Podsumowanie inflacji i inwestycje w trakcie jej wzrostu

Co warto wiedzieć o inflacji

Ostatnio często mozna usłyszeć słowo "inflacja" i odczuć jej skutki. Może się okazać, że płacą Państwo więcej za codzienne wydatki, takie jak benzyna, artykuły spożywcze, a może nawet czynsz. W strefie euro w styczniu 2022 r. inflacja wyniosła 5,1%, podczas gdy w styczniu 2021 r. było to zaledwie 0,9%. Inflację odczuwają także inne części świata. W USA w styczniu 2022 r. inflacja wzrosła do 7,5%, co stanowi największy 12-miesięczny wzrost od 1982 r.

Ale co inflacja oznacza dla inwestora? I co to właściwie jest?

Inwestowanie w czasach wysokiej inflacji

Jeśli w czasie wysokiej inflacji zostawią Państwo swoje pieniądze pod materacem lub w banku, ich wartość spadnie. Inflacja może mieć również wpływ na inwestycje, w zależności od ich rodzaju. Przykładem mogą być obligacje. W zależności od rodzaju obligacji można otrzymywać regularne płatności kuponowe w wysokości 5 euro, które będą niezmienne aż do terminu wykupu. Jednak gdy w grę wchodzi inflacja, kupon o wartości 5 euro, który Państwo otrzymywali, jest teraz wart mniej niż wcześniej. To samo dotyczy kwoty głównej. W dniu wykupu będzie ona również warta mniej niż przed inflacją. Niektóre obligacje są powiązane z inflacją, co może pomóc w ochronie inwestorów przed inflacją.

Inwestowanie w akcje może pomóc w ochronie przed inflacją. Jednak w niektórych przypadkach bardziej niż w innych. Na przykład, spółki o silnej pozycji cenowej mogą osiągać lepsze wyniki w warunkach wysokiej inflacji. Spółki o silnej pozycji cenowej mogą łatwo podnosić ceny w przypadku wzrostu kosztów produkcji bez negatywnego wpływu na marże zysku.

Z historycznego punktu widzenia niektóre klasy aktywów radziły sobie lepiej w czasach inflacji niż inne. Na przykład towary zazwyczaj drożeją, gdy rośnie inflacja. Podobnie jest z nieruchomościami. Inflacja i ceny domów w długim okresie mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku.

Inwestując w czasach wysokiej inflacji, nie wolno przesadnie reagować. To, że inflacja jest wysoka teraz, nie oznacza, że będzie trwała wiecznie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej należy rozważyć swój plan inwestycyjny, aby upewnić się, że jest on zgodny z celami i tolerancją ryzyka.

Czym jest inflacja?

Wszyscy znamy słowo "inflacja", ale możemy nie wiedzieć, co ono właściwie oznacza. Najprościej rzecz ujmując, inflacja to wzrost cen w czasie. Na przykład British Beer & Pub Association podaje, że średni koszt kufla piwa w 2000 r. wynosił 1,90 funta, a w 2020 r. w Wielkiej Brytanii - 3,59 funta. To właśnie jest inflacja. Inflacja powoduje spadek siły nabywczej, co oznacza, że do zakupu tych samych towarów i usług potrzeba więcej jednostek waluty niż w poprzednich okresach.

Jak mierzy się inflację?

Inflacja jest mierzona w różny sposób na całym świecie i stosuje się wiele mierników. Na przykład w strefie euro główną miarą inflacji jest Zharmonizowany Indeks Cen Konsumpcyjnych (Harmonised Index of Consumer Prices- HIPC). Jest on obliczany na podstawie "koszyka zakupów" zawierającego towary i usługi, takie jak żywność, ubrania, bilety kolejowe, czynsz za mieszkanie i inne. Metryka ta jest "zharmonizowana", ponieważ obejmuje wszystkie kraje strefy euro. Ale dotyczy to tylko strefy euro. Na przykład w USA do pomiaru inflacji używa się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), a w Wielkiej Brytanii mierzy się ją za pomocą własnej wersji CPI.

Co powoduje inflację

Przyczyny inflacji można ogólnie podzielić na dwie kategorie: inflację kosztową (cost-push) i inflację popytową (demand-pull).

  • Inflacja popytowa: Jest ona spowodowana silnym wzrostem popytu na dany produkt lub usługę, co powoduje wzrost cen. Inflacja popytowa może być spowodowana np. ogólnym wzrostem gospodarczym, rosnącą stopą inflacji i innowacjami technologicznymi.
  • Inflacja kosztowa (cost-push): Występuje wtedy, gdy ceny wzrastają w wyniku wzrostu cen materiałów i wynagrodzeń. W takim przypadku popyt zwykle pozostaje bez zmian, ale ponieważ wzrosły koszty produkcji, zmniejsza się podaż. Dodatkowe koszty są przenoszone na konsumentów w postaci wyższych cen wyrobów gotowych. Niektóre z głównych przyczyn inflacji kosztowej to wzrost kosztów pracy, wzrost podatków i niedobór surowców.

Inwestowanie z DEGIRO

Chcemy, aby inwestowanie było dostępne dla każdego, oferując niewiarygodnie niskie opłaty. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Opłaty.

Oprócz niskich opłat, oferujemy dostęp do jednego z największych w świecie produktów i giełd. Dzięki temu możecie Państwo wpływać na swoje ryzyko, budując dobrze zdywersyfikowany portfel i rozkładając swoje inwestycje na różne rodzaje, regiony i sektory. Przegląd oferowanych przez nas produktów i giełd można znaleźć na stronie Rynki.

Otwarcie konta

Informacje zawarte w tym artykule nie zostały napisane w celach doradczych, ani też nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od momentu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Źródła: Reuters, British Beer & Pub Association, Pimco, Seeking Alpha, Investopedia

Cofnij

Wstęp do inwestowania w 10 lekcjach

Akademia Inwestorów academy

Zacznij inwestować już dziś

Otwarcie konta za darmo invest
backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.