie droższe, wycena spółki jest niższa.

Kiedy spółka prywatna oferuje pierwszą ofertę publiczną (IPO), wtedy właśnie ustalana jest jej pierwsza wartość rynkowa (market cap). Na tym etapie banki inwestycyjne określają wartość spółki i ustalają liczbę oferowanych akcji oraz cenę za jedną akcję. Po rozpoczęciu notowań spółki na giełdzie jej kapitalizacja rynkowa zmienia się w zależności od cen akcji, dyktowanych przez podaż i popyt oraz zmiany liczby akcji pozostających w obrocie.

Kategorie kapitalizacji rynkowej

Spółki są zazwyczaj grupowane w jednej z poniższych kategorii na podstawie ich kapitalizacji rynkowej:

  • Akcje o dużej kapitalizacji: Akcje o dużej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową równą lub wyższą niż 10 mld USD. Niektórzy określają spółki o kapitalizacji rynkowej równej lub wyższej niż 200 mld USD jako spółki o dużej kapitalizacji. Spółki o dużej kapitalizacji są zazwyczaj uznanymi, wiodącymi graczami w swoich branżach. Spółki o dużej kapitalizacji mają zazwyczaj zasoby finansowe, które pozwalają im przetrwać okresy spowolnienia gospodarczego i są mniej zmienne, dlatego są uważane za mniej ryzykowne niż spółki o średniej i małej kapitalizacji. Są one również bardziej skłonne do wypłacania dywidendy akcjonariuszom. Z drugiej strony, niektóre spółki osiągnęły już maksymalny okres wzrostu i dlatego w krótkim okresie mogą odnotować mniejsze zyski niż spółki o średniej i małej kapitalizacji.
  • Spółki o średniej kapitalizacji: Spółki o średniej kapitalizacji to spółki, których kapitalizacja rynkowa wynosi od 2 mld USD do 10 mld USD. Spółki z tej kategorii zazwyczaj odnotowują lub mogą odnotować wzrost. Można uznać, że mają one większy potencjał wzrostu niż spółki o dużej kapitalizacji i mniejsze ryzyko niż spółki o małej kapitalizacji.
  • Spółki o małej kapitalizacji: Spółki o małej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową w przedziale od 300 mln USD do 2 mld USD. Niektórzy definiują spółki w tej kategorii również jako mikro-kapitałowe (o kapitalizacji rynkowej od 50 mln USD do 300 mln USD) i nano-kapitałowe (o kapitalizacji rynkowej poniżej 50 mln USD). Akcje spółek o małej kapitalizacji mają zwykle znaczny potencjał wzrostu kosztem wyższego ryzyka. Wynika to z faktu, że spółki te są zazwyczaj młodsze, a ich modele biznesowe nie przeszły jeszcze próby czasu.

Czynniki wpływające na kapitalizację rynku

Ponieważ kapitalizacja rynkowa zależy od bieżących cen akcji i liczby akcji pozostających w obrocie, każdy czynnik wpływający na oba te czynniki może z kolei wpłynąć na kapitalizację rynkową spółki. Ceny akcji podlegają ciągłym wahaniom w zależności od podaży i popytu na rynku giełdowym. Dlatego też wartość kapitalizacji rynkowej nie jest statyczna.

Jeśli chodzi o liczbę akcji w obrocie, kapitalizacja rynkowa spółki zmieni się, jeśli wyemituje ona nowe akcje lub odkupi część z nich. To samo dotyczy realizacji warrantów na akcje, ponieważ w takim przypadku emitowane są nowe akcje.

Chociaż podział akcji wpływa zarówno na ceny akcji, jak i na liczbę akcji pozostających w obrocie, zazwyczaj nie ma to wpływu na kapitalizację rynkową spółki. Na przykład, podział akcji na zasadzie '2 za 1' podwoi liczbę akcji w obrocie, ale obniży ceny akcji o połowę. W związku z tym efekt ten jest zrównoważony.

Dlaczego kapitalizacja rynkowa ma znaczenie?

Znajomość kapitalizacji rynkowej spółki może być przydatna przy opracowywaniu strategii inwestycyjnej i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Cele inwestycyjne, tolerancja ryzyka i horyzont czasowy powinny być dostosowane do sytuacji osobistej i finansowej inwestora. Na przykład, jeżeli mają Państwo dłuższy horyzont inwestycyjny i są skłonni podjąć większe ryzyko w nadziei na wyższe zyski, mogą Państwo inwestować w więcej spółek o małej lub średniej kapitalizacji.

Kapitalizacja rynkowa może również pomóc w dywersyfikacji portfela. Posiadanie w portfelu wielu spółek o różnej kapitalizacji rynkowej może pomóc w rozłożeniu ryzyka. Jednak kapitalizacja rynkowa to tylko jeden z aspektów, które należy wziąć pod uwagę, próbując uzyskać zdywersyfikowany portfel. Zamiast inwestować wyłącznie w akcje, można na przykład inwestować w spółki z różnych sektorów lub krajów albo w inne produkty finansowe, takie jak ETF-y i obligacje.

Należy pamiętać, że chociaż kapitalizacja rynkowa może dać ogólne pojęcie o poziomie ryzyka i wielkości spółki, nie jest ona jedynym wskaźnikiem. Na przykład, akcje mogą być zbyt wysoko lub zbyt nisko wyceniane przez rynek, co oznacza, że cena, jaką inwestorzy są skłonni zapłacić, może być większa lub mniejsza od rzeczywistej wartości spółki. Dlatego przed dokonaniem inwestycji zaleca się przeprowadzenie dalszych badań danych finansowych spółki, aby określić jej kondycję.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.