Wzrastające stopy procentowe i co to oznacza dla inwestorów

Co oznaczają rosnące stopy procentowe?

Ostatnio można było zaobserwować, że inflacja jest najwyższa od dłuższego czasu. W związku z tym wzrosły również stopy procentowe. W poprzednim artykule na blogu omawialiśmy rosnącą inflację i jej znaczenie dla inwestycji. Dlatego teraz warto przyjrzeć się bliżej rosnącym stopom procentowym.

Nowi inwestorzy na mapie

Nie można mówić o stopach procentowych, nie wspominając o inflacji. Mówiąc najprościej, inflacja to wzrost cen w czasie. Obecnie mamy do czynienia z okresem inflacji. Oczekuje się, że w strefie euro inflacja w marcu wyniesie 7,5%, co jest najwyższym poziomem od czasu, gdy w 1997 r. rozpoczęto gromadzenie danych. Dla porównania, banki centralne na całym świecie, w tym Europejski Bank Centralny (EBC) w Europie, System Rezerwy Federalnej (Fed) w USA i Bank Anglii (BoE) w Wielkiej Brytanii, stawiają sobie za cel utrzymanie inflacji na poziomie około 2%.

Inflacja jest obecnie wysoka z kilku powodów. Jednym z nich są zakłócenia w łańcuchu dostaw wynikające z dużego popytu na towary po ponownym otwarciu gospodarki w 2021 roku. Ponadto zdrożała ropa naftowa i gaz ziemny. A gdy rosną ceny energii, rosną też ceny towarów i usług w wielu sektorach. Według EBC, wzrost cen energii stanowił ponad połowę inflacji w styczniu, a wojna na Ukrainie również wpływa na ceny energii.

Podczas kryzysu korony wiele banków centralnych obniżyło stopy procentowe, aby wspomóc gospodarkę. Ponieważ jednak gospodarka ożywiła się, a inflacja wzrosła, niektóre banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe. Zarówno Fed, jak i BoE podniosły stopy procentowe w marcu i zapowiedziały kolejne podwyżki w tym roku.

EBC nie podnosił stóp procentowych od 2011 r., ale zapowiedział, że poczeka z tym co najmniej do ostatnich miesięcy roku.

Czym są stopy procentowe?

W skrócie, stopa procentowa to kwota, jaką trzeba zapłacić za pożyczenie pieniędzy. Naliczana kwota jest procentem całkowitej pożyczonej kwoty, co oznacza, że im wyższa jest stopa procentowa, tym więcej zapłacimy za pożyczenie pieniędzy. Z drugiej strony, jeśli oszczędzają Państwo pieniądze, stopa procentowa mówi, ile otrzymasz jako procent swoich oszczędności.

Kiedy słyszy się w wiadomościach 'stopa procentowa', to prawdopodobnie w odniesieniu do stopy procentowej, po której banki mogą pożyczać pieniądze od banków centralnych. W Europie jest to stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a w Wielkiej Brytanii - stopa bankowa. Istnieje jednak wiele innych rodzajów stóp procentowych. Na przykład stopa Euribor (Euro Interbank Offered Rate) to średnia stopa procentowa, według której wiele banków europejskich pożycza sobie nawzajem środki finansowe z pięcioma terminami zapadalności, od jednego tygodnia do 12 miesięcy. Istnieją również średnie stopy overnight, według których banki udzielają sobie nawzajem pożyczek. W Europie stopa ta nosi nazwę Eonia (Euro Overnight Index Average), a w Wielkiej Brytanii - Libor (London Interbank Offered Rate).

Dlaczego banki centralne podnoszą stopy procentowe?

Banki centralne stosują stopy procentowe jako element polityki pieniężnej, a jednym z głównych powodów ich podnoszenia jest walka z inflacją. Inflacja i stopy procentowe mają tendencję do poruszania się w tym samym kierunku, więc gdy rośnie inflacja, rosną też stopy procentowe i odwrotnie. Banki centralne nie mają kontroli nad inflacją, ale obniżanie lub podwyższanie stóp procentowych może pośrednio wpływać na inflację.

  • Obniżenie stopy procentowej

    Gdy banki centralne obniżają stopy procentowe, mają na celu stymulowanie gospodarki. Gdy koszty zaciągania kredytów są niskie, ludzie i przedsiębiorstwa mają tendencję do zaciągania kredytów i wydawania więcej, a mniej chętnie odkładają pieniądze na koncie oszczędnościowym. Z kolei popyt wzrasta, a wraz z nim ceny, co powoduje wzrost inflacji.

  • Podwyższanie stop procentowych

    Gdy banki centralne podnoszą stopy procentowe, ich celem jest spowolnienie gospodarki. Gdy pożyczanie pieniędzy kosztuje więcej, ludzie mniej wydają, a więc spada popyt. W rezultacie ceny rosną mniej gwałtownie, a inflacja maleje.

Jak stopy procentowe wpływają na rynki?

Chociaż stopy procentowe rosną, nie oznacza to, że należy zmienić plan inwestycyjny. Ważne jest, aby myśleć długoterminowo i utrzymywać dobrze zdywersyfikowane portfolio. Zawsze jednak dobrze jest być przygotowanym i znać niektóre potencjalne skutki wzrostu stóp procentowych na rynkach finansowych.

Rynek akcji

Nie ma wyraźnej zależności między stopami procentowymi a cenami akcji. Jednak wzrost stóp procentowych może mieć większy wpływ na niektóre akcje niż na inne. Gdy stopy procentowe rosną, a firmy pożyczają mniej pieniędzy, mogą nie rozwijać działalności w takim stopniu, jak wcześniej, gdy stopy procentowe były niższe, co może obniżyć rentowność. Gdy inwestorzy spodziewają się niższych zysków w przyszłości, może to skłonić ich do sprzedaży akcji danej spółki, powodując spadek cen akcji.

Niektóre sektory mogą osiągać lepsze wyniki niż inne w przypadku wzrostu stóp procentowych. Na przykład akcje spółek finansowych, takich jak banki, osiągają lepsze wyniki w przypadku wzrostu stóp procentowych, ponieważ uzyskują one więcej pieniędzy z udzielania pożyczek. Należy pamiętać, że wyniki spółek należących do tego samego sektora mogą się drastycznie różnić.

Rynek obligacji

Ogólnie rzecz biorąc, ceny obligacji i stopy procentowe poruszają się w przeciwnych kierunkach. Obligacje zazwyczaj otrzymują płatności kuponowe, które odzwierciedlają stopę procentową. Na przykład, kupujemy obligację rządową za 1 000 euro z terminem wykupu za pięć lat i kuponem w wysokości 3%. Tak więc przez pięć lat będziesz otrzymywać 30 euro rocznie z tytułu kuponu, a następnie 1000 euro z powrotem w terminie wykupu. Załóżmy jednak, że za sześć miesięcy stopy procentowe zostaną obniżone do 2%. W takim przypadku obligacja o oprocentowaniu 3% rocznie jest bardziej atrakcyjna niż nowe obligacje o oprocentowaniu 2%. Dlatego też inwestorzy mogą być skłonni zapłacić więcej niż wartość nominalną 1000 euro za obligację o oprocentowaniu 3%, aby uzyskać lepsze oprocentowanie, a obligacja będzie notowana z premią.

Z drugiej strony, jeśli stopa procentowa wzrośnie, obligacja będzie sprzedawana z dyskontem. W tym samym przykładzie kupiłeś obligację rządową za 1 000 euro z terminem wykupu za pięć lat i kuponem 3%. Ale za sześć miesięcy stopa procentowa wzrośnie do 4%. W takim przypadku starsze obligacje o oprocentowaniu 3% tracą na wartości, ponieważ nowe obligacje o oprocentowaniu 4% mają wyższy kupon.

Niektóre obligacje są mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych w zależności od rodzaju obligacji i emitenta. Na przykład obligacje skarbowe są zwykle bardziej wrażliwe na stopy procentowe niż obligacje korporacyjne. Obligacje o krótszych terminach wykupu są również mniej wrażliwe na stopy procentowe niż obligacje o dłuższych terminach wykupu.

Inwestowanie z DEGIRO

Chcemy, aby inwestowanie było dostępne dla każdego. Mamy prostą, zryczałtowaną strukturę cenową, a nawet oferujemy inwestowanie w akcje amerykańskie bez prowizji! Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie poświęconej opłatom.

APomagamy rozłożyć ryzyko, oferując dostęp do jednego z największych światów i giełd. Można wpływać na ryzyko, budując dobrze zdywersyfikowany portfel i rozkładając swoje inwestycje na różne rodzaje, regiony i sektory. Przegląd oferowanych przez nas produktów i giełd znajduje się na stronie Rynki.

Otwórz konto

Informacje zawarte w tym artykule nie są napisane w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Należy pamiętać, że od momentu powstania artykułu fakty mogły ulec zmianie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Można stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Źródła: ECB, IMF, Pimco, SEC, Forbes, BoE, Fed, Bloomberg, Reuters, Investopedia

Cofnij

Wstęp do inwestowania w 10 lekcjach

Akademia Inwestorów academy

Zacznij inwestować już dziś

Otwarcie konta za darmo invest
backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.