Przegląd akcji wodorowych

Akcje wodorowe w 2021

W związku z globalnym zrównoważonym rozwojem, wodór jest w centrum uwagi. W przyszłości samochody osobowe, ciężarowe i inne pojazdy będą mogły być napędzane wodorem. Wodór może być nawet rozwiązaniem do ogrzewania budynków. Ale czy wodór jest również interesujący dla Państwa jako inwestorów i jak inwestować w tę szybko rozwijającą się technologię już w 2021 roku? Wyjaśniamy to w niniejszym artykule.

Co to jest wodór?

Wodór to cząsteczka będąca połączeniem dwóch atomów wodoru, czyli H2. Od dawna wykorzystuje się go w różnych procesach przemysłowych, takich jak produkcja nawozów czy półprzewodników.

Produkcja szarego wodoru

Wodór prawie nie występuje na Ziemi w naturze. Musi być produkowany. Popularną metodą produkcji jest podgrzewanie węglowodorów z ropy naftowej lub gazu ziemnego za pomocą pary wodnej. Wymaga to stosowania paliw kopalnych i powoduje wydzielanie tlenku węgla oraz niewielkiej ilości dwutlenku węgla. Nie jest to zrównoważony proces produkcyjny, dlatego wodór ten nazywany jest również wodorem szarym.

Wodór niebieski i zielony

Inna metoda produkcji opiera się na elektrolizie. Za pomocą energii elektrycznej cząsteczki wody są rozszczepiane na wodór i tlen. Potrzebna do tego energia elektryczna może być wytwarzana na różne sposoby. Można wykorzystać energię z elektrowni gazowej lub węglowej. Wytworzony w ten sposób wodór jest również wodorem szarym. Jeśli CO2 uwalniany podczas produkcji energii elektrycznej jest wychwytywany, nazywa się go wodorem niebieskim. Oczywiście energia elektryczna może pochodzić również ze źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa. W takim przypadku wyprodukowany wodór nazywany jest wodorem zielonym.

Jazda na wodorze

Ogniwo paliwowe umożliwia połączenie wodoru i tlenu, wytwarzając energię elektryczną, której jedynym produktem końcowym jest woda. Energię tę można wykorzystać do napędzania pojazdu, np. samochodu osobowego lub ciężarowego.

W porównaniu z samochodem elektrycznym wyposażonym w akumulator, samochód na wodór ma kilka zalet. Samochód na wodór może przejechać dalej na pełnym zbiorniku niż samochód elektryczny na pełnym ładowaniu. Ponadto tankowanie wodoru trwa mniej więcej tyle samo czasu, co tankowanie benzyny lub oleju napędowego. Ładowanie akumulatora w samochodzie elektrycznym trwa znacznie dłużej.

Minusem jest to, że nie istnieje jeszcze prawie żadna infrastruktura do tankowania samochodów na wodór. Kontrastuje to z infrastrukturą ładowania samochodów elektrycznych, która jest obecnie szybko budowana, na przykład w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Samochód na wodór od dawna był wielką obietnicą

Samochód na wodór od dawna był wielką obietnicą. Na przykład były prezydent USA George W. Bush już w 2003 r. wyraził ambicję, że pierwszym samochodem nowo narodzonego dziecka powinien być samochód na wodór. Nie stało się to faktem, ale ze względu na duże zainteresowanie zrównoważonym rozwojem i wagę, jaką przywiązują do niego rządy, od kilku lat wodór znów jest w centrum uwagi.

Oprócz samochodów, wiele innych pojazdów mogłoby przejść na wodór. Jednym z przykładów jest transport morski. Istnieją już samochody ciężarowe napędzane wodorem. Poza sektorem transportowym istnieją inne zrównoważone zastosowania wodoru. W branżach, które wymagają wysokich temperatur, ekologiczny wodór mógłby być sposobem na zmniejszenie emisji CO2. Gospodarstwa domowe, które obecnie ogrzewają swoje domy gazem, również mogłyby przejść na wodór.

Rozwój popytu na ekologiczny wodór

Obecnie około 95% światowej produkcji wodoru to nadal wodór szary. Oczekuje się, że to się szybko zmieni. W skali globalnej rządy zobowiązały się do szybkiego ograniczenia emisji CO2. Zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych ustanowiono duże programy inwestycyjne na rzecz rozwoju i upowszechniania zrównoważonych technologii. Chiny włączyły przemysł wodorowy do swojego najnowszego planu pięcioletniego (2021-2025) jako jedną z sześciu gałęzi przemysłu przyszłości.

Przykładowo, producent nawozów OCI stawia na rozwój wodoru. Firma, która jest notowana na giełdzie w Amsterdamie, uważa, że popyt na ekologiczny wodór wzrośnie dziesięciokrotnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. W tym samym czasie rozwój technologiczny powinien obniżyć cenę zielonego wodoru o połowę.

Inwestowanie w akcje spółek wodorowych

Potencjał wodoru jako alternatywy dla paliw kopalnych wydaje się ogromny. W związku z tym inwestowanie w niego może być interesujące. Istnieje kilka sposobów inwestowania w akcje wodoru. Można to zrobić, kupując akcje poszczególnych spółek. Kilka dużych firm zajmuje się produkcją wodoru lub ogniw paliwowych, które mogą zasilać pojazdy.

Ważną zaletą udziałów w tych dużych firmach jest to, że prowadzą one także wiele innych rodzajów działalności, co zapewnia większą dywersyfikację. Jeśli rozwój jest wolniejszy niż oczekiwano, firmy te mniej na tym ucierpią. Wymieniamy kilka z nich.

Shell

Energetyczny gigant Shell od dziesięcioleci prowadzi badania nad możliwymi zastosowaniami wodoru. Firma posiada całą wiedzę specjalistyczną i uważa, że może odegrać wiodącą rolę w rozwoju gospodarki wodorowej. Oprócz wodoru, Shell inwestuje na dużą skalę w inne zrównoważone technologie. Oczywiście, większość sprzedaży i zysków firmy Shell zależy od ropy naftowej i gazu. Inwestycja w tę firmę stanowi zatem jedynie niewielką część inwestycji w wodór.

Air Liquide

Francuska firma Air Liquide od dawna jest jednym z głównych producentów wodoru. Firma ma pięćdziesięcioletnie doświadczenie w tej dziedzinie i dysponuje unikalną wiedzą na temat całego łańcucha wartości wodoru. Firma chce, aby produkcja wodoru była stopniowo coraz bardziej zrównoważona. Od 2020 roku zwiększyła inwestycje w mobilność opartą na wodorze.

Toyota

Japoński koncern jest liderem, jeśli chodzi o samochody na wodór. Jako pierwszy producent samochodów wprowadził do produkcji samochód wodorowy, Toyota Mirai, w 2014 roku. Do tej pory sprzedano ich nieco ponad dziesięć tysięcy, a niedawno wprowadzono na rynek drugą generację tego modelu. Toyota wiąże wielkie nadzieje z gospodarką wodorową. W 2021 r. rozpoczęła budowę Woven City u podnóża góry Fuji, najwyższej góry Japonii. Jest to małe miasto, które w całości będzie napędzane wodorem i będzie swego rodzaju poligonem doświadczalnym.

Hyundai

Producentem samochodów, który również intensywnie pracuje nad wodorem, jest koreańska firma Hyundai. Firma chce wprowadzić wodorową wersję wszystkich swoich modeli począwszy od 2028 roku. Aby było to możliwe, inwestuje miliardy w rozwój i komercjalizację technologii wodorowej.

Inwestowanie w mniejsze spółki wodorowe

Innym podejściem jest inwestowanie w mniejsze spółki, które koncentrują się wyłącznie na rozwoju wodoru jako ważnego elementu transformacji energetycznej. Wiąże się to z większym ryzykiem. Jeżeli rozwój technologii wodorowych będzie przebiegał wolniej niż oczekiwano, tego typu mniejsze spółki ucierpią bardziej. Mniej stabilny jest także rozwój cen. W ostatnich latach różne akcje mniejszych firm odnotowały gwałtowny wzrost cen w związku z rosnącym zainteresowaniem wodorem. Potem jednak cena znów spadała. Wymieniamy kilka przykładów takich mniejszych firm.

Powercell Sweden

Ta szwedzka firma wywodzi się z Volvo. Posiada opatentowaną technologię ogniw paliwowych, dzięki której znajduje się w czołówce rozwoju technologicznego. Firma spodziewa się, że jej działalność nabierze tempa dzięki dużemu zainteresowaniu wodorem. W 2020 roku roczny obrót Powercell Sweden wyniósł ponad 10 milionów euro w przeliczeniu na euro.

Ballard Power

Ballard Power jest producentem ogniw paliwowych do różnych zastosowań - od autobusów po statki. Firma została założona w 1979 roku, a od 1993 roku jest notowana na giełdzie. W 2020 roku firma osiągnęła sprzedaż w wysokości prawie 104 mln USD i poniosła straty w wysokości ponad 51 mln USD.

Nel ASA

Norweska firma Nel ASA posiada kilka technologii umożliwiających przejście na gospodarkę wodorową. Dostarcza urządzenia do elektrolizy, czyli rozszczepiania wody na wodór i tlen, a także urządzenia do magazynowania i tankowania wodoru. Firma jest notowana na giełdzie w Oslo.

Plug Power

Ta amerykańska firma oferuje kompletne rozwiązania wodorowe głównie dla dużych klientów biznesowych. Klientami Plug Power są na przykład Amazon, BMW i Boeing. Może dostarczyć kompletną flotę pojazdów napędzanych wodorem, ale także awaryjne zasilanie centrów danych oparte na wodorze. Spółka weszła na giełdę w Nowym Jorku w 1999 roku.

FuelCell Energy

FuelCell Energy koncentruje się na dużych zakładach produkujących energię elektryczną z wodoru za pomocą ogniw paliwowych. Jej klientami są dostawcy energii, uniwersytety, gminy i inne agencje rządowe. Oprócz zakładu w Stanach Zjednoczonych, FuelCell Energy posiada także zakład w Niemczech. Firma jest notowana na nowojorskiej giełdzie NASDAQ.

Inwestowanie w wodór za pomocą funduszy ETF

Oprócz inwestowania w pojedyncze akcje, można również inwestować w koszyk akcji wodorowych za pośrednictwem funduszy ETF (Exchange Traded Funds). W ten sposób inwestuje się za jednym zamachem w dużą liczbę spółek, które reagują na rozwój technologii wodorowych. Przykładem funduszu ETF z akcjami wodorowymi jest L&G Hydrogen Economy (IE00BMYDM794). Aby inwestować w fundusze ETF, należy skorzystać z usług brokera, który złoży zlecenie. Oferujemy szeroką gamę funduszy ETF dostępnych na dziewiętnastu głównych giełdach. Oferujemy nawet 200 funduszy ETF, w które można inwestować bez opłat transakcyjnych.

Inwestowanie za pośrednictwem DEGIRO

Chcemy, aby inwestowanie było dostępne dla każdego. Mamy prostą, zryczałtowaną strukturę cenową i oferujemy nawet inwestowanie w akcje amerykańskie bez prowizji! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej opłatom.

Pomagamy rozłożyć ryzyko, oferując dostęp do jednego z największych światów i giełd. Można wpływać na ryzyko, budując dobrze zdywersyfikowany portfel i rozkładając swoje inwestycje na różne rodzaje, regiony i sektory. Przegląd oferowanych przez nas produktów i giełd znajduje się na stronie Rynki.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie mają na celu doradztwa ani rekomendowania inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) swojej inwestycji. Radzimy inwestować tylko w takie instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Źródła: Shell, EIA, OCI, Nikkei

Cofnij

Wstęp do inwestowania w 10 lekcjach

Akademia Inwestorów academy

Zacznij inwestować już dziś

Otwarcie konta za darmo invest
backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.