Czym są kontrakty terminowe i na jakiej zasadzie działają?

Kontrakty terminowe na indeksy są rodzajem instrumentów pochodnych, w ramach których zaangażowane strony podejmują zobowiązanie do zapłaty lub otrzymania wartości indeksu bazowego w określonym z góry terminie. Kontrakty futures na indeksy często są oparte na indeksach, takich jak NASDAQ 100, FTSE 100, EURO STOXX 50, AEX i S&P 500.

Ponieważ posiadanie indeksu nie jest możliwe, tego rodzaju kontrakty futures umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na wyniki indeksu zamiast posiadania wszystkich aktywów reprezentowanych w indeksie.

Nabywcy (długa pozycja) i sprzedający (krótka pozycja) kontraktów terminowych na indeksy, ogólnie mają przeciwne oczekiwania na temat ceny indeksu bazowego w dniu zapadalności. Kupujący osiągną zysk brutto, jeśli wartość indeksu wzrośnie w terminie zapadalności, a stratę brutto, jeśli spadnie. Z drugiej strony sprzedawca zrealizuje zysk brutto, jeśli wartość indeksu bazowego spadnie w terminie zapadalności, a stratę brutto, jeśli wzrośnie.

Na jakiej zasadzie działają kontrakty terminowe?

W przeciwieństwie do innych produktów finansowych, takich jak akcje, w przypadku kontraktów futures nie płacisz pełnej kwoty z góry ani nie posiadasz aktywów bazowych. Zamiast tego wpłacasz początkowy depozyt zabezpieczający, aby wejść w pozycję futures. Wymagana kwota depozytu stanowi procent wartości kontraktu. W DEGIRO możesz znaleźć kategorię ryzyka produktu obok jego nazwy, która reprezentuje ile depozytu należy wpłacić, aby wejść w kontrakt.

Aby znaleźć wartość kontraktu futures, należy pomnożyć cenę spot indeksu przez jego wielkość. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych na towary, na przykład gdy wielkość kontraktu reprezentuje pewną ilość towaru możliwego do dostarczenia, na przykład 1000 baryłek ropy, wielkość kontraktu terminowego na indeks jest ustalana przez mnożnik.

Na przykład, mnożnik dla kontraktu futures S&P 500 wynosi 250 USD za punkt indeksowy. Jeśli S&P 500 obracane jest na poziomie 3370, wówczas wartość kontraktu wynosiłaby 842 500 USD (250 x 3370 = 842 500 USD). Z drugiej strony kontrakty E-mini S&P 500 stanowią jedną piątą wartości w porównaniu ze zwykłym futures na indeks S&P 500. W takim przypadku, jeśli S&P 500 obracane jest na poziomie 3370, wówczas wartość kontraktu wyniesie 168 500 USD (50 x 3370 = 168 500 USD).

Ponieważ początkowo musi zostać dostarczony tylko procent wartości kontraktu, kontrakty futures na indeksy są instrumentami finansowymi o dużej dźwigni. Oznacza to, że niewielkie zmiany cen mogą mieć na nie duży wpływ. Gdy wymóg depozytu zabezpieczającego jest wyższy, inwestor zazwyczaj musi zdeponować więcej depozytu zabezpieczającego, aby wejść w pozycję futures. To z kolei skutkuje niższą dźwignią.

Kontrakty futures mają minimalny przyrost ceny, co jest określane jako tick size. Jest to określone w specyfikacjach kontraktu określonych przez giełdę. Z drugiej strony, wartość tiku jest faktyczną kwotą pieniężną, która jest uzyskiwana lub tracona na kontrakcie na skutek ruchu tiku i jest równa wielkości tiku pomnożonej przez wielkość kontraktu.

Kiedy i jak rozliczane są kontrakty terminowe na indeksy?

Unikalną cechą kontraktów futures jest to, że są one rozliczane codziennie. Na koniec każdego dnia handlowego cena rynkowa zamknięcia jest określana przez giełdę, na której handluje się w przyszłości. Znane jest to jako dzienna cena rynkowa (MTM) i jest ona taka sama dla wszystkich. Wyceny odbywają się codziennie według wartości rynkowej do momentu wygaśnięcia kontraktu lub zamknięcia pozycji.

Dzienne rozliczenie gotówkowe to różnica między ceną zamknięcia t-1 i t. W zależności od wyniku, konto kontrahenta jest obciążane lub środki są na nim księgowane. Na przykład, jeśli przy codziennym rozliczeniu nastąpi wzrost wartości kontraktu, spowoduje to zasilenie rachunku posiadacza długiej pozycji i obciążenie rachunku posiadacza krótkiej pozycji.

W przypadku DEGIRO, jeśli debet spowoduje, że saldo konta posiadacza krótkiej pozycji spadnie poniżej margin, taka osoba otrzyma wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (margin call) i będzie musiała wpłacić więcej środków na konto. Jeżeli inwestor nie usunie deficytu przed upływem terminu określonego w wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, DEGIRO będzie interweniować i zamykać pozycje w imieniu inwestora, aby pokryć ten deficyt. Gdy DEGIRO musi interweniować, wiążą się z tym dodatkowe opłaty.

Po wygaśnięciu inne rodzaje kontraktów futures, takie jak kontrakty futures na surowce, mogą być rozliczane gotówkowo lub fizycznie poprzez dostarczenie instrumentu bazowego. Kontrakty futures na indeksy rozliczane są wyłącznie w gotówce.

Gdzie znaleźć informacje o kontrakcie terminowym ?

Ponieważ kontrakty futures są przedmiotem obrotu na giełdzie, informacje i specyfikacje dotyczące kontraktu można znaleźć na stronie internetowej giełdy. Obejmuje to takie informacje, jak wielkość kontraktu, indeks bazowy, termin zapadalności i godziny obrotu. Inne informacje na temat właściwości i ryzyka produktu można znaleźć w dokumencie KID. KID produktu można znaleźć na platformie DEGIRO po wybraniu nazwy kontraktu, a następnie opcji „Dokumenty”.

Jak mogę inwestować w indeksy futures z DEGIRO?

W DEGIRO możesz handlować kontraktami futures na wielu giełdach instrumentów pochodnych. Wszystkie oferowane przez nas kontrakty terminowe można znaleźć po zalogowaniu się na konto i wybraniu kontraktów terminowych w zakładce produktów.

DEGIRO pobiera opłaty za połączenie z giełdą, koszty transakcji i koszty rozliczeń w związku z obrotem kontraktami termionwymi. Koszty te można znaleźć w naszej Tabeli opłat i prowizji. Koszty rozliczeniowe płacisz tylko w ostatecznym rozliczeniu po wygaśnięciu, a nie wcześniej. Możliwe, że giełda, na której obraca się kontraktami futures, również pobiera prowizję. Opłaty te można również znaleźć Tabeli opłat i prowizji.

Jakie są potencjalne ryzyka i korzyści?

Handel na rynkach kontraktów terminowych może przynieść wysokie zyski, ale wiąże się również z dużym ryzykiem. Możesz stracić więcej niż początkową inwestycję. Ponieważ indeks bazowy dla kontraktu terminowego na indeks może teoretycznie wzrastać bez ograniczeń, przy długiej pozycji, maksymalny zysk kontraktu terminowego jest również nieograniczony. Z drugiej strony, jeśli jesteś w krótkiej pozycji, maksymalna strata jest również nieograniczona. Zaleca się zaciąganie zobowiązań, które możesz spłacić, z wykorzystanie środków, których nie będziesz potrzebować w krótkim okresie.

Informacje w tym artykule nie zostały tu umieszczone w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe dopasowane do twojej wiedzy i doświadczenia.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.