Czym jest fundusz ETF?

ETF, lub inaczej tracker, można rozwinąć jako Exchange Traded Fund. Jest to produkt naśladujący indeks, towar, obligacje lub zbiór produktów. Możesz myśleć o tym jak o koszyku papierów wartościowych. W przeciwieństwie do niektórych innych funduszy, fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Wartości ETF podążają za zmianami cen produktów bazowych zawartych w funduszu. Na przykład ETF, który śledzi S&P 500, będzie składał się z części akcji spółek zawartych w ramach tego indeksu. Ponieważ w ramach jednego produktu istnieje wiele aktywów bazowych, fundusze ETF umożliwiają łatwą dywersyfikację portfela w przystępnej cenie.

Aktywa bazowe składające się na ETF mogą się różnić. Może to być na przykład zbiór akcji z danego sektora, zbiór obligacji lub nawet wartość towaru. W rezultacie poziom zróżnicowania między poszczególnymi ETF-ami może się również różnić.

Jak działają ETF-y?

Kupując udział, stajesz się współwłaścicielem firmy. Z drugiej strony, kupując ETF, kupujesz produkt zgodny z wynikami aktywów bazowych. Najważniejszą funkcją zarządzającego inwestycjami jest sprawdzenie wagi produktów w ETF. Monitoruje on także zmiany, które mają konsekwencje dla portfela ETF.

z jednym ETF możesz urozmaicić swoje portfolio, śledząc kilka akcji jednocześnie

Typy ETF-ów

Istnieją różne rodzaje funduszy ETF, które można wykorzystać do różnych strategii inwestycyjnych. Poniżej znajdują się przykłady najbardziej popularnych rodzajów ETF:

 • Indeksowe fundusze ETF są powszechne i mają na celu replikację oraz śledzenie indeksów takich jak S&P 500.
 • ETF-y na obligacje inwestują wyłącznie w obligacje. Obligacje mogą być rządowe, korporacyjne i komunalne.
 • ETF-y surowcowe są stworzone do śledzenia wyników towarów, takich jak złoto lub ropa naftowa.
 • ETF-y branżowe podążają za branżą jako całością, na przykład branżą wysokich technologii, ropy lub farmaceutyczną.
 • Odwrotne ETF-y mają na celu czerpanie zysków ze spadków akcji poprzez krótkie pozycje.

ETF-y lewarowane kontra nielewarowane

Oprócz wyżej wymienionych, fundusze ETF mogą być również lewarowane lub nielewarowane. W przeciwieństwie do zwykłych ETF, w przypadku których wartość ETF jest porównywalna z wartością aktywów bazowych, możliwe jest również kupowanie ETF lewarowanych. Jeśli ETF ma wbudowaną dźwignię, oznacza to, że pożyczasz pieniądze od emitenta, aby zainwestować w produkty bazowe więcej niż zainwestowana kwota. Te lewarowane fundusze ETF mogą być stosunkowo skomplikowane i koncentrować się na osiąganiu wyników krótkoterminowych. Mogą wiązać się z bardzo wysokim ryzykiem i kosztami, dlatego są mniej odpowiednie dla początkujących inwestorów.

Czym różni się ETF of funduszu inwestycyjnego?

ETF można porównać do funduszu inwestycyjnego, ponieważ w przypadku obu rodzajów funduszy inwestorzy kupują kompozycję produktów lub aktywów bazowych. Dużą różnicą między ETF a funduszem inwestycyjnym jest sposób zarządzania. Funduszem inwestycyjnym zarządza zarządzający funduszem, który analizuje produkty bazowe i zazwyczaj aktywnie dąży do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników. Dlatego kupno i sprzedaż odbywa się częściej w ramach funduszu inwestycyjnego. Zarządzający ETF-em próbuje jedynie śledzić wartość podstawowych produktów. Z powodu tej różnicy koszty funduszu inwestycyjnego są często wyższe.

Zalety ETF-ów

Fundusze ETF mogą być opłacalne dla inwestorów ze względu na ich wiele zalet. Niektóre z głównych zalet to elastyczność handlu, szeroka ekspozycja na rynku i stosunkowo niskie koszty.

 • Elastyczność: jak wspomniano, ETF-y są przedmiotem obrotu podobnie jak akcje, co czyni je bardziej elastycznymi w handlu w porównaniu do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Można nimi handlować w dowolnym momencie w ciągu dnia handlowego i można składać różne zlecenia, takie jak rynkowe, limit, stop loss i stop limit. Możesz je również kupić na kredyt lub zająć krótką pozycję.
 • Szeroki udział w rynku: ponieważ ETF składają się ze zbioru produktów, są w stanie uzyskać szeroki dostęp do rynku. Dlatego fundusze ETF pomagają w zarządzaniu ryzykiem poprzez dywersyfikację.
 • Niskie koszty: ETF-ami zazwyczaj zarządza się pasywnie. Z tego powodu mają niższe koszty w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami.

Wady ETF-ów

Chociaż fundusze ETF mają wiele zalet, podobnie jak każdy inny produkt finansowy, charakteryzują się również wadami.

 • Kwestia płynności: Podobnie jak w przypadku akcji, tak i w przypadku ETF-ów, płynność różni się w zależności od danego funduszu. Jeśli ETF, którym jesteś zainteresowany, nie jest zbyt płynny, to znaczy, że nie jest przedmiotem częstego obrotu, możesz napotkać trudności w zamknięciu pozycji w pożądanym czasie i cenie. Często różnica między cenami kupna i sprzedaży jest wskaźnikiem płynności. Ogólnie, jeśli występuje duży spread, może to oznaczać, że ETF jest niepłynny.
 • Wskaźnik kosztów: Są to roczne koszty operacyjne i różnią się od opłaty transakcyjnej, ale mają podobny efekt. Im wyższy wskaźnik kosztów, tym niższe zwroty.
 • Podobne produkty: ETF-y wydają się bardzo podobne do Exchange Traded Notes (ETN) i ETF-ów lewarowanych. Są jednak różne i niosą ze sobą różne ryzyko. Ze względu na podobieństwa są one często mylone ze sobą. Przeczytaj ten artykuł , aby dowiedzieć się, czym są ETN, lub ten artykuł, aby przeczytać więcej o ETF-ach lewarowanych.

Jak inwestować w ETF-y

Aby inwestować w fundusze ETF, potrzebujesz brokera w celu złożenia zlecenia.

Jakie są koszty inwestowania w ETF-y?

W zamian za utrzymanie produktu wydawca pobiera opłatę za zarządzanie. Zwykle jest to zintegrowane z ceną ETF. Koszty zarządzania są zwykle niższe niż w przypadku funduszy inwestycyjnych i zwykle wynoszą od 0,05% do 1%. Tę cenę i więcej informacji o produkcie można znaleźć w prospekcie emisyjnym lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID).

Oprócz zintegrowanej opłaty administracyjnej, możesz również płacić brokerowi koszty transakcji przy zakupie lub sprzedaży ETF. Koszty te można znaleźć na stronie brokera, z którym inwestujesz. DEGIRO ma do wyboru około 200 takich ETF, z których wszystkimi można obracać na nasz koszt raz w miesiącu, z poziomu platformy. Prosimy wziąć pod uwagę naszą Fair Use Policy. Koszty związane z walutą, zewnętrzne koszty produktu i spreadu mogą mieć zastosowanie. Oferujemy to, aby zachęcić inwestorów do dywersyfikacji portfeli. DEGIRO w żaden sposób nie otrzymuje płatności od dostawców ETF. Inwestowanie w niektóre produkty pozwala zaoszczędzić na kosztach transakcji. Zapoznaj się z warunkami i listą bezprowizyjnych ETF-ów. tutaj.

Z jakim ryzykiem wiąże się inwestowanie w ETF-y?

Inwestowanie w ETF może być korzystne, ale nie jest pozbawione ryzyka. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka związanego z inwestowaniem. Zazwyczaj ETF nie są aktywnie zarządzane. Ryzyko polega na tym, że nie można przewidzieć zmian, takich jak przejęcia firmy lub zmiana składu indeksu. Mimo że fundusze ETF składają się z wyboru produktów, dzięki czemu instrument jest zróżnicowany, również czas inwestycji może mieć znaczący wpływ na zwrot z inwestycji. Zamiast inwestować jednorazowo większą kwotę, narażając się w ten sposób na koszty swoich papierów wartościowych w jednym momencie, możesz zamiast tego zdecydować się na inwestowanie stopniowo w dłuższym okresie. Inwestując mniejsze kwoty, powiedzmy co miesiąc lub co kwartał, będziesz mniej narażony na cenę płaconą w momencie inwestycji, ponieważ raczej inwestycja zostanie uśredniona w dłuższym okresie. Ta metoda jest znana jako uśrednianie kosztów jednostkowych. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji w w tym artykule. Przed rozpoczęciem inwestowania należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Pomaga to określić, jakie ryzyko chcesz podjąć i które produkty są dla ciebie najlepsze. Ponadto nie zaleca się inwestowania pieniędzy, które mogą być potrzebne w krótkim okresie, ani zajmowania pozycji, które mogą powodować trudności finansowe.

Informacje w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych, ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają twojej wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.