Informacje o inwestowaniu w arystokratów dywidendowych z indeksu S&P 500

S&P 500 arystokraci dywidend

Skutki pandemii wirusa COVID-19 mają negatywny wpływ na wiele spółek na całym świecie, dlatego niektóre z nich już obniżyły lub obniżą w tym roku dywidendę. Spółki zazwyczaj zmniejszają dywidendę w celu ochrony kapitału, co może być konieczne zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. W indeksie S&P 500 12 spółek obniżyło lub zmniejszyło wypłaty dywidendy na dzień 30 marca 2020 roku. Podczas gdy niektóre z nich obniżyły dywidendy, grupa spółek z indeksu S&P 500, zwanych arystokratami dywidendowymi, powinna zwiększyć wypłaty, tak jak to miało miejsce przez co najmniej 25 ostatnich lat z rzędu.

Dywidendowi arystokraci

W 2005 r. spółka macierzysta indeksu S&P 500, S&P Dow Jones Indices, stworzyła indeks śledzący podmioty wchodzące w skład indeksu S&P 500, które zwiększały wypłaty dywidend przez 25 kolejnych lat. Indeks ten nosi nazwę S&P 500 Dividend Aristocrats (Arystokraci Dywidendowi) i dlatego spółki wchodzące w skład tego benchmarku są określane mianem arystokratów dywidendowych. Według stanu na dzień 3 kwietnia 2020 r. w skład indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats Index wchodzi 66 spółek.

Kryterie arystokratów dywidendowych

Indeks S&P Dow Jones Indices określił pewne kryteria, które muszą być spełnione, aby spółka mogła zostać uznana za arystokratę dywidendowego i włączona do odpowiedniego indeksu. Są to następujące cztery wymogi:

  • Być uczestnikiem w indeksie S&P 500
  • Zwiększyć łączną kwotę dywidendy na akcję przez co najmniej 25 kolejnych lat
  • Kapitalizacja rynkowa skorygowana o liczbę akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej 3 mld USD
  • Średnia dzienna wartość akcji w obrocie wynosiła co najmniej 5 mln USD w ciągu trzech miesięcy przed datą odniesienia dla rebalansu

Wiodący arystokraci dywidendowi w DEGIRO

Spośród spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats, pięć najlepiej notowanych przez DEGIRO to:

The most traded dividend aristocrats via DEGIRO are Coca-Cola, ExxonMobil, AT&T, 3M and Johnson & Johnson.
1

Spółka Coca-Cola

Arystokratą w dziedzinie dywidend jest spółka, dobrze Państwu znana - Coca-Cola. Jest ona największą firmą produkującą napoje bezalkoholowe i posiada ponad 500 marek w 200 krajach i terytoriach. Niektóre z jej dobrze znanych marek to Sprite, Schweppes i Costa. Coca-Cola jest uznaną spółką dywidendową, ponieważ zwiększała dywidendę przez 58 lat z rzędu.

Coca-Cola opublikowała wyniki za I kwartał 2020 r. w kwietniu i odnotowała spadek przychodów o 1% w porównaniu z tym samym kwartałem w ujęciu rok do roku. Choć może się to nie wydawać zbyt złe, biorąc pod uwagę wpływ COVID-19, spółka spodziewa się, że bardziej znaczący wpływ na przychody będzie widoczny w drugim kwartale. Kanały 'poza domem', takie jak restauracje i bary, stanowią około połowy przychodów firmy w normalnych warunkach. W kwietniu Coca-Cola ogłosiła, że odnotowała globalny spadek sprzedaży o ok. 25%, z czego większość pochodziła z kanałów pozadomowych. Coca-Cola jest jednak optymistycznie nastawiona do drugiej połowy 2020 r.

2

ExxonMobil

Drugim arstokratą dywidendowym będącym najczęstszym przedmiotem obrotu jest ExxonMobil. ExxonMobil to gigant w dziedzinie produkcji energii i chemikaliów, będący jedną z największych firm naftowych na świecie. Firma działa pod czterema markami: Esso, Exxon, Mobil i ExxonMobil Chemical.

Podobnie jak Coca-Cola, ExxonMobil ma długą historię wypłaty dywidendy, zwiększając jej wysokość przez ostatnie 37 lat. Chociaż ExxonMobil zapowiedział, że w 2020 r. ograniczy wydatki kapitałowe o 30% w związku ze spadkiem cen ropy naftowej i popytu na nią w wyniku epidemii koronawirusa, dyrektor generalny Darren Woods powiedział, że firma jest zdecydowana utrzymać swoją dywidendę.

3

AT&T Inc.

Na trzecim miejscu znajduje się AT&T, największa na świecie firma telekomunikacyjna pod względem przychodów. Działa w czterech segmentach biznesowych: AT&T Communications, WarnerMedia, AT&T Latin America i Xandr. Nawet w obliczu niepewności związanej z koronawirusem firma AT&T oświadczyła, że jest przywiązana do kwestii dywidendy i zwiększa ją od 35 lat.

Podobnie jak większość firm, AT&T musiała wprowadzić zmiany w odpowiedzi na skutki koronawirusa. Na przykład, firma anulowała plan przyspieszonego wykupu akcji o wartości 4 mld USD i dostosowała alokację kapitału. AT&T twierdzi, że dzięki temu będzie w stanie kontynuować inwestycje w rozwijające się obszary, takie jak 5G, łącza szerokopasmowe i nadchodząca platforma streamingowa HBO Max.

4

3M Company

Czwartą spółką na naszej liście jest 3M. Spółka ta ma długą historię dywidendową, ponieważ zwiększała wypłaty przez 62 lata z rzędu. 3M wytwarza produkty przemysłowe, bezpieczeństwa i konsumenckie. Produkuje wszystko, od taśm klejących po narzędzia dentystyczne. Niektóre z jej marek to Post-it, Scotch i Command.

W I kwartale 2020 r. sprzedaż 3M wzrosła o 2,8% rok do roku. Jest to częściowo związane ze wzrostem popytu na produkty bezpieczeństwa osobistego w tym okresie. Do tej pory firma 3M odgrywała kluczową rolę w produkcji materiałów i sprzętu niezbędnego do zwalczania wirusa COVID-19, w tym półmasek i masek N95. Biorąc pod uwagę różnorodność działalności i produktów firmy 3M, wpływ finansowy wirusa COVID-19 w różnym stopniu dotyczył różnych części jej oferty.

5

Johnson & Johnson

Ostatnią, ale nie mniej ważną spółką jest Johnson & Johnson, która zwiększała wypłaty dywidendy przez 58 lat z rzędu. Firma produkuje urządzenia medyczne, wyroby farmaceutyczne i konsumpcyjne. Pod jej parasolem znajdują się takie marki, jak Neutrogena, Tylenol i Listerine.

Podobnie jak 3M, Johnson & Johnson również odnotował pozytywny wzrost sprzedaży w pierwszym kwartale - o 3,3% rok do roku. Do zwiększenia sprzedaży przyczyniły się w szczególności działy Pharmaceutical i Consumer Healthcare. Wraz z wieloma innymi firmami Johnson & Johnson podejmuje wysiłki na rzecz walki z koronawirusem. Pod koniec marca 2020 r. firma ogłosiła, że wspólnie z Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) opracowała wiodącego kandydata na szczepionkę przeciwko COVID-19. Jeśli badania na ludziach przebiegną zgodnie z planem we wrześniu 2020 roku, firma Johnson & Johnson planuje wyprodukować od 600 do 900 milionów dawek szczepionki do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

Inwestowanie z DEGIRO

Czy inwestowanie w akcje dywidendowe jest częścią Państwa strategii inwestycyjnej? Czy są Państwo zainteresowani inwestycją w arystokratę dywidendowego? Na platformie dostępna jest również pewna liczba funduszy ETF, które śledzą arystokratów dywidendowych. Opłata za inwestowanie w te ETF-y wynosi 2,00 EUR Więcej informacji o naszych opłatach można znaleźć tutaj.

Jeśli posiadają Państwo produkt, który wypłaca dywidendę, a DEGIRO jest o tym informowane, jest ona widoczna w Państwa portfelu w sekcji 'Nadchodzące dywidendy'. Po wypłacie dywidendy wpis zostanie usunięty z tej sekcji i wpłacony na konto. Informacje na ten temat można znaleźć na wyciągu z rachunku w zakładce 'Aktywność'. Po wypłaceniu dywidendy można ją wypłacić, ponownie zainwestować lub pozostawić na platformie. Należy pamiętać, że nie oferujemy automatycznej reinwestycji dywidendy.

Arystokraci dywidendowi mają historię wypłacania i zwiększania dywidend, ale wypłata dywidendy nie jest gwarantowana. Spółki mogą podjąć decyzję o zawieszeniu, zmniejszeniu lub zaprzestaniu wypłaty dywidendy.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie są napisane w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od czasu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Źródła: Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, Investopedia, Motley Fool, Coca-Cola, Forbes, AT&T, 3M, Johnson & Johnson, ExxonMobil

Cofnij

Wstęp do inwestowania w 10 lekcjach

Akademia Inwestorów academy

Zacznij inwestować już dziś

Otwórz darmowe konto invest
backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Rejestracja konta

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 90 międzynarodowych nagród.