image_award_gold_left

100

Internationale
Broker Awards

image_award_gold_right

Łatwe kupowanie kontraktów terminowych po niewiarygodnie niskich opłatach

Inwestuj na całym świecie z niespotykanie niskim oprocentowaniem. Dowiedzcie się Państwo, dlaczego wybrało nas ponad 2,5 miliony inwestorów.

Otwórz konto

Inwestowanie w kontrakty terminowe z niskimi opłatami

Jeśli jesteście Państwo doświadczonym inwestorem i chcecie Państwo inwestować w kontrakty terminowe, nasza wszechstronna platforma i niskie stawki ułatwiają to zadanie. Zobaczcie Państwo pełny przegląd naszych bezprecedensowych opłat na naszej stronie poświęconej opłatom.

Kontrakty terminowe

PROWIZJA

€ 0.75

Koszty walutowe, łączności lub zewnętrznych produktów i spreadów moga mieć zastosowanie. Dowiedz się więcej na naszej stronie poświęconej opłatom.

Jesteście Państwo zainteresowani zakupem kontraktów terminowych?

Oferujemy bardzo szeroki wachlarz kontraktów terminowych. Otwierając u nas rachunek, nie możecie jednak Państwo bezpośrednio inwestować w kontrakty terminowe. Wynika to z faktu, że wymagany jest profil Active lub Trader, co wiąże się z dodatkowymi testami odpowiedniości i warunkami. Wynika to ze stosunkowo wysokiego ryzyka i złożoności, co sprawia, że kontrakty terminowe nie są odpowiednie dla początkujących lub niedoświadczonych inwestorów. Gdy już w pełni zrozumiemy, jak działają kontrakty terminowe, możemy zacząć handlować kontraktami terminowymi. Dobrym początkiem jest obejrzenie filmiku po lewej stronie.

Gdy jesteście Państwo gotowi do zakupu swojego pierwszego kontraktu terminowego, musicie Państwo wpłacić depozyt (wstępny depozyt zabezpieczający), aby móc wejść w pozycję. Wymagany depozyt zabezpieczający stanowi pewien procent wartości kontraktu. Na naszej platformie inwestycyjnej znajdziecie Państwo nazwę produktu i odpowiadającą mu kategorię ryzyka. Ta kategoria ryzyka wskazuje, jak wysoki depozyt zabezpieczający należy wpłacić, aby zawrzeć kontrakt.

Czym są kontrakty terminowe?

Kontrakty terminowe to standaryzowane umowy, które podobnie jak opcje, zawierane są między dwiema stronami po ustalonej cenie i z ustalonym terminem wygaśnięcia. Jest to umowa na dostawę produktu bazowego w ustalonym terminie w przyszłości po ustalonej cenie.

W przeciwieństwie do innych produktów finansowych, takich jak akcje, w przypadku kontraktów terminowych nie płaci się z góry pełnej kwoty pieniężnej ani nie jest się właścicielem produktu bazowego. Zamiast tego należy wnieść depozyt początkowy, aby wejść w pozycję kontraktów terminowych. Ponieważ na początku należy wpłacić tylko pewien procent wartości kontraktu, kontrakty terminowe są instrumentami finansowymi o wysokiej dźwigni finansowej. Oznacza to, że niewielkie zmiany cen mogą mieć bardzo duży wpływ.

Istnieją różne rodzaje kontraktów terminowych, w zależności od produktu bazowego. Należą do nich kontrakty terminowe na towary, kontrakty terminowe na indeksy, kontrakty terminowe na akcje oraz kontrakty terminowe o stałym dochodzie.

Chcecie Państwo dowiedzieć się więcej? Warto przeczytać nasz artykuł o kontraktach terminowych.

Otwórz konto

Produkt dla doświadczonych inwestorów

Należy pamiętać, że kontrakty terminowe mogą być ryzykowne i skomplikowane, dlatego radzimy inwestować tylko w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu.

Jeśli jesteście Państwo nowi w świecie inwestowania, zalecamy zapoznanie się z naszą Akademią Inwestora, w której znajdziecie Państwo informacje na temat inwestowania. Dowiedzcie się Państwo, jak działa inwestowanie, w jakie produkty można inwestować i jaka strategia będzie najodpowiedniejsza.

buy shares yourself

Dlaczego warto inwestować w kontrakty terminowe?

Inwestowanie w kontrakty terminowe może pomóc w zarządzaniu ryzykiem i spekulacji. Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, inwestorzy mogą wykorzystywać kontrakty terminowe do zabezpieczania się przed zmianami cen produktów bazowych. Z drugiej strony, spekulanci mogą je wykorzystywać do czerpania zysków z ruchów cenowych produktu bazowego.

Otwórz konto

Ryzyko związane z inwestowaniem w kontrakty terminowe

Inwestowanie w kontrakty terminowe może być opłacalne, ale wiąże się z dużym ryzykiem. Można stracić więcej niż wynosiła początkowa inwestycja. W niektórych przypadkach maksymalna strata jest nieograniczona. Zalecamy inwestowanie tylko w takie produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu oraz zaciąganie zobowiązań, które możecie Państwo zrealizować za pomocą pieniędzy, których nie potrzebujecie Państwo w krótkim terminie.

Jak rozliczane są kontrakty terminowe?

Unikalną cechą kontraktów terminowych jest to, że są one rozliczane codziennie. Na koniec każdego dnia handlowego giełda, na której notowane są kontrakty terminowe, ustala cenę zamknięcia rynku. Jest to tak zwana dzienna cena mark-to-market (MTM) i jest ona taka sama dla wszystkich. Codzienne rozliczenia mark-to-market następują do momentu wygaśnięcia kontraktu lub zamknięcia pozycji.

Płatność za kontrakt terminowy następuje na koniec uzgodnionego okresu. Można to zrobić poprzez fizyczną dostawę lub rozliczenie gotówkowe, przy czym rozliczenie gotówkowe jest bardziej powszechne.

Ponad 100 międzynarodowych nagród

Zostaliśmy uznani za jednego z najlepszych brokerów w Europie dzięki naszym niskim opłatom, obsłudze klienta oraz innowacyjnej platformie i aplikacji.

Beste-broker-2023-Cashcow Netherlands

Najlepszy Broker

Cash Cow 2023

UK-award United Kingdom

Najlepszy broker o bardzo niskich prowizjach

FT & IC 2022

PT-award Portugal

Najlepszy broker dla akcji

Rankia 2022

DE-award Germany

Najuczciwszy broker online

NTV 2020

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 sierpnia 2024 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 31 lipca 2024 roku włącznie.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 sierpnia 2024 roku.
 • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku września 2024.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Opłaty transakcyjne i koszty manipulacyjne są przeliczane i zwracane w EUR, nawet jeśli są naliczane w PLN. Kwota, która zostanie zwrócona w EUR, jest obliczana na podstawie kursu wymiany walut obowiązującego w dniu zwrotu.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 EUR) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 EUR tylko raz.
 • Niniejsza promocja podlega prawu holenderskiemu.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 31 lipca 2024.

icon_close