Czym są ETN-y i ETC?

Większość inwestorów indywidualnych zna fundusze inwestycyjne obracane na giełdzie (ETF). Mniej znane są inne produkty takie jak ETP, ETN czy ETC. Przybliżamy te instrumenty, abyś mógł zdecydować, czy twój portfel odniesie korzyści z inwestowania w którykolwiek z nich.

Czym są Exchange Traded Notes?

ETN-y to dość nieznane rodzaje dłużnych papierów wartościowych. Zostały one opracowane w 2006 roku przez Barclays Bank. Ich celem jest ułatwienie inwestorom indywidualnym inwestowania w trudno dostępne instrumenty. ETN-y służą do śledzenia całkowitego zwrotu z indeksu rynku bazowego lub innego wskaźnika. Często są niezabezpieczone. Oznacza to, że nie są zabezpieczone papierami wartościowymi, ponieważ nie posiadają aktywów bazowych. Ten rodzaj długu stwarza wysokie ryzyko dla pożyczkodawców, ponieważ nie mogą być pewni, że pożyczkobiorca spłaci pełną kwotę. Podobnie jak obligacje, ETN mogą być utrzymywane do terminu zapadalności lub kupowane lub sprzedawane do woli. Ten rodzaj instrumentu dłużnego jest przedmiotem stałego obrotu na giełdzie, a ceny wahają się. W porównaniu z obligacjami, ETN-y nie płacą odsetek.

Każdy ETN ma dokument KID. Ten dokument pokazuje koszty, politykę inwestycyjną i ryzyko związane z produktem. Opłaty brokerskie nie są częścią KID, ale mogą mieć zastosowanie. Wszystkie te koszty mają wpływ na zyski inwestora.

Jakie ryzyko jest związane z inwestowaniem w ETN-y?

Inwestowanie może być satysfakcjonujące, ale nie jest pozbawione ryzyka. Różne produkty charakteryzują się różnym ryzykiem. Inwestując w np. ETN, możesz stracić całą zainwestowaną kwotę plus poniesione koszty transakcyjne. Inwestując w ETN, istnieje ryzyko, że emitent (zazwyczaj bank) zbankrutuje i nie będzie w stanie wypłacić wartości ETN. W przypadku gdy indeks albo spadnie, albo nie wzrośnie wystarczająco, aby pokryć opłaty transakcyjne, kwota w terminie zapadalności będzie niższa niż kwota pierwotnie zainwestowana. W takim przypadku ETN nie będzie opłacalny. Ponadto niemożność sprzedaży pozycji na rynku w dowolnym preferowanym momencie stanowi ryzyko podczas inwestowania w ETN.

Czym są Exchange Traded Commodities?

ETC to nazwa produktu dla określonego rodzaju papierów wartościowych. Podąża za poszczególnymi towarami lub koszykiem towarów. ETC może zaoferować inwestorom możliwość inwestowania w towary takie jak złoto, ropa naftowa, metale, energia i zwierzęta gospodarskie. ETC pozwalają inwestorom inwestować na jednolitych rynkach i, podobnie jak ETN-y, w inne towary, które często są nieosiągalne dla inwestorów indywidualnych. Podobnie jak ETN, ETC są również instrumentem dłużnym.

przykład rożnicy miedzy złotym ETN a złotym ETC

Ceny ETC wahają się w zależności od zmian cen towarów bazowych. Zazwyczaj koncentrują się na śledzeniu dziennego wyniku towaru bazowego lub koszyka towarów, a długoterminowa wynik zwykle nie jest brany pod uwagę.

Jakie są ryzyka inwestowania w ETC?

Emitenci ETC pobierają opłaty za inwestowanie w ETC. Koszty te są wbudowane w produkt. Podobnie jak w przypadku ETN, koszty te można znaleźć w KID, wraz z polityką inwestycyjną i ryzykiem związanym z produktem. Opłaty brokerskie nie są częścią KID, ale mogą być naliczane. Zostaną one pokazane na stronie internetowej brokera. ETC z definicji podąża za ceną towaru lub indeksu towarowego, podczas gdy akcje stanowią niewielką część własności spółki. Jak wiadomo, inwestowanie może być korzystne, ale nie jest pozbawione ryzyka. Jako inwestor ETC możesz stracić całą zainwestowaną kwotę powiększoną o poniesione koszty transakcji.

Mimo że ETF, ETN i ETC są dość podobnymi produktami, pewne warunki mogą mieć ogromny wpływ na znaczącą zmianę wyniku. Dlatego ważne jest, aby zbadać produkt przed dodaniem go do swojego portfolio. Kluczowe informacje o składzie funduszu można znaleźć w prospekcie emisyjnym i KID. Pragniemy wyraźnie zaznaczyć, jak ważne jest uważne ich przeczytanie przed dokonaniem inwestycji.

Informacje w tym artykule nie zostały tu umieszczone w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania żadnych inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować tylko w produkty finansowe dopasowane do twojej wiedzy i doświadczenia.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.