Czym jest krótka sprzedaż?

Krótka sprzedaż, znana również jako "shortowanie" lub "shorting", to strategia inwestycyjna polegająca na spekulowaniu na spadek cen akcji lub innych papierów wartościowych. Krótka sprzedaż akcji oznacza, że sprzedaje się akcje, których nie jest się właścicielem, pożyczając je od kogoś, kto je posiada. Jeśli cena akcji spadnie, można je odkupić po niższej cenie, zyskując na różnicy.

Dlaczego warto stosować krótką sprzedaż?

Krótka sprzedaż daje różne możliwości inwestycyjne. Dwa najbardziej popularne powody zajmowania krótkiej pozycji to spekulacja i zabezpieczenie.

Krótka sprzedaż w celu osiągnięcia zysku

Krótka sprzedaż oferuje zupełnie nowy wymiar ruchów rynkowych, na których można spekulować, ponieważ możliwe jest zarabianie pieniędzy nawet w przypadku spadku ceny aktywów.

Krótka sprzedaż w celu zabezpieczenia otwartych pozycji

Hedging to praktyka zajmowania dwóch pozycji w tym samym czasie, aby zrównoważyć straty z jednej pozycji zyskami z drugiej. Umożliwia on posiadaczowi krótkiej pozycji zabezpieczenie się przed stratami z długiej pozycji. Na przykład, jeśli przewiduje się spadek ceny akcji, można wykorzystać krótką pozycję w instrumentach pochodnych, aby zaabsorbować ryzyko. Chociaż zabezpieczanie pozycji nie zawsze oznacza zapobieganie doświadczaniu strat, może jednak je złagodzić.

Krótka sprzedaż z DEGIRO

Nasza usługa Krótka Sprzedaż pozwala na otwieranie pozycji krótkich na wybranych instrumentach. Usługa ta ułatwia możliwość krótkiej sprzedaży papierów wartościowych na rynku, takich jak akcje i ETF-y. Oznacza to, że można sprzedać papiery wartościowe, których nie jest się właścicielem, a tym samym pożyczyć od innego inwestora posiadającego długą pozycję w tym samym instrumencie. W DEGIRO nie można shortować produktów na giełdach amerykańskich, kanadyjskich, azjatyckich lub australijskich ani produktów należących do kategorii D. Oprócz nich istnieją inne papiery wartościowe, które są wyłączone z tej usługi ze względu na ograniczenia dotyczące pożyczania.

Jak można dokonać krótkiej sprzedaży akcji?

Zanim możliwe będzie skorzystanie z naszej usługi Krótka Sprzedaż i wejście w krótką pozycję, należy przejść odpowiednie testy wiedzy, aby upewnić się, że wiecie Państwo, jak to działa i jakie wiąze się z tym ryzyko. Po przejściu tych testów, mogą Państwo po prostu złożyć zlecenie sprzedaży akcji, którą chcecie Państwo shortować. Jeżeli transakcja się powiedzie, krótka pozycja pojawi się jako ujemna liczba akcji w Państwa portfelu. Aby zamknąć pozycję, należy odkupić taką samą liczbę akcji, które zostały poddane krótkiej sprzedaży poprzez złożenie zlecenia kupna.

Koszty krótkiej sprzedaży

Chociaż nie jest to koszt, przy otwieraniu kótkiej pozycji należy zdeponować na swoim rachunku depozyt zabezpieczający. Zajmując krótką pozycję, otrzymujecie Państwo pieniądze z transakcji. Na przykład, shortując dziesięć akcji ING o wartości 100 euro, to te 100 euro pojawi się na Państwa rachunku. A w Państwa portfelu widoczna będzie pozycja ING z -10 w kolumnie ilość. Depozyt zabezpieczający jest wymagany, aby pokryć ryzyko nieposiadania wystarczających środków, aby odkupić te akcje. Kwota wymaganego depozytu zabezpieczającego jest oparta na kategorii ryzyka i wartości produktu. Więcej informacji na temat wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego można znaleźć tutaj.

Oprócz depozytu zabezpieczającego, kiedy otwieracie Państwo krótką pozycj, będziecie musieli Państwo zapłacić koszty transakcji. Zarówno w przypadku transakcji kupna, jak i sprzedaży pobierane są opłaty, które można zobaczyć w naszej Tabeli opłat i prowizji. Do kosztów transakcyjnych dochodzą opłaty za akcje krótkie. Opłaty za akcje krótkie zależą od kategorii ryzyka danego produktu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Ryzyko związane z krótką sprzedażą

Krótka sprzedaż może być opłacalna, ale wiąże się z nią również ryzyko. Ponieważ cena bazowego papieru wartościowego może teoretycznie rosnąć bez ograniczeń, strata na krótkiej pozycji również może być nieograniczona.

Ponieważ ceny akcji podlegają ciągłym zmianom, możliwe jest, że limity zostaną naruszone, co spowoduje wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. W takim przypadku powiadomimy Państwa, w celu rozwiązania problemu deficytu przed upływem określonego terminu. Można rozwiązać problem deficytu poprzez przeniesienie środków lub zamknięcie pozycji. Jeśli wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call) nie zostanie rozwiązane przed upływem określonego terminu, będziemy musieli interweniować.

Ponadto mamy prawo zażądać odkupienia odpowiednich akcji w celu zamknięcia Państwa krótkiej pozycji w dowolnym momencie. W przypadku, gdy nie zamkniecie Państwo krótkiej pozycji w podanym terminie, możemy odkupić akcje w Państwa imieniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie Regulamin Środków Debetowych.

Informacje zawarte w tym artykule nie mają charakteru doradczego, ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) swojego depozytu. Radzimy Państwu inwestować tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.