Czym są i jak działają opcje na indeksy?

Opcja indeksu jest pochodnym instrumentem finansowym, który daje prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży wartości indeksu bazowego. Opcje na indeksy zawsze mają cenę wykonania, datę wygaśnięcia i indeks bazowy, za którymi podążają opcje. Wszystkie opcje na indeksy są rozliczane w gotówce.

Cena wykonania

Cena wykonania opcji indeksowej, zwana również ceną strike, jest ceną stosowaną do porównania ceny rozliczenia, z którą inwestor otrzyma w celu obliczenia rozliczenia gotówkowego.

Data wygaśnięcia

Instrumenty pochodne, takie jak opcje na indeksy, mają datę wygaśnięcia. Jest to ostatni dzień, w którym kontrakt opcyjny jest w obrocie na giełdzie. Posiadacz może zdecydować o zamknięciu pozycji lub o wygaśnięciu umowy. Ponieważ opcje indeksowe są rozliczane gotówkowo, inwestor otrzymuje lub płaci gotówką, w zależności od tego, czy opcja nadal ma wartość po wygaśnięciu. Po wygaśnięciu giełda emitująca ustala, czy pozostała wartość. Jeśli istnieje, wypłaca się ją inwestorowi.

Indeks bazowy

W finansach instrumenty pochodne mają wartość bazową. Może to być indeks, (koszyk) aktywów lub nawet inny instrument pochodny. Oczywistym jest, że podstawą opcji indeksowej jest indeks.

Koszty opcji na indeks

Na cenę opcji wpływa kilka zmiennych. Są to bieżąca cena akcji, wartość wewnętrzna, implikowana zmienność, stopy procentowe, wypłacane dywidendy pieniężne, rodzaj opcji oraz czas wygaśnięcia lub wartość czasowa. Im bardziej zbliża się termin zapadalności, tym niższa będzie wartość czasu.

Kiedy kupujesz opcję, otwierasz długą pozycję. Za tę pozycję płacisz pewną kwotę. Liczba jednostek instrumentu bazowego objęta umową z jedną opcją jest zwykle ustalana przez mnożnik. W zależności od serii opcji mogą istnieć opcje dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne. Wielkość kontraktu to wartość, przez którą instrument bazowy jest mnożony w celu ustalenia premii.

Oprócz premii możliwe jest również, że będziesz musiał uiścić opłaty maklerskie. Zależą one od brokera i zwykle można je znaleźć w tabeli opłat lub na stronie internetowej brokera. Zwykle broker obciąża również koszty transakcji opcjami indeksowymi, które można również znaleźć w tabeli opłat brokera.

Jak odbywa się rozliczenie?

Jak wspomniano wcześniej, opcje indeksu są rozliczane w środkach pieniężnych, ponieważ instrument bazowy (indeks) nie może być fizycznie dostarczony. Inwestorzy, którzy mają długie pozycje w opcji na indeks, która nadal ma wartość w dniu wygaśnięcia, automatycznie otrzymają rozliczenie gotówkowe. Inwestorzy, którzy mają krótkie pozycje w opcji kupna indeksu, która nadal ma wartość w dniu wygaśnięcia, muszą zapłacić tę kwotę gotówkową.

Gdy opcja indeksu nie ma żadnej wartości w momencie wygaśnięcia, jest automatycznie księgowana z twojego portfela w wartości zero. W takim przypadku nie będzie rozliczenia gotówkowego.

Kto jest grupa docelową dla opcji na indeksy?

Opcje na indeksy są zwykle stosowane przez inwestorów, którzy mogą ponieść stratę kapitału i mają wystarczającą wiedzę na temat (podobnych) instrumentów finansowych. Zasadniczo inwestorzy inwestujący w te produkty mają stosunkowo krótki horyzont inwestycyjny (krótszy niż pięć lat). Niektóre opcje indeksu są uważane za bardziej ryzykowne niż inne. Wskaźnik ryzyka konkretnego produktu można znaleźć w dokumencie KID. Wszystkie opcje na indeks powinny mieć KID. Jest to 3-stronicowy dokument, który opisuje cechy produktów i ryzyko związane z produktem. Oprócz KID informacje na temat specyfikacji kontraktów i instrumentów bazowych można zwykle znaleźć na stronie internetowej giełdy. Symbol opcji odnosi się do bazy opcji.

Ryzyko i zysk

Inwestowanie może być satysfakcjonujące, ale nie jest pozbawione ryzyka. Podobnie jak wszystkie inne produkty finansowe, również inwestowanie w opcje indeksowe wiąże się z ryzykiem strat. Przy długiej pozycji w opcji put lub call maksymalna strata to zapłacona premia. Jeśli masz krótką pozycję w opcji, maksymalny zysk to premia, którą otrzymałeś przy sprzedaży (pisaniu) opcji. Z drugiej strony maksymalna strata jest różna. Krótka pozycja w opcji kupna ma nieograniczoną potencjalną stratę. W przypadku krótkiej pozycji w opcji sprzedaży maksymalną stratą jest cena wykonania pomniejszona o otrzymaną premię.

W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni na temat ryzyka związanego z inwestowaniem. Zanim zaczniesz inwestować, musisz wziąć pod uwagę wiele czynników. Warto zastanowić się, jakie ryzyko jesteś gotów podjąć i które produkty odpowiadają twojej wiedzy. Ponadto nie zaleca się inwestowania przy użyciu pieniędzy, które mogą być potrzebne w krótkim okresie, oraz wchodzenia w pozycje, które mogą powodować trudności finansowe. Wszystko zaczyna się od zastanowienia się, jakim inwestorem chcesz być. Możesz przeczytać więcej na temat ryzyka związanego z inwestowaniem tutaj lub na naszej dedykowanej stronie ryzyka.

Informacje w tym artykule nie zostały tu umieszczone w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.