Czym są akcje?

Gdy firma potrzebuje zwiększyć płynność, może zaciągnąć kredyt w banku. Inną opcją jest emisja akcji. Możesz zainwestować swoje pieniądze w konkretną firmę, kupując te (akcje) udziały. Kiedy firma emituje nowe akcje, otrzymuje pieniądze, które zainwestowali inwestorzy. Nabywających akcje nazywa się akcjonariuszami. W zamian za inwestycje stają się oni współwłaścicielami tej firmy. Zyski i straty firmy często znajdują odzwierciedlenie w akcjach. Akcja jest w rzeczywistości niczym więcej niż (zbywalnym) dowodem posiadania części kapitału spółki.

akcja to mała część spółki, którą możesz posiadać

Co decyduje o cenie i wartości akcji?

Cena akcji jest ustalana w oparciu o ostatnią transakcję. Transakcja może mieć miejsce, gdy kupujący i sprzedający dojdą do porozumienia w kwestii ceny. Podobnie jak w przypadku wielu innych produktów, na cenę często wpływa równowaga między podażą a popytem. Oznacza to, że im więcej osób chce kupić akcje, tym wyższa będzie cena. Oczekiwania (zysku) przedsiębiorstwa często odgrywają w tym kluczową rolę. Czy prognozowany zysk jest wysoki? W takim wypadku popyt prawdopodobnie wzrośnie. Cena akcji może się różnić każdego dnia handlowego.

Teoretycznie zyski mają wpływ na wycenę spółki przez inwestorów, ale istnieją inne wskaźniki, które inwestorzy stosują do przewidywania ceny akcji. Pamiętaj, że nastroje, postawy i oczekiwania inwestorów wpływają ostatecznie na ceny akcji. Każdy inwestor, tak jak i ty, weźmie pod uwagę oczekiwane, przyszłe wyniki spółki. Na tej podstawie możesz określić wartość akcji i ustalić, czy bieżąca cena jest za wysoka, za niska, czy w sam raz. Aby uzyskać informacje na temat wyboru pierwszej akcji, sprawdź ten film.

Kiedy akcje przynoszą zysk?

Na akcjach można zarabiać na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez handel akcjami. Cena zmienia się w związku z wyżej wymienionymi: podażą i popytem. Jeśli sprzedajesz akcje za wyższą cenę niż kupiłeś oczywiście osiągasz zysk. Działa to również w drugą stronę. Jeśli sprzedasz swoją akcję za cenę niższą niż cena zakupu, stracisz pieniądze.

Drugim sposobem na odnotowanie zysku z akcji jest dywidenda. Firmy emitujące akcje mogą zdecydować się na podział zysku w formie dywidendy. Kiedy otrzymujesz dywidendy, mogą one mieć formę gotówki lub akcji. Jeżeli firma wypłaca dywidendę, decyduje o wartości procentowej, która zostanie wypłacona.

Gdzie kupować akcje

Po złożeniu zlecenia w DEGIRO na zakup lub sprzedaż akcji, zlecenie trafia na giełdę papierów wartościowych. Jest to miejsce, w którym akcje i inne produkty finansowe są przedmiotem obrotu. Tutaj wchodzą w życie podaż i popyt. To, czy twoje zlecenie zostanie wykonane, zależy od zleceń innych inwestorów obracających na giełdzie. Niektóre akcje mogą być oferowane na wielu giełdach. Na przykład Marks&Spencer można znaleźć zarówno na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE), jak i na Börse Frankfurt. Aby dowiedzieć się, jak kupić lub sprzedać akcje i dowiedzieć się więcej na temat obrotu akcjami online za pośrednictwem platformy DEGIRO, obejrzyj ten film.

inwestorzy wysługują się maklerami, by móc operować na giełdach

Typy akcji

Akcje i udziały są synonimami i mogą być używane zamiennie. Dwa główne rodzaje akcji to akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane.

Akcje zwykłe

Akcje zwykłe są powszechniejsze niż akcje uprzywilejowane z prostego powodu - większość akcji jest emitowana w tej formie. Duża różnica między akcjami zwykłymi a uprzywilejowanymi dotyczy prawa głosu. Zwykli akcjonariusze zazwyczaj otrzymują prawo głosu w sprawach spółki, takich jak wybór członków zarządu. Dlatego też akcjonariusze ci mają wpływ na zasady w firmie i zarządzanie nią. Zazwyczaj kupując jedną akcję, otrzymujesz jeden głos.

Akcje uprzywilejowane

W przeciwieństwie do akcji zwykłych akcjonariusze akcji uprzywilejowanych nie otrzymują prawa głosu. Jednak uprzywilejowane akcje nadal mają swoje zalety. Inwestorom akcji uprzywilejowanych zwykle gwarantuje się stałą dywidendę na wieczność, podobną do obligacji. Zwykłym akcjonariuszom można również wypłacać dywidendy, ale zazwyczaj są one zmienne i nigdy nie są gwarantowane. Ponadto uprzywilejowani akcjonariusze stają przed zwykłymi akcjonariuszami w celu umorzenia swoich akcji w przypadku likwidacji spółki. Dlatego mają większą szansę na odzyskanie przynajmniej części swoich pieniędzy niż zwykli akcjonariusze.

Czym jest fundusz akcyjny?

Możesz sam kupić akcje, ale możesz także kupić akcje za pośrednictwem funduszu. Jest to fundusz inwestycyjny, który inwestuje jednocześnie w kilka spółek. W ten sposób portfel jest automatycznie dywersyfikowany, a ryzyko inwestycji rozłożone. Ten film z naszej Akademii Inwestorów pomoże wyjaśnić więcej na temat rozkładania ryzyka. Dla ciebie, jako inwestora prywatnego, zaletą inwestowania w fundusz jest fakt, że zarządzający funduszem utrzymuje ten fundusz. Z drugiej strony wadą mogą być stosunkowo wysokie koszty, które płacisz za pracę wykonaną przez zarządzającego funduszem. Fundusze ETF są podobną alternatywą dla funduszy akcyjnych. Są to fundusze giełdowe podążające za indeksem, regionem lub sektorem. ETF są sprzedawane na rynku, podobnie jak akcje. Więcej informacji o ETF-ach znajdziesz tutaj.

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje

Nabywanie udziałów może być opłacalne, ale nie jest pozbawione ryzyka. Uważamy, że ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestowaniem. Na przykład w przypadku akcji ważne jest ryzyko zmiany ceny. Akcje, które kupujesz dzisiaj, jutro mogą być bezwartościowe. Oprócz ryzyka związanego z ceną zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że ​​firma zbankrutuje. Przed rozpoczęciem inwestowania należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Pomaga to określić, jakie ryzyko chcesz podjąć i które produkty najbardziej ci odpowiadają. Nie zaleca się również inwestowania pieniędzy, które mogą być ci potrzebne w krótkim okresie, ani zajmowania pozycji, które mogą powodować trudności finansowe. Nie wiesz w co inwestować? Ten film z naszej Akademii Inwestorów może ci pomóc!

Inwestowanie w akcje w różnych warunkach rynkowych

Na giełdę może wpływać kilka czynników, pierwszym z nich jest sytuacja gospodarcza. Zazwyczaj sytuacja gospodarcza i giełda są ze sobą powiązane. Kiedy gospodarka rozwija się, w konsekwencji giełda również osiąga dobre wyniki. Oto co możemy zaobserwować, kiedy giełda jest na wzrostowej koniunkturze:

  • Wzrost PKB: firmy produkują więcej, rosną i rozwijają się.
  • Nowa emisja akcji: firmy generują więcej kapitału i zwiększają swoją kapitalizację.
  • Wzrost wartości akcji: kiedy jest więcej kupujących niż sprzedających akcje, cena akcji wzrasta, generując więcej dochodu dla tych, w których się inwestuje.
  • Większe zaufanie: inwestorzy mają większe zaufanie do rynków i są bardziej skłonni do inwestowania.

Ale co się dzieje, gdy warunki rynkowe, z kolei, nie są korzystne? Jak wiemy, gospodarka jest cykliczna. Stagnacja i recesja mogą przeplatać się z fazami wzrostu. Mogą wystąpić następujące sytuacje:

  • Nieufność: gdy warunki rynkowe nie są korzystne, spada zaufanie inwestorów do rynków.
  • Spadek cen akcji: ceny akcji mogą spadać. Na przykład, jeśli wystąpi kryzys naftowy, akcje związane z ropą nieuchronnie zmniejszą swoją cenę. Może to doprowadzić do problemów z finansowaniem przedsiębiorstwa.
  • Kapitał zainwestowany w akcje: firmy (inwestycyjne) mogą wstrzymywać inwestycje w akcje, gdy widzą niewielki potencjał wzrostu i decydują się na trzymanie w zamian gotówki lub ekwiwalentów, co wywołuje dalszą tendencję spadkową cen.

Przewidywanie warunków rynkowych nie zawsze jest łatwe. Do analizy ruchów cen akcji można jednak wykorzystać analizę techniczną i analizę fundamentalną. Te rodzaje analiz mogą pomóc przewidzieć nowe wahania cen.

Inwestowanie w akcje: nasze wskazówki

  • Nie kupuj tylko jednego lub kilku udziałów. Rozłóż ryzyko, inwestując w różnego rodzaju firmy lub sektory.
  • Nie inwestuj pieniędzy, których możesz potrzebować w krótkim okresie. Przy zakupie akcji, pomyśl o długoterminowej perspektywie.
  • Wybierz firmy, od których chcesz świadomie kupować akcje. Zbadaj i poznaj firmę oraz rynek, na którym działa.

Fun Fact:

Pierwszy udział na świecie wyemitowała w Holandii holenderska spółka East India. Po pierwszej emisji w 1606 r. zebrano ponad 6 milionów florenów, co było ogromną sumą.

Informacje w tym artykule nie zostały tu zamieszczone w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe dopasowane do twojej wiedzy i doświadczenia.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.