Przegląd inwestycji ESG i ich wydajność

ESG w przybliżeniu

Uwzględnianie kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych zyskało w ostatnich latach na popularności. Niektóre badania sugerują, że spółki o wysokich wynikach ESG osiągają lepsze wyniki i ponoszą mniejsze ryzyko, co jest szczególnie istotne w tych burzliwych i bezprecedensowych czasach.

Zanim jednak zbytnio zagłębimy się w ten temat, najpierw przedstawimy kilka podstawowych informacji o tym, czym jest ESG. Następnie omówimy rozwój tej strategii inwestycyjnej, jej wyniki i sposoby, w jakie można ją wdrożyć.

Co to jest ESG?

ESG to strategia inwestycyjna, która przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych uwzględnia obok czynników finansowych także czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem. Wchodzi ona w zakres 'zrównoważonego inwestowania'. Termin ESG został ukuty i spopularyzowany w 2005 roku po opublikowaniu przez UN Global Compact raportu zawierającego zalecenia dotyczące sposobu uwzględniania kwestii ESG na rynkach kapitałowych. Od tego czasu ESG stało się powszechnym żargonem finansowym i jest coraz częściej stosowane w strategiach inwestycyjnych. Poniżej znajduje się zestawienie czynników związanych z wpływem firmy na środowisko i społeczeństwo oraz sposobem zarządzania firmą:

  • Środowisko (E): zmiany klimatyczne, emisja gazów cieplarnianych, praktyki recyklingowe, zużycie wody, wykorzystanie energii odnawialnej, pozyskiwanie surowców itp.
  • Społeczne (S): zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, uczciwe płace, szkolenia i rozwój pracowników, etyczne zaopatrzenie łańcucha dostaw, prywatność i bezpieczeństwo danych itp.
  • Ład korporacyjny (G): różnorodność w zarządzie, wynagrodzenia kadry kierowniczej, etyka biznesu, przejrzystość, wkład w politykę itp.

Agencje ratingowe oceniają praktyki ESG stosowane przez spółki i przyznają im punkty. Metodologia i punktacja mogą się różnić w zależności od agencji. Na przykład największy na świecie dostawca indeksów, MSCI, ma system ratingowy, w którym ocenia spółki w skali od 'AAA do CCC', a na podstawie oceny spółki jest ona klasyfikowana jako 'opóźniona', 'przeciętna' lub 'wiodąca'.

Wzrost inwestycji ESG

Włączanie ESG do strategii inwestycyjnych rozwija się z impetem. MSCI wymienił trzy główne powody wzrostu inwestycji ESG:

  • Nowe wyzwania: Takie problemy, jak na przykład podnoszenie się poziomu mórz czy wyciek danych osobowych, są w dzisiejszych czasach bardziej powszechne i stwarzają nowe zagrożenia dla inwestorów. Dlatego inwestor może oceniać strategie inwestycyjne w zależności od tych nowych zagrożeń.
  • Nowi inwestorzy: Pojawiło się nowe pokolenie inwestorów, którzy w swoich inwestycjach kierują się nie tylko wynikiem końcowym. Rośnie zainteresowanie strategiami, które są zgodne ze standardami ESG.
  • Dostępność danych i analiz: Dostępnych jest więcej badań i danych od spółek dotyczących ESG, które inwestorzy mogą wykorzystać przy podejmowaniu decyzji.

W 2019 roku UBS opublikował badania, które objęły ponad 600 właścicieli aktywów z 46 krajów, którzy łącznie odpowiadali za aktywa o wartości ponad 19 bln euro. Spośród nich jedna trzecia była już sygnatariuszami karty Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania ONZ, czyli zestawu sześciu zasad, które stanowią globalny standard odpowiedzialnego inwestowania. Spośród pozostałych dwóch trzecich, 68% stwierdziło, że stosuje standardy ESG, a 25% - że planuje ich stosowanie.

Niektóre wiodące firmy zarządzające inwestycjami nawet koncentrują swoje strategie inwestycyjne wokół ESG. Na przykład BlackRock, największa na świecie firma zarządzająca aktywami, ogłosiła w styczniu 2020 roku, że będzie zmieniać swoją strategię w kierunku inwestycji związanych ze zmianami klimatycznymi.

Oprócz wzrostu integracji ESG w strategiach inwestycyjnych, staje się ona również coraz bardziej istotna w przypadku ratingów kredytowych. Moody's, jedna z trzech największych agencji ratingowych, stwierdziła w kwietniu 2020 r., że aspekty ESG będą miały coraz większe znaczenie w ocenie jakości kredytowej emitentów.

Inwestowanie zgodne z zasadami ESG a wyniki

Od dawna toczy się dyskusja na temat tego, czy spółki o wyższych wynikach ESG osiągają lepsze wyniki, czy też nie. Choć niektórzy twierdzą, że stosowanie praktyk ESG może zaszkodzić ogólnym wynikom i negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, rośnie liczba badań, które sugerują, że tak nie jest.

Na przykład badanie przeprowadzone przez MSCI w 2017 r. wykazało, że spółki o wyższych ocenach ESG były związane z wyższą rentownością, niższym ryzykiem ogona i niższym ryzykiem systematycznym. W 2019 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował raport, w którym zasugerował, że gdy inwestorzy tworzą portfele inwestycyjne, w których priorytetem są wartości ESG, zwroty niekoniecznie są poświęcane. Raport nie wykazał jednak, że zrównoważeni inwestorzy osiągają lepsze wyniki niż zwykli inwestorzy.

Niedawno, w lutym 2020 roku, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował raport na temat trendów, ryzyka i podatności na zagrożenia, w którym poruszono ten temat. W raporcie stwierdzono, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło przyspieszenie w uwzględnianiu kwestii zrównoważonego rozwoju w strategiach i decyzjach inwestycyjnych. Przeanalizowano również wyniki indeksu EURO STOXX ESG Leaders 50 w porównaniu z odpowiadającym mu indeksem benchmarkowym EURO STOXX 50. W dwuletnim przedziale czasowym od 2017 do 2019 r. indeks EURO STOXX ESG Leaders 50 osiągnął lepsze wyniki. ESMA stwierdziła jednak również, że brak standaryzacji danych ESG i sprawozdawczości może prowadzić do niepewności w zakresie pomiaru wpływu ESG, greenwashingu i ryzyka utraty reputacji.

Jeśli przyjrzymy się wynikom obu indeksów od początku roku, zauważymy, że w styczniu i lutym 2020 r. były one do siebie bardzo zbliżone. Różnica między nimi zaczęła się powiększać około marca 2020 r., kiedy to indeks EURO STOXX ESG Leaders 50 osiągnął lepsze wyniki niż jego odpowiednik.

Wykres porównujący wyniki spółek EURO STOXX 50 i EURO STOXX ESG Leaders 50 w czasie pandemii

W marcu 2020 r. agencja Bloomberg podała, że 59% amerykańskich funduszy ETF ESG osiągnęło w pierwszym kwartale lepsze wyniki od indeksu S&P 500, a 60% europejskich funduszy ETF ESG pokonało indeks MSCI Europe. Jednocześnie jednak odnotowano, że sześć z dziesięciu największych amerykańskich funduszy inwestycyjnych skoncentrowanych na ESG uzyskało w tym samym okresie gorsze wyniki niż indeks S&P 500. Dlatego też należy zauważyć, że inwestycje ESG nie osiągają lepszych wyników niż wszystkie inne. Ponadto, wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów.

Wdrażanie strategii ESG

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani wdrożeniem strategii ESG do swojego portfela, można to zrobić na wiele sposobów. Jeśli chodzi o poszczególne akcje, stosunkowo łatwo jest znaleźć w Internecie informacje na temat zaangażowania i wyników spółki w zakresie ESG.

Rośnie też liczba funduszy inwestycyjnych i ETF-ów, które skupiają wyłącznie spółki spełniające określone standardy ESG. Informacje o składzie funduszu można znaleźć na stronie internetowej emitent.

DEGIRO oferuje szereg funduszy inwestycyjnych ESG i ETF na naszej platformie. Mamy również dostęp do ponad pięćdziesięciu giełd w trzydziestu krajach, co umożliwia stworzenie dobrze zdywersyfikowanego portfela przy niskich opłatach.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie zostały napisane w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od momentu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Źródła: Bloomberg, Reuters, UBS, MSCI, Motley Fool, Investopedia, BlackRock, ESMA, IMF, Morgan Stanley

Cofnij

Wstęp do inwestowania w 10 lekcjach

Akademia Inwestorów academy

Zacznij inwestować już dziś

Otwarcie konta za darmo invest
backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.