Zastanawiają się Państwo się nad zakupem akcji zagranicznych?

Niektórzy inwestorzy prywatni z wielu powodów skłaniają się ku inwestycjom na rynkach krajowych, a jednym z nich jest uprzedzenie do kraju pochodzenia. Jednak wejście na rynki międzynarodowe może przynieść potencjalne korzyści dla portfela. W tym artykule omówiono inwestowanie w akcje zagraniczne, w tym korzyści, ryzyko, implikacje podatkowe i koszty, a także przedstawiono informacje na temat inwestowania na rynkach międzynarodowych z DEGIRO.

Dlaczego warto inwestować w akcje zagraniczne?

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, dlaczego warto inwestować na giełdach zagranicznych i kupować akcje amerykańskie, a nawet akcje z Hongkongu. Niezależnie od tego, czy myślą Państwo o inwestowaniu w znane spółki amerykańskie, czy niszowe spółki europejskie, poniżej przedstawiamy kilka korzyści płynących z inwestycji międzynarodowych:

 • Dywersyfikacja

  Kupowanie akcji zagranicznych to prosty sposób na dywersyfikację portfela. Załóżmy, że Państwa portfel składa się wyłącznie z akcji krajowych. Hipotetycznie gospodarka w Państwa kraju przeżywa krach, który ma znaczący negatywny wpływ na Państwa portfel. Gdyby w portfelu znajdowały się akcje z różnych krajów, być może także nominowane w różnych walutach obcych, tego rodzaju ryzyko inwestycyjne byłoby bardziej rozłożone.

  Prawdziwej dywersyfikacji nie osiąga się jednak wyłącznie poprzez inwestowanie w akcje zagraniczne. Inwestowanie w spółki z różnych sektorów i branż, a także inwestowanie w różne produkty finansowe, takie jak obligacje i fundusze ETF, również może pomóc w dywersyfikacji portfela. Ten film wyjaśnia bardziej szczegółowo dywersyfikację i jej znaczenie w inwestowaniu.

 • Rosnące gospodarki

  Wejście na rynki międzynarodowe może także umożliwić uczestnictwo we wzroście gospodarczym. Oznacza to, że wchodząc na giełdę, która dopiero się rozwija, będą mieli Państwo szansę uczestniczyć w jej rozwoju i być może osiągać zyski w przyszłości.

 • Większy wybór

  Wreszcie, inwestowanie na rynkach międzynarodowych daje możliwość kupna i sprzedaży szerszej gamy produktów, a nie tylko akcji, którymi obraca się na giełdzie krajowej. Niektóre kraje mogą również oferować różne możliwości inwestycyjne. Na przykład, akcje konopi indyjskich są dostępne na giełdach w USA i Kanadzie ze względu na legalizację marihuany w tych krajach.

Jak inwestować w akcje zagraniczne?

Aby ogólnie inwestować w akcje, należy zazwyczaj otworzyć rachunek papierów wartościowych u brokera, takiego jak DEGIRO. Jeśli są Państwo zainteresowani inwestowaniem w akcje międzynarodowe, ważne jest, aby najpierw sprawdzić, jakie giełdy zagraniczne i opcje inwestycyjne oferuje dany broker. DEGIRO zapewnia dostęp do ponad 50 giełd w 30 krajach, więc nie trzeba się o to martwić.

Po otwarciu rachunku można inwestować w akcje zagraniczne bezpośrednio lub pośrednio.

 • Inwestycje bezpośrednie

  Bezpośrednie inwestowanie w akcje zagraniczne polega na kupowaniu akcji kraju obcego. W ten sposób uzyskuje się część własności spółki, która ma siedzibę poza krajem macierzystym.

 • Inwestycje pośrednie

  Można również pośrednio inwestować w akcje zagraniczne za pośrednictwem funduszy ETF lub innych funduszy inwestycyjnych. W przypadku funduszu ETF lub funduszu inwestycyjnego nie posiadamy bezpośrednio udziałów w danej spółce. Produkty te śledzą raczej wyniki koszyka papierów wartościowych, w skład, którego mogą wchodzić ułamkowe części akcji spółek zagranicznych.

Jakie zagrożenia się z tym wiążą?

Niezależnie od tego, czy inwestują Pańswto w akcje krajowe czy zagraniczne, zawsze istnieje ryzyko. Niektóre rynki akcji i spółki zagraniczne mogą być bardziej ryzykowne niż inne. Wysokie ryzyko może prowadzić do dużych zysków, ale także do znacznych strat. Zastanawiając się nad inwestowaniem na rynkach zagranicznych, należy przemyśleć swój osobisty plan inwestycyjny i tolerancję na ryzyko. Poniżej przedstawiono kilka rodzajów ryzyka, które należy rozważyć:

 • Wahania kursów walutowych

  Akcje międzynarodowe mogą być nominowane w obcej walucie, dlatego należy brać pod uwagę wahania kursów walut. Kursy walutowe mogą mieć negatywny wpływ na inwestycje, ale mogą też wpływać na nie pozytywnie, gdy kursy walutowe są korzystne.

 • Ryzyko polityczne

  Jeżeli inwestor zdecyduje się na zakup akcji zagranicznych, może wystąpić ryzyko polityczne, w wyniku którego klimat polityczny danego kraju może spowodować nieprzewidziane straty.

 • Ryzyko ekonomiczne

  Ryzyko ekonomiczne może również wystąpić w przypadku zakupu akcji na rynkach międzynarodowych. Jeśli gospodarka danego kraju jest niestabilna, może to mieć negatywny wpływ na Państwa inwestycje i zyski w porównaniu z krajem o silniejszej, mniej niestabilnej gospodarce.

 • Mniejsza płynność

  Obrót papierami wartościowymi może odbywać się rzadziej, w zależności od wielkości rynku zagranicznego. W przypadku mniejszej płynności, kupno lub sprzedaż może być trudniejsza, a realizacja zlecenia (zleceń) może trwać dłużej.

Jakie są implikacje podatkowe?

Wchodząc na rynki międzynarodowe, należy również wziąć pod uwagę implikacje podatkowe. Jeśli kupili Państwo akcje lub firma wypłaciła dywidendę, należy zapłacić odpowiednie podatki. Podatki mogą się różnić w zależności od kraju. Na przykład, przy zakupie akcji w Wielkiej Brytanii obowiązuje podatek od transakcji w wysokości 0,5%, zwany Stamp Duty.

Z drugiej strony, podatek u źródła jest płacony od dochodu, takiego jak dywidendy czy kupony. Jest on płacony organom podatkowym kraju będącego rezydentem organizacji wypłacającej (kraju źródła) bezpośrednio przy wypłacie dochodu. Stawki podatku u źródła również różnią się w zależności od kraju, a niektóre kraje mogą mieć podpisane umowy podatkowe w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego dochodu.

Na przykład, jeśli istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między USA a krajem rezydencji podatkowej, wypełnienie formularza W-8BEN może przynieść ulgę w odniesieniu do dochodów z USA.

W przypadku DEGIRO korzyść ta obejmuje określoną listę produktów, a klient musi spełnić określone warunki. Więcej informacji na ten temat oraz ogólnie na temat opodatkowania można znaleźć w naszym dziale FAQ dotyczącym podatków. Uwaga: ponieważ DEGIRO jest brokerem świadczącym wyłącznie usługi egzekucyjne, nie świadczymy żadnych usług podatkowych.

Inwestowanie w akcje zagraniczne z DEGIRO

Jak już wspomniano, posiadając konto DEGIRO, użytkownik ma dostęp do ponad 50 giełd w 30 krajach. Oprócz wielu giełd europejskich, można również handlować na giełdach północnoamerykańskich, a także w Azji i Oceanii. Pełny przegląd można znaleźć na stronie Produkty i Rynki.

Obecnie nie oferujemy informacji o cenach dla niektórych giełd, w tym (ale nie tylko): Australia, Kanada, Hongkong, Japonia i Singapur. W przypadku tych giełd użytkownik będzie widział jedynie kursy na koniec dnia. Jeśli informacje o kursach na żywo nie są dostępne, nadal można składać zlecenia, ale należy poszukać informacji o kursach gdzie indziej w Internecie.

Inwestując za granicą, należy pamiętać o strefach czasowych. Niektóre giełdy są otwarte o różnych porach lub mogą być zamknięte z powodu lokalnego święta. Dlatego przygotowaliśmy przegląd godzin otwarcia giełd i dni wolnych od pracy, aby można było łatwo zorientować się, kiedy dana giełda jest otwarta. Jeśli zlecenie zostanie złożone, gdy giełda nie jest otwarta, zlecenie zostanie zachowane i wysłane na giełdę po ponownym otwarciu rynku.

Ile to kosztuje?

Opłaty mogą mieć znaczący wpływ na zyski, dlatego ważne jest, aby wziąć je pod uwagę przy otwieraniu rachunku inwestycyjnego.

Oferujemy niskie opłaty za inwestycje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Na przykład kupno i sprzedaż na giełdzie nowojorskiej kosztuje 0,50 EUR za akcję. Nasze opłaty różnią się w zależności od giełdy. Przegląd opłat można znaleźć na naszej stronie Opłaty. Może się zdarzyć, że dana akcja jest notowana na więcej niż jednej giełdzie. Kupując akcje, które są notowane na więcej niż jednej giełdzie, należy pamiętać, że w zależności od giełdy opłaty mogą się różnić, wolumen obrotu może być inny, a ceny akcji mogą być nominowane w obcej walucie.

Transakcje w walucie obcej można obsługiwać na dwa sposoby: korzystając z opcji AutoFX lub utrzymując środki zagraniczne ręcznie. Opcja AutoFX jest opcją domyślną i automatycznie przelicza wymaganą kwotę. Jeśli akcje zostaną sprzedane, wpływy zostaną również przeliczone z powrotem na walutę bazową. W przypadku ręcznego utrzymywania waluty masz możliwość ręcznego przeliczania środków i utrzymywania waluty obcej na swoim rachunku. Jeśli często handlują Państwo w walutach obcych, funkcja ręcznego przechowywania waluty może być bardziej opłacalną opcją. Przegląd opłat za obie opcje można znaleźć na naszej stronie Opłaty.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.