04 Złożone produkty finansowe

Dodatkowo, oprócz podstawowych produktów finansowych omawianych na poprzedniej lekcji, istnieją również bardziej złożone produkty, takie jak opcje i produkty z mechanizmem dźwigni. Te produkty nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów ponieważ inwestowanie w nie wiąże się z wyższym ryzykiem strat. Jednakże, w tym wideo przedstawimy ich cechy, co pomoże w lepszym zrozumieniu istoty produktów i ryzyka jakie się z nimi wiąże.

Transkrypcja

Inwestor rozmyślający, czy akcje zyskają czy stracą na wartości.

Wprowadzenie do opcji i produktów z mechanizmem dźwigni

Wybór produktów, w jakie możesz zacząć inwestować jest bardzo szeroki. Jest to możliwe również z wykorzystaniem bardziej złożonych produktów, takich jak opcje czy produkty lewarowane (produkty z mechanizmem dźwigni). Te produkty inwestycyjne nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów, ponieważ wiążą się z wyższym ryzykiem. Jednakże, chcielibyśmy krótko wprowadzić temat tych produktów. Pomoże to lepiej zrozumieć ryzyko, które te produkty ze sobą pociągają.

Instrumenty pochodne

Jeśli jesteś właścicielem akcji, posiadasz również odpowiadającą temu część przedsiębiorstwa. Istnieją również produkty, których wartość zależy od aktywów bazowych takich jak akcje czy surowce. Takie produkty są nazywane pochodnymi. Doświadczeni inwestorzy korzystają z pochodnych aby spekulować o ruchach cen lub zabezpieczać się od skutków ryzyka. Chociaż pochodne mogą generować wysokie zyski, inwestowanie w nie zazwyczaj wiąże się z wysokimi kosztami i ryzykiem.

Opcje

Opcje są popularnym przykładem instrumentów pochodnych. Jeśli masz konkretne oczekiwania dotyczące tego, jak będą się zmieniać ceny, możesz zrobić użytek z tych przekonań, inwestując w opcje. Jak sama nazwa wskazuje, opcje dają możliwość, aby kupić lub sprzedać aktywa, takie jak akcje, we wcześniej ustalonym dniu. Opcja call daje prawo do zakupu produktu bazowego. Opcja put daje prawo do sprzedaży.

Inwestowanie z dźwignią

Przyjmijmy, że cena akcji to 20 EUR, ale oczekujesz jej wzrostu w najbliższych miesiącach. W takim wypadku, możesz kupić opcję call, która daje prawo do zakupu tej akcji później, ale ze wcześniej ustaloną ceną. Powiedzmy, wybierasz opcję, która daje możliwość kupna 100 akcji po 21 EUR każda, za dwa miesiące. Za skorzystanie z tego prawa należy zapłacić np. 1,50 EUR. Ta opłata zostanie pomnożona przez współczynnik będący ilością akcji, jakie opcja obejmuje – często 100. Nabywając opcję, wysokość inwestycji, jaka zostanie poniesiona w powyższym przypadku to 150 EUR.

Jeśli cena akcji wzrośnie do 25 EUR w przeciągu 2 miesięcy, możesz wykorzystać opcję i zająć pozycję na 100 akcji po cenie 21 EUR za akcję. Biorąc pod uwagę cenę zakupu 21 EUR oraz dodatkowe 1,50 EUR, zysk kształtuje się na poziomie 2,50 EUR za akcję lub 250 EUR łącznie. W przypadku dokonania inwestycji w wysokości 150 EUR (czyli początkowego wkładu w tym przykładzie), możliwy byłby zysk z jedynie 7, a nie ze 100 akcji.

Wyjaśnienie opcji na grafice.

Kontrakty terminowe

Innym popularnym typem instrumentów pochodnych są kontrakty terminowe. Kontakty terminowe to ustandaryzowane kontrakty, które, podobnie jak opcje, zawierane są pomiędzy dwiema stronami na określoną kwotę i cenę. W odróżnieniu od opcji, niemal wszystkie kontrakty terminowe zostają uregulowane przez płatność, a nie faktyczne dostarczenie produktów bazowych. Również wielkość kontraktów zazwyczaj jest większa niż w przypadku opcji.

Powiedzmy, że uważasz, iż wskaźnik giełdowy pójdzie do góry. Obecnie jest wyceniony na 600 EUR, i bierzesz pod uwagę kontrakt terminowy z mnożnikiem 200 EUR. Wartość całkowita tego kontraktu terminowego wynosiłaby 120 000 EUR. Podczas inwestowania w kontrakty terminowe, nie musisz kupować całości, ale raczej wpłacić początkową marżę, aby móc skorzystać z tego kontraktu.

Wytłumaczenie wielkości kontraktu oraz wymaganej nadwyżki przy kontraktach terminowych.

Powiedzmy, że marża kształtuje się na poziomie 15%, otrzymałbyś 120 000 EUR ekspozycji na produkt bazowy, dokonując depozytu, na co najmniej, 18 000 EUR jako marżę. A więc w przypadku kontraktów terminowych, możesz być narażony na ekspozycję za małą początkową marżę. W przeciwieństwie do opcji, kontrakty terminowe są regulowane w trybie codziennym. Oznacza to, że jeśli kontrakt zyskał 3 punkty na koniec dnia handlowego, otrzymasz 3 razy 200 EUR mnożnika, czyli 600 EUR. Prosimy mieć na uwadze, że skoro wpłaciłeś marżę, możesz stracić większą kwotę niż depozyt.

Produkty z mechanizmem dźwigni (lewarowane)

Istnieją również produkty z mechanizmem dźwigni (lewarowane), które są emitowane przez instytucje finansowe, ze zmiennymi nazwami i charakterystyką. W przypadku tych produktów, często pożyczasz pieniądze od ich wystawców, aby handlować ze zmniejszona ekspozycją na aktywa bazowe i w taki sposób stworzyć efekt dźwigni. Ogólnie, te produkty pociągają za sobą wysokie koszty, które są naliczane przez wystawcę. Przykładami takich produktów są warranty i certyfikaty.

Takie produkty, ale również opcje i kontrakty terminowe, nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów, ponieważ są złożone, zmienne i z natury ryzykowne. Podczas tej lekcji omówiliśmy jedynie absolutne podstawy, więc jeśli chcesz inwestować w te produkty, gorąco zachęcamy do większego zapoznania się z tematem.

Następnie

Na następnej lekcji, przyjrzymy się determinantom cen instrumentów finansowych, dlaczego ulegają zmianie oraz jak wyróżnić się spośród różnych cen.

Dodatkowo, oprócz podstawowych produktów finansowych omawianych na poprzedniej lekcji, istnieją również bardziej złożone produkty, takie jak opcje i produkty z mechanizmem dźwigni. Te produkty nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów ponieważ inwestowanie w nie wiąże się z wyższym ryzykiem strat. Jednakże, w tym wideo przedstawimy ich cechy, co pomoże w lepszym zrozumieniu istoty produktów i ryzyka jakie się z nimi wiąże.

Transkrypcja

Inwestor rozmyślający, czy akcje zyskają czy stracą na wartości.

Wprowadzenie do opcji i produktów z mechanizmem dźwigni

Wybór produktów, w jakie możesz zacząć inwestować jest bardzo szeroki. Jest to możliwe również z wykorzystaniem bardziej złożonych produktów, takich jak opcje czy produkty lewarowane (produkty z mechanizmem dźwigni). Te produkty inwestycyjne nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów, ponieważ wiążą się z wyższym ryzykiem. Jednakże, chcielibyśmy krótko wprowadzić temat tych produktów. Pomoże to lepiej zrozumieć ryzyko, które te produkty ze sobą pociągają.

Instrumenty pochodne

Jeśli jesteś właścicielem akcji, posiadasz również odpowiadającą temu część przedsiębiorstwa. Istnieją również produkty, których wartość zależy od aktywów bazowych takich jak akcje czy surowce. Takie produkty są nazywane pochodnymi. Doświadczeni inwestorzy korzystają z pochodnych aby spekulować o ruchach cen lub zabezpieczać się od skutków ryzyka. Chociaż pochodne mogą generować wysokie zyski, inwestowanie w nie zazwyczaj wiąże się z wysokimi kosztami i ryzykiem.

Opcje

Opcje są popularnym przykładem instrumentów pochodnych. Jeśli masz konkretne oczekiwania dotyczące tego, jak będą się zmieniać ceny, możesz zrobić użytek z tych przekonań, inwestując w opcje. Jak sama nazwa wskazuje, opcje dają możliwość, aby kupić lub sprzedać aktywa, takie jak akcje, we wcześniej ustalonym dniu. Opcja call daje prawo do zakupu produktu bazowego. Opcja put daje prawo do sprzedaży.

Inwestowanie z dźwignią

Przyjmijmy, że cena akcji to 20 EUR, ale oczekujesz jej wzrostu w najbliższych miesiącach. W takim wypadku, możesz kupić opcję call, która daje prawo do zakupu tej akcji później, ale ze wcześniej ustaloną ceną. Powiedzmy, wybierasz opcję, która daje możliwość kupna 100 akcji po 21 EUR każda, za dwa miesiące. Za skorzystanie z tego prawa należy zapłacić np. 1,50 EUR. Ta opłata zostanie pomnożona przez współczynnik będący ilością akcji, jakie opcja obejmuje – często 100. Nabywając opcję, wysokość inwestycji, jaka zostanie poniesiona w powyższym przypadku to 150 EUR.

Jeśli cena akcji wzrośnie do 25 EUR w przeciągu 2 miesięcy, możesz wykorzystać opcję i zająć pozycję na 100 akcji po cenie 21 EUR za akcję. Biorąc pod uwagę cenę zakupu 21 EUR oraz dodatkowe 1,50 EUR, zysk kształtuje się na poziomie 2,50 EUR za akcję lub 250 EUR łącznie. W przypadku dokonania inwestycji w wysokości 150 EUR (czyli początkowego wkładu w tym przykładzie), możliwy byłby zysk z jedynie 7, a nie ze 100 akcji.

Wyjaśnienie opcji na grafice.

Kontrakty terminowe

Innym popularnym typem instrumentów pochodnych są kontrakty terminowe. Kontakty terminowe to ustandaryzowane kontrakty, które, podobnie jak opcje, zawierane są pomiędzy dwiema stronami na określoną kwotę i cenę. W odróżnieniu od opcji, niemal wszystkie kontrakty terminowe zostają uregulowane przez płatność, a nie faktyczne dostarczenie produktów bazowych. Również wielkość kontraktów zazwyczaj jest większa niż w przypadku opcji.

Powiedzmy, że uważasz, iż wskaźnik giełdowy pójdzie do góry. Obecnie jest wyceniony na 600 EUR, i bierzesz pod uwagę kontrakt terminowy z mnożnikiem 200 EUR. Wartość całkowita tego kontraktu terminowego wynosiłaby 120 000 EUR. Podczas inwestowania w kontrakty terminowe, nie musisz kupować całości, ale raczej wpłacić początkową marżę, aby móc skorzystać z tego kontraktu.

Wytłumaczenie wielkości kontraktu oraz wymaganej nadwyżki przy kontraktach terminowych.

Powiedzmy, że marża kształtuje się na poziomie 15%, otrzymałbyś 120 000 EUR ekspozycji na produkt bazowy, dokonując depozytu, na co najmniej, 18 000 EUR jako marżę. A więc w przypadku kontraktów terminowych, możesz być narażony na ekspozycję za małą początkową marżę. W przeciwieństwie do opcji, kontrakty terminowe są regulowane w trybie codziennym. Oznacza to, że jeśli kontrakt zyskał 3 punkty na koniec dnia handlowego, otrzymasz 3 razy 200 EUR mnożnika, czyli 600 EUR. Prosimy mieć na uwadze, że skoro wpłaciłeś marżę, możesz stracić większą kwotę niż depozyt.

Produkty z mechanizmem dźwigni (lewarowane)

Istnieją również produkty z mechanizmem dźwigni (lewarowane), które są emitowane przez instytucje finansowe, ze zmiennymi nazwami i charakterystyką. W przypadku tych produktów, często pożyczasz pieniądze od ich wystawców, aby handlować ze zmniejszona ekspozycją na aktywa bazowe i w taki sposób stworzyć efekt dźwigni. Ogólnie, te produkty pociągają za sobą wysokie koszty, które są naliczane przez wystawcę. Przykładami takich produktów są warranty i certyfikaty.

Takie produkty, ale również opcje i kontrakty terminowe, nie są odpowiednie dla początkujących inwestorów, ponieważ są złożone, zmienne i z natury ryzykowne. Podczas tej lekcji omówiliśmy jedynie absolutne podstawy, więc jeśli chcesz inwestować w te produkty, gorąco zachęcamy do większego zapoznania się z tematem.

Następnie

Na następnej lekcji, przyjrzymy się determinantom cen instrumentów finansowych, dlaczego ulegają zmianie oraz jak wyróżnić się spośród różnych cen.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.