Czym jest uśrednianie kosztów w dolarach?

Uśrednianie kosztów w dolarach to strategia, w której pozycje inwestycyjne buduje się poprzez inwestowanie równych sum pieniędzy w regularnych odstępach czasu, niezależnie od ceny aktywów lub tego, co dzieje się na rynkach finansowych. W Wielkiej Brytanii strategia ta określana jest jako uśrednianie kosztów w funtach. Te regularne inwestycje mogą dotyczyć ustalonej kwoty waluty lub ustalonej liczby akcji. Odstępy czasowe mogą wynosić tydzień, miesiąc, rok lub obejmować inny przedział czasowy tak, aby jak najlepiej pasować do planu inwestycyjnego.

Idea tej strategii polega na tym, że kiedy ceny są wysokie, można sobie pozwolić na zakup tylko pewnej liczby akcji. Kiedy ceny spadają, można kupić więcej akcji za stałą kwotę inwestowaną w każdym okresie. Następnie, gdy sytuacja na rynku się poprawia, można cieszyć się z posiadania większej liczby akcji kupionych w niskiej cenie.

Jak działa uśrednianie kosztów w dolarach?

Aby lepiej zrozumieć, jak działa uśrednianie kosztów w dolarach, przeanalizujemy hipotetyczny przykład. Powiedzmy, że przez pięć miesięcy inwestujemy 100 USD miesięcznie w fundusz indeksowy. Ponieważ ceny akcji zmieniają się w każdym odstępie czasu, za każdym razem otrzymujemy inną liczbę akcji, gdy inwestujemy 100 USD, jak pokazano poniże:

Miesiąc Inwestycji Cena akcji($) Kupione jednostki Łączna liczba akcji Łączna wartość
1 $100 5 20 20 $100
2 $100 3 33 53 $159
3 $100 2 50 103 $206
4 $100 6 17 120 $720
5 $100 6.5 15 135 $878
Łączna zainwestowana kwota= Średnia cena akcji= Łączna liczba kupionych akcji= Wartość inwestycji P/L
$500 $4.50 135 $878 $378

Uwaga: liczby zostały zaokrąglone

Po dokonaniu miesięcznych wpłat w równych kwotach całkowita wartość inwestycji po pięciu miesiącach wynosi 500 USD. Przy 135 akcjach na koniec tego okresu wartość inwestycji będzie wynosić 878 USD. Zysk wyniósłby zatem 378 USD.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na średnią cenę za akcję w porównaniu do średniej ceny za akcję, którą ostatecznie się płaci. W tym przypadku średnia cena akcji na koniec pięciu miesięcy wynosiła 4,50 USD ((5+3+2+6+6,5)/5)). Jednak średnia cena, jaką zapłacono za akcję była znacznie niższa i wyniosła 3,70 USD (500 USD / 135 akcji).

Oczywiście nie można powiedzieć, że stosowanie tej strategii zawsze przyniesie zysk, ani że uchroni ona inwestorów przed spadkami cen akcji.

Uśrednianie kosztów w dolarach kontra strategia market timing (wyczucie rynku)

Strategią przeciwstawną do uśredniania kosztów w dolarach jest market timing. Market timing jest strategią inwestycyjną, w przypadku której inwestorzy próbują pokonać rynek akcji poprzez przewidywanie jego wyników. Jest to strategia aktywna, która koncentruje się na krótkim przedziale czasowym i wymaga szczególnej uwagi, oraz monitorowania rynku. Niektórzy inwestorzy wybierają to podejście, ponieważ jeśli dobrze trafią pod kątem czasu, mogą wygenerować ponadprzeciętne zyski. Jednakże perfekcyjne przewidywanie rynków w sposób ciągły jest niemożliwe.

Z drugiej strony, uśrednianie kosztów w dolarach jest pasywną strategią inwestycyjną. Nie wymaga poświęcania tak wiele uwagi rynkowi, ponieważ inwestujemy regularnie tę samą kwotę pieniędzy. Ponadto, zamiast wchodzić i wychodzić z różnych pozycji, budujemy pozycję w ramach akcji, obligacji lub funduszu

Zalety uśredniania kosztów w dolarach

Korzyścią płynącą z uśredniania kosztów w dolarach jest to, że eliminuje czynniki emocjonalne związane z inwestowaniem. W przypadku regularnego inwestowania bez względu na warunki rynkowe procesowi podejmowania decyzji nie towarzyszą emocje. Na przykład jeśli rynek jest na fali spadkowej, niektórzy inwestorzy mogą spanikować i sprzedać swoje udziały. Przy takim podejściu może to być postrzegane jako okazja do zakupu po niskich cenach, pamiętając, że strategia ta jest zazwyczaj stosowana w przypadku długoterminowych horyzontów inwestycyjnych

Jak pokazano w powyższym przykładzie, ta strategia inwestycyjna może również pomóc uśrednić wahania cen akcji i obniżyć ich cenę. Kupno większej liczby akcji, gdy ceny są niskie zapewnia scenariusz, w którym średni koszt za akcję jest niższy niż średnia cena akcji

Dodatkowo, strategia ta umożliwia inwestorom, którzy nie dysponują dużą sumą pieniędzy, budowanie pozycji w odniesieniu do określonego produktu w czasie. Przykładowo, niektórzy inwestorzy mogą mieć 10 000 USD do zainwestowania od razu. Natomiast inne osoby mogą nie dysponować taką sumą w danym momencie, ale mogą wykorzystać tę strategię do zbudowania pozycji wartej 10 000 USD.

Wady uśredniania kosztów w dolarach

Podobnie, jak każda inna strategia inwestycyjna, uśrednianie kosztów w dolarach ma swoje wady. Po pierwsze, niektórzy eksperci twierdzą, że korzystanie z tej strategii może przynieść niższe zyski w porównaniu z inwestowaniem kwoty zryczałtowanej. Argumentem jest tutaj fakt, że rynki akcji mają tendencję do wzrostu na przestrzeni czasu, a zatem pozostawienie pieniędzy poza rynkiem może spowodować utratę dużych zysków.

Inną potencjalną wadą tej metody są wyższe opłaty. W przypadku inwestycji z pomocą brokera zazwyczaj należy liczyć się z opłatami maklerskimi za zawierane transakcje. Dlatego też, inwestując w regularnych odstępach czasu, a nie jednorazowo, można ponieść wyższe opłaty. Jednakże DEGIRO oferuje niskie koszty zawierania transakcji, a także ma wybór ETF,, w które można inwestować bez prowizji.

Ryzyko związane z inwestowaniem

Wybór strategii opartej na kosztach w dolarach może być opłacalny, ale nie jest pozbawiony ryzyka. W DEGIRO jesteśmy otwarci i transparentni w kwestii ryzyka, które wiąże się z inwestowaniem. Zanim zaczną Państwo inwestować, muszą Państwo wziąć pod uwagę kilka czynników. Warto zastanowić się, jak duże ryzyko są Państwo skłonni podjąć oraz które produkty odpowiadają Państwa wiedzy. Ponadto nie jest wskazane inwestowanie z wykorzystaniem pieniędzy, które mogą być potrzebne w najbliższym czasie lub wchodzenie w pozycje, które mogą spowodować problemy finansowe. Należy rozpocząć od zastanowienia się, jakim typem inwestora chcą Państwo być. Więcej o ryzyku związanym z inwestowaniem można przeczytać na naszej stronie poświęconej ryzyku.

Informacje zawarte w niniejszym artykule nie są napisane w celach doradczych ani nie mają na celu rekomendowania jakichkolwiek inwestycji. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić swój depozyt (lub jego część). Radzimy inwestować tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

backtotop

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.