Czym są kontrakty terminowe?

Kontrakty terminowe są znormalizowanymi umowami, które podobnie jak opcje zawierane są między dwiema stronami przy ustaleniu stałej ceny i daty wygaśnięcia. Jest to umowa na dostarczenie produktu bazowego w uzgodnionym czasie w przyszłości po ustalonej cenie, z czego wynika nazwa. Są rodzajem instrumentów pochodnych, ponieważ sam produkt bazowy nie jest własnością. Zamiast tego uzyskuje swoją wartość na podstawie ceny produktu bazowego. Może to być indeks, instrument finansowy lub towar.

Na jakiej zasadzie działają kontrakty terminowe?

Kontrakt terminowy to zbywalny kontrakt, który dotyczy zakupu (pozycja długa) lub sprzedaży (krótka) bazowego składnika aktywów. Dostarczenie nastąpi w przyszłości w uzgodnionym terminie i cenie. Kupujący i sprzedający mają odmienne oczekiwania co do tego, w jaki sposób zmaterializuje się wartość instrumentu bazowego. Nabywca osiągnie zysk brutto, gdy nastąpi wzrost wartości instrumentu bazowego w momencie zamknięcia i zrealizuje stratę brutto, gdy wartość instrumentu bazowego spadnie. Ponadto, jeśli zajmujesz długą pozycję w kontrakcie terminowym, zakładasz, że cena bazowa wzrośnie. Podobnie jak wiele innych instrumentów pochodnych, kontrakty charakteryzują się wielkością kontraktu, w którym każdy kontrakt ma ustaloną liczbę produktu bazowego jako wartość bazową.

Jak rozliczane są kontrakty?

Płatność za kontrakt futures jest dokonywana na koniec uzgodnionego okresu. Można tego dokonać poprzez fizyczną dostawę lub rozliczenie gotówkowe. Kontrakty futures na indeksy, takie jak kontrakty FTSE, są zwykle rozliczane w gotówce. W przypadku dostawy fizycznej określone towary są faktycznie dostarczane. Nie zdarza się to jednak często, ponieważ są one regularnie sprzedawane przed wygaśnięciem. Jednym z głównych powodów inwestowania w tego rodzaju produkt finansowy, jest osiągnięcie zysku dzięki wykorzystaniu różnic cen w bazowych papierach wartościowych. Dlatego rozliczenie gotówkowe jest bardziej powszechne niż dostawa fizyczna. Kupowanie i sprzedawanie odbywa się bez udziału środków pieniężnych. Uzgodnioną cenę należy zapłacić dopiero przy dostawie. Jednak broker będzie wymagał zaliczki z powodu dużego zobowiązania, które zostało podjęte.

Załóżmy, że indeks giełdowy wzrośnie. Ma 600 punktów, a ty rozważasz kontrakt futures o wielkości 200. Wartość tego kontraktu futures wyniesie 120 000 euro. Handlując kontraktami futures, nie płacisz całej kwoty w momencie zakupu, ale zazwyczaj płacisz początkowy depozyt zabezpieczający na zawarcie umowy. Powiedzmy, że stopa marży wynosi 15%. Możesz uzyskać ekspozycję 120 000 EUR na instrument bazowy, dokonując wpłaty w wysokości co najmniej 18 000 EUR jako depozytu zabezpieczającego na swoim koncie. Oznacza to, że możesz uzyskać dużą ekspozycję za niewielki początkowy depozyt zabezpieczający z kontraktem futures. Jeśli indeks spadnie, a marża spadnie poniżej 15%, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu z prośbą o zwiększenie go powyżej progu 15%.

W przeciwieństwie do opcji, kontrakty futures są rozliczane codziennie. Oznacza to, że jeśli kontrakt wzrośnie o 3 punkty na koniec dnia handlowego, otrzymasz 3-krotny mnożnik 200 €, za kwotę 600 €. Pamiętaj, że ponieważ wielkość kontraktu jest większa niż marża, możliwe jest również, że stracisz więcej niż depozyt.

Kontrakty terminowe i hedging

Kontrakty futures są powszechnym instrumentem pochodnym stosowanym w celu zabezpieczenia ryzyka. Firmy i inwestorzy wykorzystują je do maksymalnego zneutralizowania ryzyka. Odbywa się to poprzez usunięcie niepewności co do przyszłej ceny produktu lub produktu finansowego. Możesz używać krótkich i długich hedgingów. Z krótkim wchodzi się w krótką pozycję na kontrakcie. Zazwyczaj są inicjowane przez handlowców, którzy są właścicielami aktywów i martwią się spadkiem cen przed losami sprzedaży. Z drugiej strony, długi występuje, gdy ktoś wejdzie na długą pozycję. Na przykład, jeśli firma wie, że musi kupić konkretny przedmiot w danym terminie, a bieżąca cena spot jest wyższa niż cena w przyszłości, może zablokować niższą cenę. Eliminuje to niepewność związaną z przyszłą ceną produktu.

Koszty i marże związane z inwestowaniem w kontrakty terminowe

DEGIRO pobiera opłaty za przyłączenie, koszty transakcji i koszty rozliczeń w związku z obrotem kontraktami futures. Koszty te można znaleźć w przeglądzie kosztów. Koszty rozliczeniowe płacisz tylko w ostatecznym rozliczeniu po wygaśnięciu, a nie wcześniej.

Jak wcześniej wspomniano, broker wymaga zabezpieczenia podjętego zobowiązania. Ta zarezerwowana kwota nazywa się początkowym depozytem zabezpieczającym. Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko, kwota ta może być znacznie wyższa. DEGIRO stworzyło model ryzyka, który służy do ustalenia kwoty wymaganego zabezpieczenia. W przypadku, gdy cena aktywów bazowych różni się od oczekiwanych, często możesz wypełnić swój obowiązek z tą zastrzeżoną kwotą.

wytłumacznie jak wyliczyc wartość kontraktó terminowych i ile marży jest potrzebne

Jak inwestować w kontrakty terminowe za pośrednictwem DEGIRO?

W DEGIRO możesz handlować kontraktami futures na wielu powiązanych z nimi giełdach instrumentów pochodnych . Ze względu na stosunkowo wysokie ryzyko i złożoność nie są odpowiednie dla niedoświadczonych inwestorów. Dlatego z kontem DEGIRO nie można bezpośrednio handlować instrumentami pochodnymi. Będziesz potrzebował konta Active lub Trader, które będzie zawierało dodatkowe testy i warunki.

Handel instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty futures, może być bardzo opłacalny, ale wiąże się z dużym ryzykiem. Z drugiej strony możesz skorzystać z efektu dźwigni, który pozwala osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji. Z drugiej strony możesz stracić więcej pieniędzy niż początkowa stawka. Kontrakty terminowe to złożone produkty finansowe. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w zakresie ryzyka związanego z inwestowaniem. DEGIRO nie ułatwia rozliczania fizycznie dostarczonych umów. Informujemy klientów o zbliżającym się wygaśnięciu i prosimy o zamknięcie pozycji na czas. Jeśli tak się nie stanie, DEGIRO zamyka pozycję inwestora, aby na przykład uniknąć konieczności zakupu wielu baryłek ropy. Dlatego prosimy o zabezpieczenie. W niektórych wyjątkowych sytuacjach straty, których doświadcza inwestor, mogą być wyższe niż to zabezpieczenie. Jeśli nie masz wystarczającego zabezpieczenia zgodnie z naszym modelem ryzyka, możemy poprosić cię o wpłatę depozytu lub obniżenie ryzyka. Jeśli nie rozwiążesz deficytu na czas lub jeśli twoje ryzyko stanie się zbyt wysokie zgodnie z modelem, DEGIRO może interweniować. Zaleca się zaciąganie zobowiązań, które możesz spełnić za pieniądze, których nie potrzebujesz w krótkim okresie.

Informacje w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendować żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.