03 Podstawowe produkty finansowe

Gdy rozpoczniesz inwestowanie, zauważysz, że jest wiele różnych produktów, o różnym poziomie złożoności. Co wybrać na początek, spośród wszystkich dostępnych produktów. W tym nagraniu wyjaśnimy pokrótce czym charakteryzują się popularne produkty: akcje, obligacje, ETF-y oraz fundusze inwestycyjne.

Transkrypcja

Akcje, obligacje i ETF-y

Akcje, obligacje, fundusze

Po rozpoczęciu inwestowania, możesz mieć wrażenie, że dostępne produkty wahają się od najmniej do najbardziej złożonych. A więc, gdzie zacząć?

Akcje to kapitał odzwierciedlający posiadanie części przedsiębiorstwa

Handel akcjami

Najbardziej popularną formą inwestowania jest handel akcjami. Kupując akcję przedsiębiorstwa, które jest spółką publiczną, stajesz się właścicielem niewielkiej części tego przedsiębiorstwa. A jeśli ta firma będzie radziła sobie dobrze, stanie się ona atrakcyjna dla innych inwestorów, którzy również mogą nabyć jej akcje. W takim przypadku, cena akcji zazwyczaj wzroście, a Ty możesz sprzedać swoją pozycję z zyskiem. Jest to znane jako zysk kapitałowy. I odwrotnie, strata kapitałowa może mieć miejsce, gdy przedsiębiorstwo przechodzi przez trudny okres, a cena akcji spada. W takim wypadku, sprzedaż akcji może powodować straty z tej inwestycji.

Sprzedaż po wyższej cenie, niż cena zakupu, nie jest jedynym sposobem na wzrost wartości portfolio. Częstą praktyką przedsiębiorstw jest dystrybuują części zysków wśród akcjonariuszy. Ta wypłacona kwota nazywana jest dywidendą. W taki sposób, możesz generować przychód z akcji, bez konieczności sprzedawania ich.

Akcje rządowe. Pożyczasz pieniądze rządowi, w zamian otrzymując kupon.

Handel obligacjami

Obligacje są kolejną dobrze znaną i popularną metodą inwestowania. Istotą obligacji jest kredyt udzielany rządowi lub firmie, na podstawie którego otrzymasz odsetki. Te odsetki są określane, jako kupon, a ta wartość może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak czas trwania kredytu czy jego wycena dokonana przez kredytobiorcę. Inwestycje w krótkoterminowe obligacje rządowe lub korporacyjne z wyższą wyceną kredytową są częstym sposobem na obniżenie ryzyka w portfolio. Minusem takiego rozwiązania, o małym ryzyku jest fakt, że wartość otrzymanego kuponu może być niska.

ETF jest opisywany jako koszyk różnych produktów, który jest oferowany jako jeden produkt.

ETF-y

Możliwe jest również nabycie wachlarza różnych instrumentów finansowych, przy jednej transakcji. Kupowanie dużej ilości różnych akcji wymaga sporego budżetu oraz jest czasochłonne. Jednakże, produkty takie jak fundusze inwestycyjne czy ETF-y umożliwiają to w łatwy i atrakcyjny cenowo sposób. ETF-y, lub trackery jak zwykło się mawiać, są pasywnie zarządzanymi funduszami. Zysk zależy od ich produktów bazowych. Aktywami bazowymi mogą być indeksy, takie jak S&P 500. Mogą się też odnosić do innych zmiennych, takich jak region czy sektor. Przykładowo, może to być tracker przedsiębiorstw europejskich lub akcje produktów rolnych. Instytucja emitująca fundusze obciąży Cię opłatą, najczęściej w wysokości od 0,10% do 1,00%. Te koszty są zazwyczaj wliczone w cenę produktu.

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny jest bardzo podobny do trackera. Jest to również zbiór produktów bazowych w jednym produkcie, jednak fundusz inwestycyjny jest aktywnie zarządzany przez zarządzającego funduszem. Oznacza to, że zawartość funduszu jest często recenzowana i może się zmieniać w czasie. Koszty za aktywnie zarządzany fundusz będą wyższe niż za pasywnie zarządzane trackery i zazwyczaj wynoszą od 0,5% do 2,00%. Podobnie jak w przypadku trackerów, te koszty są zazwyczaj wliczone w cenę produktu.

Brokerzy zazwyczaj naliczają opłaty za inwestowanie w ETF-y i fundusze inwestycyjne. Jednak w DEGIRO możesz inwestować w wiele darmowych ETF-ów. Na stronie poświęconej opłatom, możesz znaleźć przegląd tych produktów, oraz poczytać więcej o warunkach.

Następnie

Na następnej lekcji przejdziemy do bardziej złożonych produktów, jakich jak opcje, kontrakty terminowe czy produkty z mechanizmem dźwigni.

Gdy rozpoczniesz inwestowanie, zauważysz, że jest wiele różnych produktów, o różnym poziomie złożoności. Co wybrać na początek, spośród wszystkich dostępnych produktów. W tym nagraniu wyjaśnimy pokrótce czym charakteryzują się popularne produkty: akcje, obligacje, ETF-y oraz fundusze inwestycyjne.

Transkrypcja

Akcje, obligacje i ETF-y

Akcje, obligacje, fundusze

Po rozpoczęciu inwestowania, możesz mieć wrażenie, że dostępne produkty wahają się od najmniej do najbardziej złożonych. A więc, gdzie zacząć?

Akcje to kapitał odzwierciedlający posiadanie części przedsiębiorstwa

Handel akcjami

Najbardziej popularną formą inwestowania jest handel akcjami. Kupując akcję przedsiębiorstwa, które jest spółką publiczną, stajesz się właścicielem niewielkiej części tego przedsiębiorstwa. A jeśli ta firma będzie radziła sobie dobrze, stanie się ona atrakcyjna dla innych inwestorów, którzy również mogą nabyć jej akcje. W takim przypadku, cena akcji zazwyczaj wzroście, a Ty możesz sprzedać swoją pozycję z zyskiem. Jest to znane jako zysk kapitałowy. I odwrotnie, strata kapitałowa może mieć miejsce, gdy przedsiębiorstwo przechodzi przez trudny okres, a cena akcji spada. W takim wypadku, sprzedaż akcji może powodować straty z tej inwestycji.

Sprzedaż po wyższej cenie, niż cena zakupu, nie jest jedynym sposobem na wzrost wartości portfolio. Częstą praktyką przedsiębiorstw jest dystrybuują części zysków wśród akcjonariuszy. Ta wypłacona kwota nazywana jest dywidendą. W taki sposób, możesz generować przychód z akcji, bez konieczności sprzedawania ich.

Akcje rządowe. Pożyczasz pieniądze rządowi, w zamian otrzymując kupon.

Handel obligacjami

Obligacje są kolejną dobrze znaną i popularną metodą inwestowania. Istotą obligacji jest kredyt udzielany rządowi lub firmie, na podstawie którego otrzymasz odsetki. Te odsetki są określane, jako kupon, a ta wartość może się zmieniać w zależności od wielu czynników, takich jak czas trwania kredytu czy jego wycena dokonana przez kredytobiorcę. Inwestycje w krótkoterminowe obligacje rządowe lub korporacyjne z wyższą wyceną kredytową są częstym sposobem na obniżenie ryzyka w portfolio. Minusem takiego rozwiązania, o małym ryzyku jest fakt, że wartość otrzymanego kuponu może być niska.

ETF jest opisywany jako koszyk różnych produktów, który jest oferowany jako jeden produkt.

ETF-y

Możliwe jest również nabycie wachlarza różnych instrumentów finansowych, przy jednej transakcji. Kupowanie dużej ilości różnych akcji wymaga sporego budżetu oraz jest czasochłonne. Jednakże, produkty takie jak fundusze inwestycyjne czy ETF-y umożliwiają to w łatwy i atrakcyjny cenowo sposób. ETF-y, lub trackery jak zwykło się mawiać, są pasywnie zarządzanymi funduszami. Zysk zależy od ich produktów bazowych. Aktywami bazowymi mogą być indeksy, takie jak S&P 500. Mogą się też odnosić do innych zmiennych, takich jak region czy sektor. Przykładowo, może to być tracker przedsiębiorstw europejskich lub akcje produktów rolnych. Instytucja emitująca fundusze obciąży Cię opłatą, najczęściej w wysokości od 0,10% do 1,00%. Te koszty są zazwyczaj wliczone w cenę produktu.

Fundusze inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny jest bardzo podobny do trackera. Jest to również zbiór produktów bazowych w jednym produkcie, jednak fundusz inwestycyjny jest aktywnie zarządzany przez zarządzającego funduszem. Oznacza to, że zawartość funduszu jest często recenzowana i może się zmieniać w czasie. Koszty za aktywnie zarządzany fundusz będą wyższe niż za pasywnie zarządzane trackery i zazwyczaj wynoszą od 0,5% do 2,00%. Podobnie jak w przypadku trackerów, te koszty są zazwyczaj wliczone w cenę produktu.

Brokerzy zazwyczaj naliczają opłaty za inwestowanie w ETF-y i fundusze inwestycyjne. Jednak w DEGIRO możesz inwestować w wiele darmowych ETF-ów. Na stronie poświęconej opłatom, możesz znaleźć przegląd tych produktów, oraz poczytać więcej o warunkach.

Następnie

Na następnej lekcji przejdziemy do bardziej złożonych produktów, jakich jak opcje, kontrakty terminowe czy produkty z mechanizmem dźwigni.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.