image_award_gold_left

100

Internationale
Broker Awards

image_award_gold_right

Usługa Środków Debetowych

W DEGIRO oferujemy usługę Środków Debetowych, która umożliwia finansowanie inwestycji z wykorzystaniem portfela jako zabezpieczenia.

Otwórz konto

Inwestowanie z wykorzystaniem Środków Debetowych

Usługa Środków Debetowych umożliwia pożyczanie pieniędzy pod zastaw papierów wartościowych już posiadanych na rachunku DEGIRO. Usługę Środków Debetowych można aktywować na swoim rachunku po zapoznaniu się z informacjami przed zawarciem umowy, przejściu Testu Adekwatności i zaakceptowaniu warunków, aby potwierdzić zrozumienie produktu i związanego z nim ryzyka. Jeśli spełniają Państwo wymogi, mogą Państwo wykorzystać Środki Debetowe do inwestowania w papiery wartościowe. Kwota, jaką można pożyczyć, zależy od rodzaju i wartości papierów wartościowych w portfelu. Należy pamiętać, że im więcej środków się pożycza, tym większe ryzyko się podejmuje.

Diversificatie

Ryzyko związane z inwestowaniem z wykorzystaniem usługi Środków Debetowych

Korzystanie z usługi Środków Debetowych zwiększa dźwignię finansową inwestycji, więc zyski i straty są większe. Dlatego też usługa ta nie jest zalecana dla mniej doświadczonych inwestorów i osób o niskiej tolerancji na ryzyko.

Jeśli zabezpieczenie w posiadanym portfelu nie jest wystarczające do pokrycia salda debetowego, mogą Państwo otrzymać wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Marginj Call). Oznacza to, że nasz Dział Ryzyka poprosi o zwiększenie zabezpieczenia lub zmniejszenie salda debetowego. Jeśli naruszenie limitu nie zostanie usunięte przed upływem określonego terminu, nasz Dział Ryzyka zamknie niektóre pozycje, aby to naprawić. Jeśli będziemy musieli interweniować, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Umową Kliencką, Regulaminem Środków Debetowych, dokumentem Wartość Zabezpieczeń, Ryzyko Inwestycyjne, Środki Debetowe i Krótka Sprzedaż Papierów Wartościowych oraz Tabelą Opłat.

Czym są Środki Debetowe?

Usługa Środków Debetowych pozwala inwestować więcej niż pieniądze zdeponowane na koncie. Jest to pożyczka, która może być wykorzystana wyłącznie do inwestowania. Kwota, którą można pożyczyć, zależy od wartości i rodzajów papierów wartościowych już posiadanych w portfelu, które będą służyć jako zabezpieczenie. Usługi Środków Debetowych DEGIRO odbywają się na warunkach określonych w Regulaminie Środków Debetowych.

Jak działa usługa Środków Debetowych?

Dzięki usłudze Środków Debetowych pożyczają Państwo pieniądze na inwestycje. Aby lepiej zrozumieć, jak działają Środki Debetowe, warto przyjrzeć się hipotetycznemu przykładowi pokazującemu zarówno scenariusze zysków, jak i strat, ze Środkami Debetowymi i bez nich.

W tym przykładzie inwestor kupuje 100 akcji spółki X po cenie 10 USD i dodatkowe 100 akcji z wykorzystaniem Środków Debetowych. Wartość portfela wynosi teraz 2000 USD.

Jeśli inwestor kupi po cenie 10 USD, a cena wzrośnie do 12 USD, jego zysk zostanie zwiększony dzięki wykorzystaniu Środków Debetowych.

Zysk
+$200
+$400

Zysk bez wykorzystania
Środków Debetowych

Zysk z wykorzystaniem
Środków Debetowych

Strata
-$200
-$400

Loss bez wykorzystania
Środków Debetowych

Loss z wykorzystaniem
Środków Debetowych

Jeśli inwestor dokona zakupu po cenie 10 USD, a cena spadnie do 8 USD, jego strata zostanie powiększona dzięki wykorzystaniu Środków Debetowych.

6,9%

per annum

5,25%

per annum z alokacją

Oprocentowanie Środków Debetowych

Pożyczanie pieniędzy wiąże się z kosztami. Jeśli znają już Państwo kwotę Środków Debetowych, którą planują Państwo wykorzystać w nadchodzącym miesiącu, mogą Państwo poinformować nas o tym z wyprzedzeniem, dodając alokację. W zamian otrzymają Państwo obniżone oprocentowanie od przydzielonej kwoty. Należy pamiętać, że odsetki będą naliczane od pełnej przydzielonej kwoty, niezależnie od tego, czy zostanie ona wykorzystana, czy nie. Aby dowiedzieć się więcej na temat alokacji, zapraszamy do naszego FAQ.

Wcześniejsza alokacja środków umożliwia pożyczenie Środków Debetowych po obniżonej stałej stopie procentowej wynoszącej 5,25% rocznie zamiast normalnej stałej stopy procentowej wynoszącej 6,9% rocznie. Alokacja jest dostępna dla klientów z kontem Active lub Trader, którzy przejdą niezbędny Test Adekwatności. Oferujemy tę usługę dla wielu walut, które można znaleźć w Tabeli opłat w sekcji ’Odsetki’.

Przykładowa kalkulacja czterech wybranych całkowitych kosztów Środków Debetowych w oparciu o różne limity kredytowe.

Obliczenia miesięcznych odsetek w tym przykładzie są oparte na miesiącu styczniu. Miesięczne obliczenia dla kolejnych miesięcy będą się różnić w zależności od 1) liczby dni w każdym miesiącu i 2) kwoty narosłych odsetek z poprzednich miesięcy dodanych do kapitału należnego od klienta (efekt złożony).

Całkowita wysokość pożyczki Roczna stopa oprocentowania Odsetki miesięcznie Odsetki w skali roku Całkowita kwota pożyczki po roku
EUR 10,000 7.23% 59.42 723 10,723
EUR 25,000 7.23% 148.54 1,806 26,806
EUR 50,000 7.23% 297.08 3,612 53,612
EUR 100,000 7.23% 594.17 7,225 107,225

Ile pieniędzy mogę pożyczyć?

Kwota, jaką można pożyczyć w ramach usługi Środków Debetowych, zależy od wartości i składu portfela. Konta Active mogą otrzymać Środki Debetowe do 33% wartości portfela. Konta Basic nie mają dostępu do instrumentów pochodnych i innych kategorii produktów, które wiążą się z większym ryzykiem, a zatem mogą otrzymać Środki Debetowe do 70% wartości portfela. Konta Trader mogą również otrzymać Środki Debetowe do 70% wartości portfela, ponieważ klienci z tym typem konta wykazali, że są bardziej doświadczeni, spełniając odpowiednie wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia.

Ogólna kalkulacja Środków Debetowych jest następująca:

Środki Debetowe = wartość portfela + saldo gotówkowe - ryzyko portfela

W przypadku konta Trader ryzyko portfela będzie niższe, a dostępna kwota Środków Debetowych będzie wyższa. Więcej informacji na temat obliczania ryzyka można znaleźć w naszym Podręczniku Modelu Ryzyka dla Portfela Inwestycyjnego.

Do 70% Środków Debetowych

na koncie Basic

Instrumenty pochodne

NIE są dostępne

Do 33% Środków Debetowych

na koncie Active

Instrumenty pochodne

są dostępne

Do 70% Środków Debetowych

na koncie Trader

Instrumenty pochodne

są dostępne

1

Należy przejść do "Ustawienia" na swoim koncie i wybrać "Alokacja".

2

Kliknij "Dodaj alokacje".

3

Pojawi się okno, w którym można wybrać walutę i kwotę pożyczki. Należy odpowiednio wypełnić pola.

4

Kliknąć "Potwierdź".

Jak mogę wcześniej alokować środki?

Jak wspomniano, można wskazać środki na otrzymanie obniżonego oprocentowania. Dzieje się tak dlatego, że daje nam to możliwość odpowiedniego budżetowania tych środków. Środki można alokować w zakładce "Ustawienia" na swoim koncie i wybrać "Alokacja”

Jak wspomniano, można alokować środki, aby otrzymać obniżone oprocentowanie. Daje to bowiem możliwość odpowiedniego zagospodarowania tych środków.

Uwaga: w przypadku inwestowania z wykorzystaniem pożyczonych pieniędzy zastosowanie ma efekt dźwigni finansowej, w związku z czym zyski i straty są zwiększane. Oznacza to, że można stracić więcej pieniędzy niż początkowo zainwestowano. Dlatego radzimy inwestować w te produkty tylko wtedy, gdy są one zgodne z tolerancją ryzyka i sytuacją finansową.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem strat i wahań kursów walut. Inwestując w ten produkt, można stracić część lub całość zainwestowanych środków. Można stracić (część) zainwestowanych środków. To nie jest porada inwestycyjna. Zalecamy inwestowanie wyłącznie w produkty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i doświadczeniu. Mogą wystąpić koszty pośrednie (np. spready, opłaty funduszowe). Wartość inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć. Informacje zawarte na tej stronie nie uwzględniają indywidualnych potrzeb finansowych i/lub podatkowych klienta. Usługa Środków Debetowych jest wiążąca i musi zostać spłacona. Należy upewnić się, że są Państwo w stanie spłacić kredyt w przypadku wahań wartości zabezpieczenia.

Ponad 100 międzynarodowych nagród

Zostaliśmy uznani za jednego z najlepszych brokerów w Europie dzięki naszym niskim opłatom, obsłudze klienta oraz innowacyjnej platformie i aplikacji.

Beste-broker-2023-Cashcow Netherlands

Najlepszy Broker

Cash Cow 2023

UK-award United Kingdom

Najlepszy broker o bardzo niskich prowizjach

FT & IC 2022

PT-award Portugal

Najlepszy broker dla akcji

Rankia 2022

DE-award Germany

Najuczciwszy broker online

NTV 2020

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwarcie konta za darmo dołączą Państwo do ponad 2,5 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Mogą Państwo stracić (część) zainwestowany kapitał. Sugerujemy inwestować tylko w instrumenty finansowe, które odpowiadają Państwa wiedzy i dośwaidczeniu. Nie jest to rada inwestycyjna.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

icon_close

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2,5 miliony klientów i ponad 100 międzynarodowych nagród.

flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, zagraniczny oddział flatexDEGIRO Bank AG | Amstelplein 1, 1096HA Amsterdam | tel: +31 20 2613072) | e-mail: klienci@degiro.pl | flatexDEGIRO Bank Oddział w Holandii jest zarejestrowany w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 82510245. | flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, działający pod nazwą DEGIRO, jest holenderskim oddziałem flatexDEGIRO Bank AG. flatexDEGIRO Bank AG jest nadzorowany głównie przez niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin). W Holandii flatexDEGIRO Bank Dutch Branch jest zarejestrowany w DNB i nadzorowany przez AFM i DNB. | flatexDEGIRO Bank AG jest licencjonowanym niemieckim bankiem nadzorowanym przez niemiecki organ nadzoru finansowego i zarejestrowanym w Niemieckiej Izbie Handlowej pod numerem HRB 105687.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 maja 2024 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 30 kwietnia 2024 roku włącznie.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 maja 2024 roku.
 • Koszty związane z obsługą waluty (AutoFX oraz manualna wymiana) nie podlegają zwrotowi w ramach tej promocji.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku czerwca 2024.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Opłaty transakcyjne i koszty manipulacyjne są przeliczane i zwracane w EUR, nawet jeśli są naliczane w PLN. Kwota, która zostanie zwrócona w EUR, jest obliczana na podstawie kursu wymiany walut obowiązującego w dniu zwrotu.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 EUR) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o kredyt transakcyjny w wysokości 100 EUR tylko raz.
 • Niniejsza promocja podlega prawu holenderskiemu.

Akceptacja warunków oferty

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 30 kwietnia 2024.

icon_close