Czym są ETF-y lewarowane i odwrotne?

W DEGIRO uważamy, że ważne jest, aby inwestować z odpowiednią wiedzą i/lub doświadczeniem. Ponadto chcielibyśmy upewnić się, że handlujesz instrumentami finansowymi, które odpowiadają twoim potrzebom i celom. W tym artykule wyjaśniono, czym są ETF (z dźwignią i odwrotne) i jak można inwestować za ich pomocą.

Tradycyjne Exchange Traded Funds

Zwykle zakup dużej liczby różnych akcji wymaga sporego budżetu i byłoby czasochłonne. Jednak produkty, takie jak ETF, pozwalają na dywersyfikację w wydajny i przyjazny dla kosztów sposób. Na przykład ETF S&P 500 będzie śledzić 500 akcji, wchodzących w skład tego indeksu. Umożliwia to nabycie wybranych produktów finansowych przy jednym zakupie. ETF, znany również jako tracker, oznacza Exchange Traded Fund. Jest to produkt zgodny z indeksem, towarem, obligacjami lub wyborem produktów. W przeciwieństwie do niektórych innych funduszy, możesz kupować lub sprzedawać ETF-y na giełdzie papierów wartościowych. Wyniki ETF podążają za zmianami cen produktów bazowych w funduszu. Fundusze ETF mogą być lewarowane lub nie. Przeczytaj więcej ogólnych informacji o ETF-ach tutaj.

ETF-y lewarowane versus nielewarowane

Wynik ETF bez dźwigni śledzi wynik instrumentu bazowego. Często jest to indeks. Na przykład, gdy indeks wzrośnie o 2%, ETF najprawdopodobniej również wzrośnie o około 2%. Cena ETF nie jest równa jego wartości. Możliwe jest również zakup ETF lewarowanego. Jeśli ETF ma w sobie dźwignię, oznacza to, że pożyczasz pieniądze od emitenta, aby zainwestować więcej w produkty bazowe niż zainwestowana kwota. Te lewarowane fundusze ETF mogą być stosunkowo skomplikowane i koncentrować się na wynikach krótkoterminowych. Zasadniczo nie są odpowiedni sposób na inwestycje długoterminowe. Takie inwestycje mogą wiązać się z bardzo wysokim ryzykiem i kosztami, dlatego są mniej odpowiednie dla początkującego inwestora.

Czym jest odwrotny ETF?

Odwrotne ETF są często nazywane ETF „krótkimi”. Starają się zwrócić odwrotny wynik w stosunku do instrumentu bazowego, który śledzą. Na przykład, jeśli wartość instrumentu bazowego maleje, wartość krótkiego ETF wzrasta i odwrotnie. Korzystają z produktów finansowych, takich jak instrumenty pochodne, aby naśladować odwrotny wynik, zamiast zajmować krótką pozycję w instrumencie bazowym. W rezultacie często mogą nie być dokładnie skorelowane z indeksem bazowym.

Wykorzystanie marży nie jest wymagane do zakupu odwrotnego ETF. ETF jest zasadniczo produktem gotówkowym, a inwestorzy będą musieli zainwestować pełną kwotę gotówki. Inwestując w odwrotny ETF, potencjalne straty są ograniczone, w przeciwieństwie do posiadania krótkiej pozycji w aktywach, która ma nieograniczony potencjał strat, jeśli wartość aktywów bazowych będzie rosła. Potencjalna strata z odwrotnego (lub „krótkiego”) ETF jest ograniczona do kwoty zainwestowanej w fundusz.

Czym jest lewarowany ETF?

Tradycyjny ETF zazwyczaj próbuje podążać za bazowym indeksem na zasadzie jeden do jednego. Z kolei lewarowany ETF zwraca wielokrotność zysków lub strat instrumentu bazowego. Zostały one zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności instrumentu bazowego, który często jest indeksem. Może to na przykład mieć na celu podwojenie lub nawet potrojenie wydajności instrumentu bazowego. Aby osiągnąć ten wskaźnik, ETF z dźwignią może korzystać z finansowych instrumentów pochodnych i długu. Ten efekt powiększenia działa w obie strony. Przy wzroście o 1% dźwignia ETF osiągnie wzrost o 2%, a nawet 3%, w zależności od określonej relacji. Z drugiej strony, wiąże się to również ze stratą 1%. W przypadku ETF z dźwignią, strata ta wyniesie 2% lub nawet 3%. Są to zatem produkty wysokiego ryzyka.

Trzymanie ETF z dźwignią inwestycyjną przez więcej niż jeden dzień może spowodować zwrot inny niż dokładna wielokrotność zwrotów instrumentu bazowego. Wynika to z opisanych tutaj efektów. Ponadto wbudowane koszty ETF mogą również mieć wpływ na zwroty.

Czym jest odwrotny lewarowany ETF?

Możliwe jest również połączenie tych dwóch rodzajów ETF, tworząc lewarowany odwrotny ETF. Ten typ ETF, zwany także „ultra-krótkimi” ETF, ma na celu zwiększenie działania odwrotności indeksu. Podobnie jak odwrotne fundusze ETF, wykorzystują produkty finansowe, takie jak instrumenty pochodne, aby naśladować odwrotny wynik, zamiast zajmować krótką pozycję w instrumencie bazowym, z dodatkiem efektu dźwigni.

Jakie są koszty wiążą się z inwestowaniem w lewarowane i odwrotne ETF-y?

Oprócz wszelkich opłat pobieranych przez twojego brokera, emitent ETF może pobierać opłaty za wejście, wyjście i/lub opłaty bieżące. Koszty te są wbudowane w produkt i zostaną odnotowane w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) lub dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KIID). Koszty wbudowane w lewarowane i odwrócone ETF mogą często być wyższe niż koszty innych ETF.

Jakie ryzyka wiążą się z inwestowaniem w ETF-y?

ETF-y odwrotne i/lub lewarowane mogą być częścią niektórych powszechnie stosowanych strategii inwestycyjnych, ale należy pamiętać, że tego rodzaju ETF-y wiążą się z wysokim ryzykiem i zwykle nie są odpowiednie dla niedoświadczonych inwestorów. Zaleca się dokładne przeczytanie KID lub KIID, aby upewnić się, że rozumiesz produkt, w który inwestujesz. KID lub KIID przedstawi inwestorom kluczowe informacje na temat ETF, takie jak związane z tym koszty i ryzyko oraz cele inwestycyjne. Nie będzie on określać, jakich zysków (lub strat) można oczekiwać od inwestycji.

KID lub KIID dostarczy niezbędnych informacji dotyczących konkretnego ETF, w tym profilu ryzyka i zwrotu.

Inwestowanie w ETF może być korzystne, ale nie jest pozbawione ryzyka. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka związanego z inwestowaniem. Zazwyczaj ETF nie są aktywnie zarządzane. Ryzyko polega na tym, że nie można przewidzieć zmian, takich jak przejęcia firmy lub zmiana składu indeksu.

Mimo że fundusze ETF składają się z wyboru produktów i dlatego są zazwyczaj zróżnicowane z natury, termin inwestycji może mieć znaczący wpływ na zwrot z inwestycji. Zamiast inwestować jednorazowo większą kwotę, narażając się w ten sposób na wysokie koszty w jednym momencie, możesz zamiast tego zdecydować się na inwestowanie stopniowo w dłuższym okresie. Inwestując w mniejsze kwoty, powiedzmy co miesiąc lub co kwartał, będziesz mniej narażony na cenę płaconą w momencie inwestycji, ponieważ inwestycja zostanie uśredniona w dłuższym okresie czasu. Ta metoda jest znana jako uśrednianie kosztów jednostkowych. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji w w tym artykule.

Zanim zaczniesz inwestować, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Pomoże to określić, jakie ryzyko chcesz podjąć i które produkty są dla ciebie najlepsze. Ponadto nie zaleca się inwestowania pieniędzy, które mogą być potrzebne w krótkim okresie, ani zajmowania pozycji, które mogą powodować trudności finansowe.

Informacje w tym artykule nie zostały tu przedstawione w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe dopasowane do twojej wiedzy i doświadczenia.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.