86

międzynarodowych
nagród brokerskich

Środki Debetowe

Czy szukają Państwo dźwigni finansowej dla swoich inwestycji? W DEGIRO oferujemy pożyczki pod zastaw (Środki Debetowe) o konkurencyjnym oprocentowaniu, które pozwalają na finansowanie inwestycji, z zabezpieczeniem w postaci portfela.

Otwórz konto

Inwestowanie z wykorzystaniem Środków Debetowych

Środki Debetowe pozwalają na zaciągnięcie pożyczki pod zastaw papierów wartościowych, które już Państwo posiadają na swoim koncie w DEGIRO. Środki Debetowe można aktywować na swoim koncie po zapoznaniu się z informacjami podanymi przed zawarciem umowy, zdaniu testu wiedzy i zaakceptowaniu warunków, aby pokazać, że rozumie się produkt i związane z nim ryzyko.

Po zatwierdzeniu, można użyć pożyczonych pieniędzy ze Środków Debetowych do zakupu papierów wartościowych. Kwota, jaką można pożyczyć, zależy od rodzaju i wartości papierów wartościowych w Państwa portfelu. Należy pamiętać, że im więcej się pożycza, tym większe ryzyko się podejmuje.

4%

w skali roku

3%

w skali roku z alokacją

Konkurencyjne stawki oprocentowania Środków Debetowych

Alokacja środków pozwala na zaciągnięcie pożyczki o obniżonej stopie procentowej wynoszącej 3% w skali roku zamiast 4%. Należy pamiętać, że odsetki są naliczane co miesiąc od pełnej przydzielonej kwoty, niezależnie od tego, czy cała kwota zostanie wykorzystana, czy nie. Oferujemy tę usługę dla wielu walut, co można znaleźć w Tabeli Opłat w części "Odsetki".

Prosimy zapoznać się z tym przykładem aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działa nasze oprocentowanie.

Oprocentowanie Środków Debetowych

Odsetki w wysokości 4% są stałe w skali roku. Ponieważ odsetki naliczane są co miesiąc, daje to następujące miesięczne opłaty

Całkowita kwota Roczne oprcentowanie Miesięczne oprocentowanie Odestki w skali miesiąca Odestki w skali roku
€10,000 4% 0.33% €33.33 €400
€25,000 4% 0.33% €83.33 €1,000
€50,000 4% 0.33% €166.67 €2,000
€100,000 4% 0.33% €333.33 €4,000

W przypadku, gdy nie płacimy bezpośrednio miesięcznych odsetek, ale zamiast tego doliczamy je do kredytu, wówczas otrzymujemy następujące efektywne stopy procentowe.

Całkowita kwota pożyczki Roczne oprocentowanie Miesięczne oprocentowanie Odsetki w skali miesiąca Odsetki w skali roku
€10,000 4.13% €33.33 €413 €10,413
€25,000 4.13% €83.33 €1,032 €26,032
€50,000 4.13% €166.67 €2,066 €52,066
€100,000 4.13% €333.33 €4,132 €104,132
Miesięczne koszty w tym przykładzie oparte są na stopie procentowej 0,33% miesięcznie.
icon_close

Czym są Środki Debetowe?

Środki Debetowe pozwalają na inwestowanie więcej niż pieniądze, które zostały zdeponowane na koncie. Jest to pożyczka, która może być wykorzystana tylko do inwestowania. Kwota, którą mogą Państwo pożyczyć zależy od wartości i rodzaju papierów wartościowych, które już posiadają Państwo w swoim portfelu, a które posłużą jako zabezpieczenie. Usługi DEGIRO Środki Debetowe odbywają się na warunkach określonych w Regulamin Środków Debetowych (Margin Loan).

Jak działają Środki Debetowe?

W przypadku Środków Debetowych pożyczają Państwo pieniądze na inwestycje. Zwiększa to ryzyko, ale może również zwiększyć możliwe zyski. Aby lepiej zrozumieć, jak działają Środki Debetowe, spójrzmy na hipotetyczny przykład pokazujący zarówno scenariusz zysków, jak i strat, z i bez marży.

W tym przykładzie kupują Państwo 100 akcji spółki X po cenie 10 dolarów i dodatkowe 100 akcji na depozycie zabezpieczającym. Portfel jest teraz wart 2000 dolarów.

Jeśli kupią Państwo po 10$, a cena wzrośnie do 12$, zysk zostanie zwiększony dzięki Środki Debetowe.

Jeśli kupią Państwo po 10$, a cena spadnie do 8$, strata zostanie wzmocniona przez Środki Debetowe.

+$200
+$400

Zysk bez
Środków Debetowych

Zysk z
Środków Debetowych

Strata bez
Środków Debetowych

Strata z
Środków Debetowych

Jeśli kupią Państwo po 10$, a cena wzrośnie do 12$, zysk zostanie zwiększony dzięki Środki Debetowe.

Jeśli kupią Państwo po 10$, a cena spadnie do 8$, strata zostanie wzmocniona przez Środki Debetowe.

Ile można pożyczyć?

Kwota, którą można pożyczy w ramach Środków Debetowych zależy od wartości i składu portfela. Rachunki typu Active mogą otrzymać Środki Debetowe do 33% wartości portfela. Konta Basic nie mają dostępu do instrumentów pochodnych i innych kategorii produktów, które wiążą się z większym ryzykiem, dlatego mogą otrzymać Środki Debetowe (Margin Loan) do 70% wartości portfela. Konta Trader mogą również otrzymać Margin Loan do 70% wartości portfela.

Ogólne obliczenie margin jest następujące:

Margin = wartośc portfela + środki pieniężne – ryzyko portfela

W przypadku rachunku Tradera stosowane jest mniej konserwatywne podejście do ryzyka. Ryzyko portfela będzie niższe, a kwota dostępnego depozytu zabezpieczającego będzie wyższa. Prosimy zapoznać się z naszym Podręcznikiem Modelu Ryzyka dla Portfela Inwestycyjnego, aby dowiedzieć się więcej o naszej kalkulacji ryzyka.

70% margin

Na kontach Basic

Instrumenty pochodne

Są niedostępne

33% margin

Na kontach Active

Instrumenty pochodne

Są dostępne

70% margin

Na kontach Trader

Instrumenty pochodne

Są dostępne

1

Przejdź do ‘Ustawień” na koncie i wybierz ‘Alokacja.

2

Naciśnij ‘Dodaj alokację”.

3

Pojawi się okno, w którym możesz wybrać walutę i kwotę, którą chcesz pożyczyć. Wypełnij odpowiednio pola.

4

Wybierz ‘Potwierdź”.

Jak mogę wcześniej alokować środki?

Jak wspomniano, można wskazać środki na otrzymanie obniżonego oprocentowania. Dzieje się tak dlatego, że daje nam to możliwość odpowiedniego budżetowania tych środków. Środki można alokować w zakładce "Ustawienia" na swoim koncie i wybrać "Alokacja”

Ryzyko związane z inwestowaniem przy wykorzystaniu Środków Debetowych

Korzystanie ze Środków Debetowych zwiększa dźwignię inwestycji, więc zyski i straty są pomnożone. Dlatego usługa ta nie jest zalecana dla mniej doświadczonych inwestorów oraz osób o niskiej tolerancji ryzyka.

Proszę upewnić się, że zapoznali się Państwo z naszym dokumentem dotyczącym ryzyka.

Jeśli zabezpieczenie w Państwa portfelu nie jest wystarczające do pokrycia salda debetowego, mogą otrzymać Państwo wezwanie do uzupełnienia stanu konta. Oznacza to, że nasz Dział Ryzyka poprosi Państwa o zwiększenie zabezpieczenia lub zmniejszenie deficytu. Jeśli nie uda się Państwu rozwiązać problemu naruszenia limitu przed upływem określonego terminu, nasz Dział Ryzyka zamknie część pozycji, aby pokryć naruszony limit. Jeśli będziemy musieli interweniować, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. Więcej informacji można znaleźć w naszej Tabeli Opłat.

Diversificatie
Verschillende ordertypes

Strategie zarządzania margin callem

Staranny wybór jakości inwestycji, pod które zaciągamy pożyczki oraz kwoty pożyczki może pomóc w zmniejszeniu prawdopodobieństwa margin call. Oto kilka strategii zarządzania ryzykiem, które warto rozważyć:

 • Pożyczka pod zastaw portfela złożonego z mniej zmiennych papierów wartościowych.
 • Pożyczenie mniej niż maksymalna kwota dostępna
 • Dywersyfikacja portfela poprzez zakup papierów wartościowych, które równoważą stan posiadania i potencjalnie kompensują straty na istniejących papierach wartościowych.
 • Uważne monitorowanie swojego portfela, zwłaszcza podczas zmiennych, niestabilnych warunków rynkowych, aby przewidzieć potencjalny spadek wartości.

Więcej niż 86 międzynarodowych nagród

Wybierz brokera ogłoszonego najlepszym, najuczciwszym oraz najtańszym dla inwestycji online.

UK-award
United Kingdom

Wysoce oceniana Platforma Inwestycyjna

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Najlepszy broker dla akcji

Rankia 2021

veiligheid
Netherlands

Najlepszy broker online

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Najuczciwszy broker online

NTV 2020

UK-award
United Kingdom

Wysoce oceniania Platforma Inwestycyjna

FT & IC 2020

ES-award
Spain

Najlepszy broker dla akcji

Rankia 2021

veiligheid
veiligheid

Najlepszy broker online

Cashcow 2019

DE-award
Germany

Najuczciwszy broker online

NTV 2020

Państwa podróż inwestycyjna zaczyna się tutaj

Otwierając darmowe konto dołączą Państwo do ponad 2 miliony inwestorów korzystających z naszej przyjaznej użytkownikowi platformy.

Rejestracja konta

Uwaga: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Uwaga:
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić (część) swojego depozytu. Radzimy inwestować jedynie w te produkty, które są zgodne z Twoją wiedzą i doświadczeniem.

Chcemy wzmocnić pozycję ludzi, aby stali się najlepszymi inwestorami, jakimi mogą być. Oferując wszechświat możliwości i wyborów na naszej przyjaznej dla użytkownika platformie, usuwamy bariery, aby inwestowanie było dostępne dla każdego: początkujących lub doświadczonych inwestorów. Otrzymują Państwo dostęp do szerokiej gamy produktów na ponad 50 światowych giełdach, aby mieć swobodę inwestowania, wedle uznania. W naszym świecie otrzymują Państwo również świetny stosunek jakości do ceny. W żadnym stopniu nie rezygnując z jakości, bezpieczeństwa i zakresu naszych usług inwestycyjnych, oferujemy niewiarygodnie niskie opłaty. Priorytetowe traktowanie Państwa potrzeb pomogło nam stać się wiodącym europejskim brokerem online. Dowodem na nasz sukces jest ponad 2 miliony klientów i ponad 80 międzynarodowych nagród.

Logo

Warunki oferty opłat transakcyjnych w wysokości do 100 euro

Jeśli aktywujecie Państwo swój rachunek inwestycyjny DEGIRO przed 1 stycznia 2023 r., DEGIRO zwróci Państwu opłaty transakcyjne do wysokości 100 EUR. Do tej oferty mają zastosowanie następujące warunki:

 • Oferta jest ważna do 31 grudnia 2022 roku.
 • W okresie obowiązywania oferty nowi klienci, którzy aktywowali konto, otrzymają zwrot opłat transakcyjnych w wysokości do 100 EUR.
 • Zwrotowi podlegają pierwsze koszty transakcyjne i zewnętrzne opłaty manipulacyjne do kwoty 100 EUR w okresie do 31 stycznia 2023 roku.
 • Zwrot poniesionych kosztów transakcyjnych i zewnętrznych opłat manipulacyjnych (maksymalnie do 100 EUR) zostanie dokonany na Państwa rachunku DEGIRO na początku lutego.
 • Oferta ta jest ważna tylko dla nowych klientów posiadających polskie konto DEGIRO.
 • Aby móc skorzystać z tej oferty, nowy klient powinien dokonać pierwszego depozytu w celu zatwierdzenia konta (minimalny depozyt wynosi 0,01 €) i aktywować swoje konto DEGIRO.
 • Nowi klienci, którzy rozpoczęli rejestrację przed okresem obowiązywania oferty, ale aktywują swoje konto DEGIRO w okresie obowiązywania oferty, również kwalifikują się do skorzystania z tej oferty.
 • Jeśli istniejące konto jest już powiązane z adresem nowego klienta, uczestnictwo jest wykluczone.
 • Każdy nowy klient może ubiegać się o voucher transakcyjny w wysokości 100 euro tylko raz

Akceptacja warunków oferty/p>

Biorąc udział w ofercie, klient automatycznie akceptuje warunki i zasady oferty. DEGIRO może przedwcześnie zakończyć kampanię lub zmienić jej warunki. DEGIRO poinformuje o wszelkich zmianach za pośrednictwem strony internetowej.

Uczestnictwo

Udział w ofercie jest otwarty dla wszystkich klientów, którzy aktywowali konto w DEGIRO w dniu lub przed 31 grudnia 2022.

icon_close