Czym jest analiza techniczna i jak działa?

Posiadając konto DEGIRO, natychmiast uzyskują Państwo się do ponad pięćdziesięciu rynków w trzydziestu krajach jednym naciśnięciem przycisku. Ważne pytanie to „co dalej?”. Wiele osób już wie, w co chce inwestować. Inni chcą poświęcić trochę czasu na zbadanie, gdzie chcą ulokować swoje pieniądze.

W kwestii wyboru akcji, istnieją dwie szkoły mówiące, jak należy postępować: analiza techniczna i fundamentalna. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega analiza techniczna i pokażemy, jak zacząć korzystać z niektórych bardziej zaawansowanych narzędzi dostępnych na koncie DEGIRO. Nasz artykuł o analizie fundamentalnej można przeczytać tutaj.

Analiza techniczna akcji

Analiza techniczna nie odpowiada na pytanie „Co kupić?”, ale „Kiedy kupić?”. Zwraca się ona ku analizie statystycznej w celu wykorzystania informacji handlowych

Zwolennicy analizy technicznej nie próbują dowiedzieć się, czy akcje są przewartościowane lub niedowartościowane, ale raczej czy można oczekiwać wzrostu lub spadku ceny akcji na podstawie wcześniejszej historii handlu w odniesieniu do poprzednich wzorców ruchów cen.

Wzorce wykresów

Platforma transakcyjna DEGIRO oferuje szeroki zakres opcji pozwalających na dostosowanie wykresów inwestycji. Obejmują one możliwość zmiany zakresu dat, interwału, w którym raportowane są wyniki, oraz typu wykresu. Domyślnie widoczny jest prosty wykres liniowy (u góry na Rysunku X), ale można go zmienić na wykres świecowy lub słupkowy (OHLC – open-high-low-close – ceny otwarcia-maksimum-minimum-ceny zamknięcia), które oferują nieco więcej informacji niż tylko ostatnią cenę każdego dnia handlowego

Dodatkowo użyto kodowania kolorami: na zielono oznaczony jest pozytywny przebieg ceny, natomiast negatywny przebieg ceny zaznaczono kolorem czerwonym, co pomaga odróżnić trendy. Na te wykresy można również nałożyć indeks, taki jak EURO STOXX 50 lub S&P 500, aby porównać, czy akcje, które oglądamy, pobiły odpowiedni benchmark (punkt odniesienia.

Przykłady wykresów liniowych, świecowych i OHLC

W przypadku rozpoczęcia pracy z analizą techniczną w pierwszej kolejności należy nauczyć się niektórych wzorów, które można powszechnie dostrzec, patrząc na wykresy akcji. Te ogólne ruchy kierunkowe nazywane są trendami, i nauka podstaw jest kluczem do rozpoczęcia pracy z analizą techniczną

Trend wzrostowy jest dość prosty do zidentyfikowania. Podobnie jak trend spadkowy. Analizując dowolne akcje wystarczająco długo, niemal pewnym jest zobaczenie obu tych trendów, przynajmniej przez pewien czas.

Przechodząc do bardziej skomplikowanych wzorców, możemy omówić, co się dzieje, kiedy trend wzrostowy staje się trendem spadkowym. Zjawisko to jest znane jako odwrócenie. Czasami zdarza się to dość nagle, przez co przyjmuje na wykresie kształt litery V. Innym razem ruch może być stopniowy.

Przykłady wykresów tendencji wzrostowej i spadkowej

Trendy akcji często poruszają się wokół dwóch poziomów: wsparcia i oporu. Jak sugerują nazwy, wsparcie to cena, poniżej której spada cena akcji. Podobnie poziom oporu jest ceną, której cena akcji nie może przekroczyć.

Jednym z najbardziej znanych wzorców obserwowanych na rynkach jest formacja głowy i ramion. W tym wzorcu głowa reprezentuje poziom oporu, który cena akcji próbuje przekroczyć, podczas gdy linia szyi (łącznik pomiędzy ramionami i głową) reprezentuje poziom wsparcia, który ma na celu utrzymanie ceny akcji powyżej pewnego poziomu, nawet w przypadku trendu spadkowego.

Przykłady wzorów głowy i ramion

Wskaźniki analizy technicznej

Konto inwestycyjne DEGIRO daje również dostęp do wielu różnych wskaźników, które można dodać do wykresów produktów. Na stronie produktu można kliknąć przycisk interaktywnego wykresu, co spowoduje otwarcie nowego okna.

Przykład interaktywmego grafu z platformy DEGIRO

W pierwszej kolejności widoczny jest wykres ceny akcji na górze i wolumen na dole. Wolumen to liczba akcji będących przedmiotem obrotu w danym dniu. Wolumen jest zazwyczaj wyświetlany jako seria pionowych wykresów słupkowych, w której wyższy wykres słupkowy oznacza, że w danym dniu przedmiotem obrotu była większa liczba akcji. Podczas gdy większość inwestorów zawsze będzie bardzo świadoma ceny swoich inwestycji, to przy przeprowadzaniu jakiejkolwiek analizy technicznej istotne jest, aby wziąć pod uwagę wolumen instrumentu.

Niektóre dodatkowe opcje pozwalają zaznaczyć dni, w których firma wydała dywidendę lub dokonała podziału akcji, ale głównym celem dla tych, którzy chcą skupić się na czynnikach technicznych, jest wybór wskaźników.

Chociaż do wyboru jest ponad dwadzieścia wskaźników, w niniejszym artykule przyjrzymy się kilku najczęściej używanym. Lista ta nie jest w żadnym wypadku wyczerpana.

Czym są średnie kroczące?

Prawdopodobnie najczęściej używanym wskaźnikiem technicznym są średnie kroczące. Średnie kroczące są średnimi ważonymi używanymi do oszacowania aktualnego kierunku trendu. Zastosowanie średniej wartości ważonej na przestrzeni określonego czasu pomaga wygładzić wahania z dnia na dzień i zapewnia dokładniejsz wskazanie ogólnego trendu. Na platformie transakcyjnej można ustawić średnią kroczącą w określonym czasie(n).

Celem inwestorów biernych jest zminimalizowania ryzyka przez długi okres czasu

Na powyższym wykresie można zobaczyć prostą średnią kroczącą w odniesieniu do dziesięciodniowej średniej kroczącej (w kolorze zielonym), jak również do pięćdziesięciodniowej średniej kroczącej (w kolorze czerwonym). W porównaniu do dziennych ruchów akcji (o których można myśleć jako o średniej o długości jednego przedziału czasowego), widać, że im dłuższy jest określony czas, tym gładsza jest linia trendu.

Wskaźniki trendu

Jak sama nazwa wskazuje, wskaźniki trendu próbują pokazać, w którym momencie rozpoczyna się nowy trend. Popularnym wskaźnikiem trendu jest konwergencja/dywergencja średnich kroczących (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). Wskaźnik ten składa się ze średniej kroczącej krótko- i długoterminowej. Kiedy średnia krótkoterminowa znajduje się powyżej średniej długoterminowej, sygnalizuje to pozytywne momentum, podczas gdy okresy, w których średnia długoterminowa przewyższa średnią krótkoterminową, sygnalizują momentum spadkowe.

MACD sygnalizuje zmianę kierunku trendu i początek nowego trendu. MACD mierzy się w skali jeden do jednego, gdzie wskaźnik MACD wyższy niż zero sygnalizuje kupno, a MACD niższy niż zero – sprzedaż.

Wskaźniki wolumenu

Ostatnim rodzajem wskaźnika, który można znaleźć, są wskaźniki wolumenu. Oprócz słupkowego wykresu wolumenu, wyświetlanego w narzędziu, wskaźniki te mogą pomóc zrozumieć, w jaki sposób wolumen obrotu akcjami może określić siłę trendu cen.

Jednym z takich przykładów jest wskaźnik wolumen bilansowy (On Balance Volume, OBV). Jest to skumulowana suma wolumenu kupna i sprzedaży. Seria szczytów i spadków wskazuje wzmocnienie trendu, podczas gdy płaski OBV wskazuje brak trendu. Indeks przepływów pieniężnych (Money Flow Index) wykorzystuje szacunkową „typową cenę” (średnią ceny wysokiej, niskiej oraz ceny zamknięcia) wraz z liczbami wolumenu w celu oszacowania, czy dany papier wartościowy jest wykupiony czy wyprzedany.

Przykład wykresu wskaźników objętości

Na ile wiarygodna jest analiza techniczna?

Osoby rozpoczynające przygodę z analizą techniczną szybko zorientują się, że powyższe wskaźniki są zarówno niezwykle konfigurowalne, jak i zapewniają otwartą interpretację. Ze uwagi na to dobrym pomysłem jest eksperymentowanie z wieloma strategiami i korzystanie z połączenia wskaźników w celu uzyskania znaczących wyników podczas zawierania transakcji. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka, które wiąże się z inwestowaniem.

Zanim zaczniesz inwestować, musisz wziąć pod uwagę kilka czynników. Warto zastanowić się, jak duże ryzyko jesteś skłonny(-a) podjąć oraz które produkty odpowiadają Twojej wiedzy. Ponadto nie jest wskazane inwestowanie z wykorzystaniem pieniędzy, które mogą być potrzebne w najbliższym czasie lub wchodzenie w pozycje, które mogą spowodować problemy finansowe. Należy rozpocząć od zastanowienia się, jakim typem inwestora chcesz być. O ryzyku związanym z inwestowaniem można przeczytać w naszym dokumencie Informacje o Usługach Inwestycyjnych lub na naszej stronie poświęconej ryzyku.

Informacje zawarte w niniejszym artykule nie są napisane w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić swój depozyt (lub jego część). Radzimy inwestować tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.